Quay lại tiêu đề chính

Trong ngành kinh doanh liên quan đến những khoản tiền lớn và niềm tin của khách hàng, người quản lý đầu tư, quản lý quỹ v.v. rất cần được bảo vệ trước những rủi ro công việc – từ vi phạm ủy thác đến gian lận. Bảo hiểm Quản lý Đầu tư của Chubb bao gồm cả cựu nhân viên và chi nhánh cũ, và có thể mở rộng đến những người mà người mua bảo hiểm phải chịu trách nhiệm.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Quyền lợi

  • Bảo hiểm đối với khiếu kiện phát sinh từ các hành vi, sai sót, bỏ sót, vi phạm nghĩa vụ, vi phạm ủy thác, vi phạm quyền hạn, tuyên bố sai hoặc tuyên bố gây hiểu lầm của người quản lý đầu tư hoặc chương trình quản lý đầu tư trong khi thực hiện các dịch vụ liên quan dến đầu tư
  • Bao gồm tổn thất do gian lận, không trung thực, trộm cắp, gian lận chuyển tiền hoặc gian lận máy tính, giả mạo, hàng giả hoặc tội phạm của nhân viên hoặc bên thứ ba
  • Bảo vệ người quản lý đầu tư, chương trình quản lý đầu tư, đơn vị chịu trách nhiệm và ủy ban tuân thủ
  • Định nghĩa rộng về “Dịch vụ Đầu tư”
  • Phạm vi bảo hiểm mở rộng đến những người mà người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm
  • Bảo hiểm tất cả các chi nhánh, người lãnh đạo, người quản lý và nhân viên hiện tại và trước đây
  • Chi phí biện hộ mà tổ chức tài chính ứng trước khi có phát sinh

Liên hệ