Quay lại tiêu đề chính

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu điều trị một trong các loại bệnh hiểm nghèo xảy đến cho Quý khách đang sở hữu một hợp đồng bảo hiểm “Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện”, Chubb Life giới thiệu sản phẩm bảo hiểm bổ sung “Bảo hiểm Tử vong và Bệnh hiểm nghèo” như một sự bảo đảm khả năng có đủ kinh phí khám chữa bệnh khi Quý khách không may mắc phải bệnh hiểm nghèo.

Điểm nổi bật

  • Đây là sản phẩm không tham gia chia lãi và không có giá trị hoàn lại.
  • Mệnh giá tối thiểu là 50 triệu đồng và tối đa là 100% Mệnh giá Sản phẩm chính.
  • Tuổi tham gia bảo hiểm từ 20 tuổi đến 64 tuổi.
  • Tuổi hết hạn bảo hiểm: 65 tuổi. 
  • Định kỳ đóng phí: Theo sản phẩm chính (hàng quý, hàng nửa năm và hàng năm).
  • Được mua kèm sản phẩm chính: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện.

BẢO HIỂM TỬ VONG VÀ BỆNH HIỂM NGHÈO

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

  • Nếu Người được Bảo hiểm tử vong khi hợp đồng còn hiệu lực, 100% Số tiền Bảo hiểm sẽ được thanh toán miễn là chưa có yêu cầu bồi thường cho các trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, hoặc là chưa có yêu cầu bồi thường trường hợp bị bệnh hiểm nghèo trước đó.

Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

  • Nếu Người được Bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 65 và khi hợp đồng còn hiệu lực, Số tiền Bảo hiểm sẽ được thanh toán thành 10 lần trong 10 năm cho Bên mua Bảo hiểm, mỗi lần bằng 1/10 Số tiền Bảo hiểm, kể từ ngày Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, miễn là chưa có yêu cầu bồi thường trường hợp bị bệnh hiểm nghèo trước đó. Nếu Người được Bảo hiểm tử vong mà Quyền lợi bảo hiểm này chưa được thanh toán xong, Chubb Life sẽ thanh toán các khoản tiền còn lại một lần.

Quyền lợi trong trường hợp Người được Bảo hiểm bị bệnh hiểm nghèo

  • Nếu Bác sĩ chẩn đoán Người được Bảo hiểm mắc Bệnh hiểm nghèo trong thời gian Hợp đồng còn hiệu lực (mắc 1 trong 32 loại Bệnh được quy định trong Hợp đồng), 100% Số tiền Bảo hiểm sẽ được thanh toán miễn là chưa có yêu cầu bồi thường trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước đó. Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp mắc Bệnh hiểm nghèo này chỉ được áp dụng một lần duy nhất.

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (08) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.