Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Năm 2023

Ngày định giá

Giá đơn vị quỹ (VND)

Quỹ Tăng trưởng

Quỹ Cân bằng

Quỹ Bền vững

09/02/2023

10.000

10.000

10.000

16/02/2023

9.896,45

9.909,16

9.972,67

23/02/2023

9.979,19

9.989,92

10.016,72

02/03/2023

9.843,21

9.896,67

10.003,91

09/03/2023

9.837,89

9.901,38

10.023,97

16/03/2023

9.850,78

9.888,47

9.975,85

23/03/2023

9.663,09

9.793,01

9.992,57

30/03/2023

9.765,99

9.862,56

10.040,06

06/04/2023

9.967,88

9.967,82

10.109,41

13/04/2023

10.129,87

9.939,36

10.129,87

20/04/2023

9.836,22

9.867,86

10.082,34

27/04/2023

9.888,06

9.897,51

10.101,20

04/05/2023

9.953,24

9.926,00

10.121,12

11/05/2023

10.031,11

10.009,70

10.147,47

18/05/2023 10.016,60 10.021,15 10.166,13
25/05/2023 10.044,02 10.040,34 10.192,85
01/06/2023 10.169,87  10.089,68  10.206,44