Quay lại tiêu đề chính

Chúng tôi hiểu rằng không có tổ chức đa quốc gia nào là giống nhau và bối cảnh rủi ro mà họ phải đối mặt luôn thay đổi.

Đó là lý do các thẩm định viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn có giải pháp riêng; họ linh hoạt trong cách tiếp cận và dành nhiều thời gian để thực sự hiểu doanh nghiệp của bạn.

Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tại hơn 200 quốc gia và có hơn 62.000 đơn bảo hiểm được cấp tại các địa phương hàng năm.

Chúng tôi có chuyên môn, sự ổn định tài chính và công nghệ hàng đầu trong ngành để cung cấp khả năng quản lý liền mạch tất cả các khía cạnh của chương trình bảo hiểm đa quốc gia.

Giúp việc quản lý rủi ro đa quốc gia đầy phức tạp của bạn trở nên dễ dàng hơn. Giúp bạn tập trung vào chính mình.

Giải pháp đa quốc gia của chúng tôi mang đến cho bạn:

 • Đội ngũ nhân viên đa quốc gia chuyên biệt
 • Phạm vi bảo hiểm rộng có thể điều chỉnh
 • Công nghệ hàng đầu trong ngành cho phép truy cập 24/7 vào gói bảo hiểm của bạn
 • Sức mạnh tài chính và sự ổn định
 • Khả năng quản lý Khách hàng và yêu cầu bồi thường
 • Mạng lưới các chuyên gia tuân thủ giám sát các vấn đề pháp lý và yêu cầu toàn cầu

Làm đúng ngay từ đầu

Làm việc với bạn và nhà môi giới của bạn để thấu hiểu các yêu cầu mang tính toàn cầu của bạn ở cấp địa phương, để chúng tôi có thể điều chỉnh phạm vi và đáp ứng chính xác yêu cầu của bạn.

Đánh giá rủi ro quốc gia và địa điểm nơi các yêu cầu bồi thường được chi trả.

 • Vạch ra một ma trận tuân thủ
 • Được chấp nhận, Không được chấp nhận, DIC / DIL (khác điều kiện/khác hạn mức)
 • Mạng lưới được thiết lập với các từ ngữ địa phương có sẵn
 • Chia sẻ rủi ro
Thiết lập một chương trình phù hợp và tuân thủ hoàn toàn, phát hành tài liệu đơn bảo hiểm tại địa phương, thu và thanh toán phí bảo hiểm rủi ro theo các tiêu chuẩn dịch vụ đã thống nhất trên toàn thế giới.

Theo dõi việc phát hành và cập nhật đơn bảo hiểm cùng với chương trình hỗ trợ công nghệ và theo dõi hiệu suất.

 • Xem và tải xuống các đơn bảo hiểm, hóa đơn và giấy xác nhận địa phương
 • Thông tin yêu cầu bồi thường chính xác và đầy đủ trên cơ sở toàn cầu
 • Cung cấp thông tin liên hệ
Huy động nhanh chóng để đảm bảo hành động đúng và thống nhất các bước tiếp theo khi có phát sinh yêu cầu bồi thường.

Bảo vệ nhất quán, phù hợp trên phạm vi toàn cầu.

Nghĩa là bạn có thể quay lại tập trung vào những gì quan trọng đối với bạn.

Bạn có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin?