Quay lại tiêu đề chính

Chúng ta biết rằng các tổ chức và nhân viên y tế thường phải đối mặt với những rủi ro phức tạp và kiện tụng tốn kém. Giờ đây, họ có thể bảo vệ danh tiếng, tài sản tài chính và nghiệp vụ của mình với sản phẩm Bảo hiểm Sai sót Y khoa Chubb Elite – một bộ giải pháp tùy chỉnh toàn diện bao gồm nhiều khía cạnh, trong đó có Đạo Luật Good Samaritan.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Phạm vi bảo hiểm

  • Cá nhân – chúng tôi bảo hiểm cho nhiều loại hình nhân viên y tế, từ bác sĩ tới kỹ thuật viên y học cổ truyền (TCM)
  • Bệnh viện chăm sóc cấp tính
  • Hệ thống chăm sóc sức khỏe
  • Hệ thống vận chuyển tích hợp
  • Bệnh viện có tổ chức giảng dạy
  • Bệnh viện nhi
  • Bệnh viện chuyên khoa bao gồm sức khỏe hành vi, bệnh viện chuyên biệt, phục hồi chức năng, chăm sóc cấp tính và chăm sóc lâu dài

Quyền lợi

  • Hỗ trợ toàn cầu nhờ mạng lưới đa quốc gia của Chubb, từ phát hành hợp đồng đến tư vấn quản lý rủi ro cho khách hàng bảo hiểm trên toàn thế giới
  • Quản lý rủi ro và hỗ trợ của hãng bảo hiểm vững mạnh về tài chính – các công ty hoạt động bảo hiểm cốt lõi của Chubb’s được Standard & Poor xếp hạng mức độ vững mạnh tài chính AA và được A.M. Best* xếp hạng A++
  • Giải quyết bồi thường mau chóng với dịch vụ giải quyết bồi thường địa phương, giúp khách hàng có thể nhanh chóng khôi phục hoạt động

Liên hệ