Quay lại tiêu đề chính

1. Chubb yêu cầu  các tài liệu hỗ trợ nào để xem xét khiếu nại bồi thường?

Chúng tôi yêu cầu các loại tài liệu khác nhau tùy vào loại sản phẩm.  Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo "Làm thế nào để Thực hiện Khiếu nại đòi bồi thường bảo hiểm."

2. Làm thế nào tôi có thể biết là Chubb đã nhận được đơn khiếu nại đòi bồi thường của tôi?

Chubb sẽ xác nhận việc nhận được tất cả các tổn thất mới được báo cáo trong vòng năm ngày làm việc.  Cùng với sự xác nhận này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tên và số điện thoại/số máy lẻ của người xử lý khiếu nại.  Nếu cần, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bổ sung chứng từ khiếu nại còn thiếu.

3. Mất bao lâu để Chubb thực hiện thanh toán khiếu nại đòi bồi thường bảo hiểm?

Sau khi đã nhận được đầy đủ chứng từ khiếu nại, Chubb sẽ chuyển số tiền bồi thường tương ứng vào tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng trong vòng 15 ngày làm việc.  Chúng tôi sẽ giải thích lý do từ chối bồi thường một số mục cụ thể của khiếu nại nếu có.

4. Tại sao Chubb cần yêu cầu hồ sơ y tế đối với các khiếu nại yêu cầu bồi thường bảo hiểm về Tai nạn và Sức khỏe?

Nếu người có Hợp đồng đã có Hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân với chúng tôi trong dưới một năm và đã  điều trị tại bệnh viện do mắc bệnh/ốm đau mãn tính (ví dụ, tăng huyết áp, bệnh tim, u, sỏi mật, v.v...), chúng tôi cần kiểm tra xem người có Hợp đồng đã từng được điều trị bệnh mãn tính đó trước ngày hiệu lực của Hợp đồng hay chưa, do các tình trạng có từ trước được  lọai trừ trong Hợp đồng.

5. Trong trường hợp nằm viện theo chương trình bảo hiểm xã hội, liệu người có Hợp đồng vẫn được hưởng khiếu nại trợ cấp hàng ngày không, và Chubb yêu cầu chứng từ nào trong trường hợp không có hóa đơn y tế?

Bên được bảo hiểm được quyền khiếu nại trợ cấp hàng ngày từ Chubb bằng cách nộp các chứng từ sau:

  • Mẫu đơn yêu cầu Bồi Thường hoàn chỉnh
  • Giấy Chứng Nhận Y tế trình bày chi tiết về căn bệnh hoặc vết thương do tai nạn và số ngày nằm viện
  • Các chứng từ có liên quan được nêu trong phần "Làm thế nào  yêu cầu Bồi Thường"

6. Trong trường hợp các chi phí y tế của Bên được bảo hiểm đã được bồi hoàn một phần bởi một chương trình bảo hiểm khác, làm thế nào để Người được bảo hiểm yêu cầu bồi thường phần còn thiếu từ Chubb?

Người có Hợp đồng phải yêu cầu công ty hoặc các công ty kia chứng nhận số tiền đã được trả cho các hóa đơn y tế, cùng với con dấu của họ, rồi gửi hóa đơn y tế được chứng nhận tới Chubb để cân nhắc thêm.

7. Trong trường hợp khiếu nại khi tử vong, nếu người có Hợp đồng nắm giữ nhiều hơn một Hợp đồng, liệu bên thụ hưởng có được bồi thường từ mọi Hợp đồng hay không?

Nếu nguyên nhân tử vong được bảo hiểm theo các Hợp đồng, bên thụ hưởng được quyền khiếu nại bồi thường từ mọi Hợp đồng.

8. Phương thức thanh toán bồi thường khiếu nại của Chubb là gì?

Chúng tôi sẽ gửi thư thông báo bồi thường đến người mua Bảo Hiểm theo địa chỉ điền trên mẫu đơn yêu cầu bồi thường. Số tiền bồi thường sẽ được chuyển vào  tài khoản ngân hàng  cung cấp  từ Người  được bảo hiểm. Nếu yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt,Người được Bảo Hiểm  có thể nhận tiền mặt tại quầy thanh toán của Ngân hàng Đông Á gần nơi cư trú của mình.