Quay lại tiêu đề chính

Biên nhận thu phí bảo hiểm

Ngay khi thanh toán phí bảo hiểm bằng tiền mặt, Quý khách sẽ nhận được 01 liên Biên nhận Thu phí Bảo hiểm (Liên dành cho Khách hàng) từ Đại diện Kinh doanh phục vụ Hợp đồng Bảo hiểm của Quý khách hoặc từ Nhân viên Dịch vụ khách hàng của Chubb Life nếu Quý khách lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt tại Chi nhánh/Văn phòng giao dịch của Chubb Life.
Vui lòng nhấn vào link bên dưới để tham khảo mẫu các loại Biên nhận Thu phí Bảo hiểm (Liên dành cho Khách hàng) của Chubb Life:

Hóa đơn chứng từ thu phí bảo hiểm

 

Quý khách cần lưu giữ các hóa đơn chứng từ gốc liên quan đến việc nộp phí bảo hiểm để chứng minh việc đóng phí bảo hiểm hoặc để tra soát khi cần thiết.
Trong tài khoản truy vấn thông tin hợp đồng của mình tại website cổng thông tin khách hàng https://www.baohiemchubblife.vn, Quý khách vui lòng nhấn vào các loại hóa đơn chứng từ thu phí bên trái màn hình để tham khảo các hướng dẫn chi tiết.

Lưu ý:

- Biên nhận thu phí bảo hiểm của Chubb Life được in sẵn có logo của Chubb Life bao gồm 04 liên. Mỗi Biên nhận Thu phí Bảo hiểm đều có Số và Mã vạch (barcode) 2 chiều tương ứng với số Biên nhận thu phí bảo hiểm.
- Các thông tin thu phí bảo hiểm phải được điền trên liên 1 và in trực tiếp xuống các liên bên dưới. Toàn bộ thông tin trên Biên nhận thu phí bảo hiểm phải được điền đầy đủ và giống nhau trên cả 04 liên.
- Biên nhận Thu phí Bảo hiểm chỉ có hạn sử dụng trong vòng 06 tháng kể từ ngày được xác định trên Biên nhận Thu phí Bảo hiểm.
- Quý khách vui lòng kiểm tra số tiền, ngày thu phí và HẠN SỬ DỤNG BIÊN NHẬN trên các liên trước khi ký xác nhận.
- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nộp phí bảo hiểm, nếu Quý khách không nhận được bất cứ xác nhận nào từ Chubb Life thông qua tin nhắn SMS hoặc Hóa đơn thu phí bảo hiểm, vui lòng liên hệ với Nhân viên Chubb Life theo đường dây nóng (8428) 3827 8123 để tra soát.

- Quý khách vui lòng đọc kỹ các thông tin cung cấp trên Biên nhận Thu phí liên quan đến các chi tiết nhằm xác nhận tính hợp lệ của Biên nhận Thu phí Bảo hiểm. Đối với mọi khiếu nại liên quan đến việc thanh toán phí bảo hiểm, Chubb Life sẽ không có đủ căn cứ để xem xét giải quyết nếu Quý khách không có Biên nhận Thu phí Bảo hiểm hợp lệ với thông tin đầy đủ, chính xác, ghi nhận ngày tháng năm thanh toán phí bảo hiểm và các chi tiết có liên quan khác.

Nếu thanh toán phí bảo hiểm bằng các hình thức thanh toán khác, Quý khách vui lòng lưu giữ lại các chứng từ gốc (Giấy xác nhận giao dịch, Giấy nộp tiền, Ủy nhiệm chi, Lệnh chuyển khoản), email, tin nhắn thanh toán để tra soát khi cần thiết).

Tin nhắn (SMS) xác nhận thu phí

Nếu Quý khách đã đăng ký dịch vụ Thông báo bằng tin nhắn, ngay sau khi hệ thống của Chubb Life ghi nhận được số tiền thanh toán phí bảo hiểm của Quý khách từ bất kỳ kênh thanh toán nào, Chubb Life sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại đăng ký của Quý khách để thông báo số tiền Chubb Life đã nhận được. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nộp phí bảo hiểm, nếu Quý khách không nhận được bất cứ xác nhận nào từ Chubb Life thông qua tin nhắn SMS hoặc nếu số tiền theo thông báo này có khác biệt với số tiền Quý khách đã thanh toán, vui lòng gọi đường dây nóng (8428) 3827 8123 để tra soát.
Để sử dụng dịch vụ này, Quý khách có thể đăng ký theo các cách sau:

  • Tại thời điểm lập Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm, Quý khách vui lòng chọn ô đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo phí bảo hiểm đóng bằng tin nhắn (SMS), đồng thời ghi rõ số điện thoại. Thông tin đăng ký thể hiện tại trang số 6 của Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm.
  • Quý khách vui lòng điền thông tin vào mục số 3 Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân và gửi lại cho Đại diện kinh doanh phục vụ hoặc tại các Chi nhánh/Văn phòng giao dịch Chubb Life.

Hóa đơn thu phí bảo hiểm

 

Nhằm mục đích cung cấp cho Quý khách những dịch vụ nhanh nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất, kể từ ngày 07/12/2012, Chubb Life đã chính thức áp dụng hình thức hoá đơn điện tử (HĐĐT) để ghi nhận phí bảo hiểm nhận được từ Quý khách là khách hàng cá nhân. HĐĐT là hình thức hoá đơn hợp pháp và được quy định chi tiết tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Sau khi nhận được phí bảo hiểm thanh toán từ Quý khách, Chubb Life sẽ lập Hóa đơn thu phí bảo hiểm theo định dạng PDF có chữ ký điện tử và chuyển HĐĐT lên cổng thông tin khách hàng tại địa chỉ https://www.baohiemchubblife.vnđồng thời gửi thông báo qua địa chỉ e-mail để Quý khách thuận tiện trong việc kiểm tra.
Để nhận Hóa đơn thu phí bảo hiểm, Quý khách chỉ cần thực hiện các thao tác sau:
1. Truy cập vào Cổng thông tin khách hàng tại địa chỉ https://www.baohiemchubblife.vn
2. Đăng nhập với tài khoản của Quý khách. Trường hợp chưa có tài khoản truy cập, Quý khách có thể đăng ký tạo tài khoản truy cập mới tại địa chỉ nêu trên.
3. Sau khi đăng nhập, vui lòng chọn số hợp đồng cần xem trong danh sách Hợp đồng Bảo hiểm của Quý khách, trang thông tin chi tiết hợp đồng sẽ được hiển thị.
4. Chọn HĐĐT cần xem. Quý khách có thể tải HĐĐT về máy tính để lưu giữ. Chubb Life tin tưởng rằng việc áp dụng hình thức này sẽ giúp Quý khách nhận được hóa đơn thu phí bảo hiểm một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn trong việc lưu giữ và tra cứu Hóa đơn thu phí bảo hiểm.

Tra cứu thông tin thanh toán

Để cập nhật thông tin Hợp đồng Bảo hiểm một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất đến quý khách, Chubb Life đã triển khai dịch vụ thông tin Hợp đồng Bảo hiểm trực tuyến dành cho Quý khách đang sở hữu Hợp đồng Bảo hiểm với Chubb Life.
Để tra cứu thông tin thanh toán trực tuyến, Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:
1. Truy cập vào Cổng Thông tin Khách hàng tại địa chỉ https://www.baohiemchubblife.vn
2. Đăng nhập với tài khoản của Quý khách. Trường hợp chưa có tài khoản truy cập, Quý khách có thể đăng ký tạo tài khoản truy cập mới tại địa chỉ nêu trên.
3. Sau khi đăng nhập, vui lòng chọn số hợp đồng cần xem trong danh sách Hợp đồng Bảo hiểm của quý khách, trang thông tin chi tiết hợp đồng sẽ được hiển thị.
4. Đến mục “Tình hình đóng phí của khách hàng” để xem.
Ngoài việc tra cứu thông tin thanh toán, Quý khách còn có thể kiểm tra các thông tin liên quan về Hợp đồng Bảo hiểm như Giá trị Tài khoản Hợp đồng, tình trạng hiệu lực hợp đồng, hóa đơn điện tử, các loại thư thông báo giao dịch Hợp đồng Bảo hiểm, v.v ... với thao tác truy cập rất đơn giản và thuận tiện.