Quay lại tiêu đề chính

Bồi thường Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân

Chứng từ Yêu cầu Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân

 1. Mẫu đơn đòi Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân hoàn chỉnh, có chữ ký hợp lệ trong trường ghi "chữ ký của Người được bảo hiểm."
 2. Các hóa đơn y tế GỐC cùng với chi tiết về các Chi phí Y tế phát sinh.
 3. Các giấy chứng nhận y tế liên quan tới việc điều trị/nhập viện và khoảng thời gian mất khả năng.
 4. Biên bản báo cáo chính thức về vụ tai nạn, tức là biên bản tai nạn, biên bản của cảnh sát có xác nhận của Cảnh sát, Trạm Cảnh sát hoặc cơ quan chức trách địa phương có liên quan tại hiện trường vụ tai nạn.
 5. Bản sao Giấy chứng tử (nếu khiếu nại liên quan tới bất kỳ thương vong nào).
 6. Chứng từ chứng minh mối quan hệ của bên thụ hưởng/xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (nếu khiếu nại liên quan tới bất kỳ thương vong nào).

Bồi thường Bảo hiểm Trách nhiệm

Ngay khi bạn nhận thức về bất kỳ tình huống nào có thể dẫn đến việc một bên thứ ba khiếu nại chống lại bạn, bạn có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức cho chúng tôi.

Một bản xác nhận thông báo khiếu nại sẽ được gửi trong vòng ba đến năm ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo. Thông tin và chứng từ bổ sung có thể được yêu cầu.

Nếu bạn yêu cầu bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm Chubb, bạn cần phải thực hiện các công việc sau sau:

Cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin và chi tiết về các nội dung sau:

 1. Ai là người liên hệ xử lý vấn đề của bạn?
 2. Cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin liên hệ của bên thứ ba khiếu nại.
 3. Chuyện gì đã xảy ra, địa điểm và thời gian?
 4. Mô tả đầy đủ về thiệt hại hoặc chi tiết về những người bị thương/ốm.
 5. Khi nào và làm thế nào bạn biết được về chuyện đó?
 6. Số tiền khiếu nại ước tính?
 7. Cung cấp tất cả các chứng từ có liên quan, bao gồm thư từ liên lạc được trao đổi với bên thứ ba khiếu nại.

Lời khuyên quan trọng khác bao gồm:

 • Không được sửa chữa, hủy, phá hủy, thay đổi hoặc xáo trộn bất kỳ tài sản nào có liên quan trong sự cố.
 • Bạn có nghĩa vụ bảo vệ mọi chứng cứ trong khả năng kiểm soát của bạn phục vụ cho mục đích điều tra.
 • Nếu bạn nhật được một trát, triệu tập hoặc thông báo vụ kiện pháp lý khác từ bất kỳ một bên thứ ba nào, không được trả lời nó. Không được trả lời và chuyển ngay lập tức cho Chubb, người điều chỉnh tổn thất được Chubb chỉ định hoặc người môi giới của bạn.
 • Không được thừa nhận hay bàn về trách nhiệm hoặc đưa ra bất kỳ hứa hẹn hay bồi thường hoặc trả tiền với thiện ý cho bên thứ ba khiếu nại khi chưa hỏi ý kiến các bên bảo hiểm hoặc người điều chỉnh tổn thất của bạn.

Sau đó Chubb sẽ thực hiện mọi công tác điều tra cần thiết để xác định xem hợp đồng bảo hiểm có áp dụng không, khuyên bạn về hành động mà bạn có thể cần tiến hành và xác định cách làm thế nào để giải quyết khiếu nại. Một người điều chỉnh tổn thất có thể được chỉ định bởi bên bảo hiểm. Hãy hợp tác với bên điều chỉnh tổn thất và cung cấp mọi thông tin có liên quan được yêu cầu bởi họ.

Chubb duy trì một nhóm nhiều người cung cấp dịch vụ như người điều chỉnh tổn thất, kế toán pháp lý, cố vấn pháp lý, người điều tra và các chuyên gia khác để hỗ trợ nếu cần trong việc điều tra và xử lý các vấn đề kiện tụng có thể phát sinh từ từ khiếu nại.

Nếu bạn yêu cầu Chubb xử lý khiếu nại của mình, bạn không nên tham gia vào bất kỳ việc bàn luận nào với các bên khác về khiếu nại hoặc thử từ chối hay giải quyết khiếu nại. Nếu có từ chối bồi thường, các lý do chi tiết cho việc từ chối sẽ được cung cấp bằng văn bản. Báo cáo tình hình khiếu nại có thể được cung cấp theo yêu cầu.

Các dòng Sản phẩm Tài chính

Bạn nên ngay lập tức thông báo cho người môi giới của bạn hoặc Chubb nếu bạn được biết về một khiếu nại thực tế hoặc tiềm tàng. Thông tin nên bao gồm tất cả thông tin được yêu cầu bởi hợp đồng bảo hiểm. Bạn cũng nên chuyển tiếp bất kỳ thông tin hay nhận xét nào mà bạn có thể muống đưa ra.

Một xác nhận thông báo khiếu nại sẽ được gửi trong vòng ba tới năm ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo. Thông tin và chứng từ bổ sung có thể được yêu cầu.

Sau đó Chubb sẽ thực hiện mọi công tác điều tra cần thiết để xác định xem hợp đồng bảo hiểm có áp dụng không, khuyên bạn về hành động mà bạn có thể cần tiến hành và xác định cách làm thế nào để giải quyết khiếu nại.

Chubb duy trì một nhóm nhiều người cung cấp dịch vụ như người điều chỉnh tổn thất, kế toán pháp lý, cố vấn pháp lý, người điều tra và các chuyên gia khác để hỗ trợ điều tra và xử lý các vấn đề kiện tụng có thể phát sinh từ từ khiếu nại.

Nếu bạn yêu cầu Chubb xử lý khiếu nại của mình, bạn không nên bàn luận với bất kỳ bên nào khác về khiếu nại hoặc thử từ chối hay giải quyết khiếu nại.

Nếu có từ chối bồi thường, các lý do chi tiết cho việc từ chối sẽ được cung cấp bằng văn bản.

Tiền bồi thường khiếu nại sẽ được trả nhanh chóng sau khi chúng tôi đã nhận được văn bản miễn trách/thỏa thuận tất toán/miễn nghĩa vụ có chữ ký hợp lệ.

Báo cáo tình hình khiếu nại có thể được cung cấp theo yêu cầu.

Bồi thường viện phí

Các chứng từ đính kèm:

 1. Đơn thuốc
 2. Chứng từ y tế
 3. Giấy nhập viện
 4. Giấy xuất viện
 5. Báo cáo/giấy chứng nhận phẫu thuật
 6. Bản tường trình sự cố
 7. Thẻ đăng ký và giấy phép lái xe trong trường hợp tai nạn giao thông
 8. Biên bản của cảnh sát
 9. Các chứng từ liên quan khác

Các chứng từ này phải được gửi tới Công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra các sự kiện dẫn tới khiếu nại bảo hiểm.

Hãy lưu ý rằng chúng tôi có quyền được yêu cầu thêm giấy tờ nếu cần.

Bồi thường Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Một điều quan trọng cần ghi nhớ đó là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình khiếu nại hàng hải thường chính là những thời điểm đầu tiên sau khi phát hiện tổn thất hoặc thiệt hại.

Nếu bạn phát hiện tổn thất hoặc thiệt hại, trước khi bạn ký vào bất kỳ chứng từ giao hàng nào để xác nhận việc nhận hàng, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy đọc qua danh sách này – sẽ chỉ mất không đến năm phút của bạn.

Hành động ngay lập tức

Một khi phát hiện có tổn thất hoặc thiệt hại, có ba điều mà bạn, với tư cách người được bảo hiểm hoặc bên khiếu nại, phải làm ngay không chậm trễ.

 1. THỰC HIỆN MỌI NỖ LỰC NHẰM GIẢM THIỂU TỔN THẤT VÀ/HOẶC NGĂN CHẶN TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI THÊM Đây là một yêu cầu thuộc điều khoản "Bổn phận của Người được bảo hiểm" của hầu hết các hợp đồng bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển đường biển. Điều này có thể bao gồm, ví dụ:

a)              Tách hàng bị thiệt hại khỏi hàng bình thường;

b)              Dỡ bao bì và trải hàng bị ẩm hoặc ướt để làm khô nó;

c)              Đóng gói/đóng bao lại;

d)              Tạm thời hàn gắn thùng bị rò rỉ; và

e)              Gắn lại hoặc dán lại.

                  Các chi phí hợp lý phát sinh khi thực hiện các bước này có thể được bồi hoàn ngoài tiền đòi bồi thường    cho thiệt hại.

 1. THÔNG BÁO CHO Chubb HOẶC NGƯỜI MÔI GIỚI BẢO HIỂM CỦA BẠN để có thể nhanh chóng bố trí giám định thiệt hại nếu cần. CHO TỚI KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO CỤ THỂ BỞI Chubb HOẶC NGƯỜI MÔI GIỚI CỦA BẠN RẰNG GIÁM ĐỊNH LÀ KHÔNG CẦN THIẾT, BẠN NÊN GIẢ ĐỊNH RẰNG SẼ TỔ CHỨC MỘT CUỘC GIÁM ĐỊNH THIỆT HẠI.

Bất cứ khi nào có thể, hàng bị thiệt hại và tất cả bao bì đóng gói gốc nên được giữ đúng nguyên trạng khi nhận cho tới sau khi giám định, trừ khi điều này sẽ khiến hàng bị hỏng thêm.

Sau khi thu xếp việc giám định, người chuyên chở hoặc đại lý của người chuyên chở cần được thông báo về thời gian và địa điểm giám định sao cho họ có thể có mặt tại một buổi "giám định chung." Người chuyên chở có thể thường chọn không tham dự giám định chung; tuy nhiên, họ phải được cho có cơ hội để tham gia.

KHÔNG nên trì hoãn gửi thông báo có thể khiếu nại tới Chubb hoặc người môi giới của bạn trong khi bạn đang chờ hồi đáp văn bản khiếu nại lần đầu của mình gửi lên ngườichuyên chở.

LIÊN HÊ CƠ QUAN HẢI QUAN để tiến hành giám định chung nếu bạn có khả năng xin hoàn thuế nhập khẩu.

 

Các Chứng từ Liên quan

 1. Chứng từ được phát hành thể hiện số tiền bảo hiểm đã nộp và phạm vi bảo hiểm được đảm bảo (đối với chuyến hàng xuất khẩu, có thể là Hợp đồng bảo hiểm Hàng hải Đặc biệt hoặc Giấy chứng nhận Bảo hiểm).
 2. Bản gốc hoặc bản sao không thể chuyển nhượng được của chứng từ vận chuyển chính.

a)               Đối với gửi hàng đường biển, chứng từ này là Vận đơn Đường biển.

b)              Đối với gửi hàng đường không, là Vận đơnChủ (MAWB) và/hoặc Vận đơn của Người gom hàng         (HAWB)

c)               Đối với gửi hàng nội địa, là Phiếu gửi hàng

 1. Xác nhận bàn giao cuối cùng.

a)               Phiếu Nhận Trọng lượng Dỡ hàng/Bến tàu/Hạ hàng có thể thay cho chứng từ nước ngoài chính.

b)              Phiếu gửi hàng sẽ thường được phát hành bởi người chuyên chở/người giao nhận nội địa (bên      cạnh chứng từ vận chuyển đường biển chính)

 1. Hóa đơn thương mại của nhà cung cấp.
 2. Phiếu đóng gói, giấy chứng nhận khối lượng hoặc các bằng chứng khác về tính chất và điều kiện của hàng hóa tại thời điểm gửi hàng.
 3. Báo cáo giám định trước khi gửi hàng, nếu một giám định viên độc lập được chỉ định để báo cáo về cách bố trí bốc/xếp hàng trước khi vận chuyển.
 4. Bản sao khiếu nại người chuyên chở/người giao nhận vận chuyển và trả lời của họ (nếu có).

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề quan tâm cụ thể nào về các khía cạnh vật lý của việc vận chuyển hàng hóa, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ.

Chubb cũng cung cấp rất nhiều ấn bản hữu ích, cập nhật về Bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển đường biển, cách Xử lý Hàng hóa và Lợi thế của việc sử dụng dịch vụ Bảo hiểm Hàng hóa của Chubb.

 

Hãy yêu cầu người môi giới của bạn liên hệ với chúng tôi nếu cần được hỗ trợ hoặc tư vấn thêm về Quản lý Rủi ro.

Bồi thường Bảo hiểm Du lịch

Các chứng từ có liên quan

 • Các giấy tờ du lich như hộ chiếu, vé máy bay và/hoặc thẻ lên tàu.
 • Báo cáo/hóa đơn/giấy chứng nhận y tế/báo cáo liên quan tới điều trị/giấy nhập viện.
 • Các hóa đơn y tế gốc (nếu khiếu nại liên quan tới bồi hoàn).
 • Các hóa đơn mua sắm gốc (nếu khiếu nại liên quan tới mất mát tài sản cá nhân).
 • Biên bản của cảnh sát nước ngoài hoặc cơ quan thẩm quyền liên quan (nếu khiếu nại liên quan tới mất mát tài sản cá nhân và/hoặc tiền).
 • Văn bản xác nhận được phát hành bởi Người chuyên chở/Hãng hàng không (nếu khiếu nại liên quan tới chậm trễ trao trả hành lý/chuyến bay bị chậm/nhỡ chuyến bay).
 • Thư từ bên thứ ba có liên quan (nếu khiếu nại liên quan tới trách nhiệm pháp lý).
 • Giấy chứng tử/báo cáo sau khi chết/báo cáo khám nghiệm/biên bản của cảnh sát/Thư ủy nhiệm/Xác nhận về quyền thừa kế hợp pháp (nếu khiếu nại liên quan tới thương vong).
 • Giấy Ủy Quyền của Người được bảo hiểm (nếu Bảo hiểm Người/Tổ chức Được bảo hiểm ủy quyền cho người khác làm Người khiếu nại).

 

Các chứng từ nói trên phải được gửi tới Công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra các sự kiện dẫn tới yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm.

 

Hãy lưu ý rằng chúng tôi có quyền được yêu cầu thêm giấy tờ nếu cần.