Quay lại tiêu đề chính

Một khi Quý khách đã tham gia bảo hiểm cho chính mình và Người hôn phối – những người trụ cột của gia đình – chúng tôi cũng tạo điều kiện cho Quý khách gia tăng thêm giá trị cho hợp đồng bảo hiểm với sản phẩm bổ sung “Bảo hiểm Nhân thọ dành cho Con trẻ”. Tham gia sản phẩm bổ sung này cũng là cách Quý khách giúp con cái dần hình thành ý thức sống có trách nhiệm cho tương lai và chuẩn bị cho một hợp đồng bảo hiểm chính thức về sau.

Điểm nổi bật

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung này có hiệu lực, Số tiền thanh toán sẽ là Mệnh giá sản phẩm nhân với tỷ lệ phần trăm được xác định như sau:

 • 20% nếu thời điểm tử vong xảy ra từ ngày phát hành hợp đồng đến trước ngày sinh nhật 1 tuổi của Người được Bảo hiểm;
 • 40% nếu thời điểm tử vong xảy ra từ sinh nhật 1 tuổi đến trước ngày sinh nhật 2 tuổi của Người được Bảo hiểm;
 • 60% nếu thời điểm tử vong xảy ra từ sinh nhật 2 tuổi đến trước ngày sinh nhật 3 tuổi của Người được Bảo hiểm;
 • 80% nếu thời điểm tử vong xảy ra từ sinh nhật 3 tuổi đến trước ngày sinh nhật 4 tuổi của Người được Bảo hiểm;
 • 100% nếu thời điểm tử vong xảy ra từ sinh nhật 4 tuổi của Người được Bảo hiểm trở về sau.

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Nếu Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sau khi đủ 4 tuổi, Số tiền bảo hiểm thanh toán là Mệnh giá Sản phẩm. Quyền lợi này được chi trả thành 10 lần trong 10 năm. Nếu người được bảo hiểm tử vong mà quyền lợi này chưa được chi trả xong thì số tiền còn lại sẽ được thanh toán một lần duy nhất.

Quyền lợi chuyển đổi sản phẩm

 • Trong vòng 60 ngày kể từ khi Người được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm chính tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc kể từ khi Người được bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này tròn 18 tuổi, Người được bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này sẽ có quyền chuyển sang một hợp đồng bảo hiểm chính của một trong các sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời hoặc Bảo hiểm Trọn đời do Chubb Life cung cấp với mệnh giá tối đa gấp 2 lần mệnh giá của sản phẩm bổ sung này mà không phải trải qua thẩm định sức khoẻ. Nếu chuyển đổi sang mệnh giá cao hơn thì phải đáp ứng đủ điều kiện thẩm định hiện hành do Chubb Life quy định tại thời điểm chuyển đổi.
 • Sản phẩm không tham gia chia lãi và không có giá trị hoàn lại.
 • Tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 0 đến 17 tuổi.
 • Tuổi hết hạn bảo hiểm: 18 tuổi.
 • Mệnh giá tối thiểu là 25.000.000 đồng và tối đa bằng 25% Mệnh giá Sản phẩm của hợp đồng chính nhưng không cao hơn 250 triệu đồng.
 • Định kỳ đóng phí: Theo sản phẩm chính (hàng quý, hàng nửa năm và hàng năm).
 • Được mua kèm sản phẩm chính: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHO CON TRẺ

Vui lòng xem chi tiết trong Bảng minh họa sản phẩm và các Điều khoản bên dưới:

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (08) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.