Quay lại tiêu đề chính

Khi tham gia sản phẩm “Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện”, Quý khách có thể tham gia sản phẩm bổ sung “Bảo hiểm Nhân thọ dành cho Người hôn phối” để được bảo vệ gấp đôi.

Điểm nổi bật

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

 • Số tiền bảo hiểm thanh toán bằng 100% Mệnh giá Sản phẩm bổ sung.

Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

 • Số tiền bảo hiểm thanh toán bằng Quyền lợi khi tử vong. Khoản tiền thanh toán này sẽ được chi trả thành 10 lần trong 10 năm, mỗi lần bằng 1/10 Số tiền bảo hiểm.
 • Nếu Người hôn phối tử vong mà quyền lợi bảo hiểm này chưa được thanh toán xong, Chubb Life sẽ thanh toán các khoản tiền còn lại một lần.

Quyền lợi miễn nộp phí

 • Để chia sẻ những mất mát, rủi ro khi Người được bảo hiểm chính bị tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Chubb Life mang đến cho Quý khách một món quà ý nghĩa là Quyền lợi Miễn nộp phí.
 • Với Quyền lợi mang tính nhân văn sâu sắc này, Chubb Life sẽ miễn cho Quý khách nghĩa vụ nộp phí cho Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung này trong tương lai và cho đến khi đáo hạn. Khi đó, Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung này sẽ tự động chuyển đổi thành một Hợp đồng Bảo hiểm Tử kỳ có cùng Mệnh giá và thời hạn bằng thời hạn bảo hiểm còn lại của Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung này. Người hôn phối sẽ tự động trở thành chủ hợp đồng và được bảo hiểm theo Hợp đồng Bảo hiểm Tử kỳ đã chuyển đổi.

Quyền lợi chuyển đổi sản phẩm

 • Nhằm gia tăng thêm quyền lợi cho người hôn phối như một cách chia sẻ, quản lý rủi ro và gánh thêm trách nhiệm về mình, Chubb Life cung cấp Quyền lợi chuyển đổi sản phẩm cho Người hôn phối mà không cần phải thẩm định lại sức khỏe khi Người được bảo hiểm chính bị tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
 • Người hôn phối có quyền yêu cầu chuyển đổi Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung này thành một Hợp đồng Kế hoạch Tài chính Trọn đời hoặc Bảo hiểm Trọn đời với Mệnh giá BẰNG hoặc NHỎ HƠN Mệnh giá hiện tại mà không cần phải thẩm định sức khỏe. Khi trở thành chủ hợp đồng, Người hôn phối mặc nhiên được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm chuyển đổi.
 • Tuy nhiên, Chubb Life sẽ không miễn nộp phí bảo hiểm cho Hợp đồng Bảo hiểm chuyển đổi

Lưu ý: Khi sử dụng quyền chuyển đổi sản phẩm miễn thẩm định sức khỏe, Người hôn phối được xem là từ bỏ quyền lợi miễn nộp phí mà hợp đồng bổ sung này cung cấp.

 • Đây là sản phẩm không tham gia chia lãi và không có giá trị hoàn lại.
 • Tuổi tham gia bảo hiểm từ 18 đến 55/50/45 tuổi tương ứng với thời hạn bảo hiểm là 10/15/20 năm.
 • Mệnh giá sản phẩm tối thiểu là 100.000.000 đồng, tối đa bằng với Mệnh giá Sản phẩm của Hợp đồng Bảo hiểm chính “Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện”.
 • Định kỳ đóng phí: Theo sản phẩm chính (hàng quý, hàng nửa năm và hàng năm).
 • Được mua kèm sản phẩm chính: Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi To

BẢO HIỂM NHÂN THỌ DÀNH CHO NGƯỜI HÔN PHỐI

Vui lòng xem chi tiết trong Bảng minh họa sản phẩm và các Điều khoản bên dưới:

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (08) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.