Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
Trung tâm tài chính Sài Gòn
Số 9 Đinh Tiên Hoàng, 8/F,
P. Dakao, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam
O +84 8 3 910  7227 (Theo hướng dẫn của Tổng đài)
F +84 8 3 910  7228
Dành cho đơn bảo hiểm Du lịch: TravelClaims.VN@chubb.com
Dành cho các đơn bảo hiểm khác: Claims.VN@chubb.com