Quay lại tiêu đề chính

Tội phạm máy tính có thể phá hủy một công ty, làm gián đoạn kinh doanh cũng như phá hủy các dữ liệu quan trọng, sản phẩm Bảo hiểm tội phạm Máy tính & Điện tử của Chubb được thiết kế giúp khách hàng có những giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ kinh doanh của bạn khỏi các nguy cơ này.

Khách hàng được hưởng quyền lợi khi các tổn thất xảy ra như:

  • Dữ liệu điện tử bị thất thoát hoặc phá hủy do phần mềm hoặc một loại virus máy tính mới xâm nhập vào hệ thống máy tính của người được bảo hiểm.
  • Các hành vi của một hacker gây thiệt hại hoặc phá hủy dữ liệu điện tử hoặc phần mềm kinh doanh.
  • Việc gian lận sửa đổi dữ liệu điện tử hoặc dữ liệu phần mềm của bên thứ ba.
  • Cướp, trộm, hoặc mất cắp dữ liệu điện tử hoặc phần mềm.
  • Giao dịch điện tử bị mất trong quá trình chuyển giao, thanh toán hoặc giao nhận của các quỹ, các tài sản, do người được bảo hiểm dựa theo thông tin điện tử gian lận hoặc trái phép từ khách hàng.
  • Bảo hiểm doanh thu bị lỗ của tổ chức do các hành vi gian lận, sửa đổi hoặc huỷ dữ liệu điện tử trong khi người được bảo hiểm đang thực hiện dịch vụ cho khách hàng.
  • Tổn thất do nhân viên truy cập trái phép vào hệ thống máy tính được bảo hiểm.
  • Bảo hiểm tội phạm Máy tính & Điện tử của Chubb được bán kèm với Bảo hiểm Cổ phiếu cho các tổ chức tài chính trong phạm vi gói sản phẩm toàn diện chống tội phạm trực tuyến.

Liên hệ