Quay lại tiêu đề chính

Khi xã hội trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ, rủi ro trách nhiệm pháp lý đối với các công ty công nghệ như công ty của bạn về chuyển giao các sản phẩm và dịch vụ cũng tăng lên. Hoạt động trong một ngành công nghiệp ngày càng phát triển và phức tạp có nghĩa là chỉ có bảo hiểm phù hợp nhất được thiết kế bởi các chuyên gia bảo hiểm mới có thể đáp ứng. Bảo hiểm này cho phép chúng tôi cung cấp chuyên môn tốt nhất để bảo vệ doanh nghiệp của bạn.

Các sản phẩm nổi bật

Phạm vi bảo hiểm

Gói bảo hiểm trách nhiệm về công nghệ

 • Bồi thường hành nghề (Lỗi và sai sót)

  Các khoản lỗ tài chính phát sinh từ các lỗi và khiếm khuyết hoặc không thể thực hiện, bao gồm bảo vệ trách nhiệm theo hợp đồng trên cơ sở thực hiện và trách nhiệm theo nghĩa vụ trong hợp đồng (các thỏa thuận bồi thường và không gây phương hại).

 • Bảo hiểm trách nhiệm truyền thông (Sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư và truyền thông)

  Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, xúc phạm, phỉ báng hoặc các hình thức làm mất danh dự, vi phạm bảo mật khác

 • Không gian mạng

  Bảo hiểm chi phí của bên thứ nhất và trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba đối với các rủi ro kỹ thuật số do vi phạm an ninh mạng gây ra.

 • Trách nhiệm chung

  Trách nhiệm về thương tật thân thể, thiệt hại tài sản, thương tích cá nhân, nguy cơ sản phẩm và ô nhiễm

 • Phí thu hồi sản phẩm (Thu hồi)

  Hoàn trả các chi phí phát sinh để thu hồi và lấy lại sở hữu sản phẩm có thể gây thương tích thân thể.

Chuyên môn hóa thị trường

Chúng tôi cung cấp bảo hiểm cho tất cả các loại hình doanh nghiệp công nghệ, bao gồm:

 • Các dịch vụ công nghệ thông tin
 • Phát triển phần mềm
 • Các nhà thầu thuộc Chính phủ/Quân sự
 • Công nghệ sạch
 • Các dịch vụ viễn thông
 • Sản xuất thiết bị công nghệ thông tin và viễn thông.
 • Sản xuất phần cứng và linh kiện.

Liên hệ