Quay lại tiêu đề chính

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ ĐƯỢC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ CỦA INSMART

Vui lòng tham khảo danh sách những Cơ sở y tế được bảo lãnh viện phí của Insmart cập nhật từ ngày 29/4/2021 tại đây.

LIÊN HỆ CHUBB LIFE

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam
Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah
115 Nguyễn Huệ, Quận 1
TP.HCM, Việt Nam
ĐT: (84.28) 3827 8989
Fax: (84.28) 3821 9000
Đường dây nóng: *8123 hoặc (84.28) 3827 8123
Email: chubblife.vietnam@chubb.com
Giờ làm việc
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8.30 – 17.30