Quay lại tiêu đề chính
Môi trường làm việc an toàn và bền vững

Rủi ro về bảo mật, Con người và Môi trường

Suresh Krishnan
Suresh Krishnan
12/2022
people shadow

Ngày nay, một số rủi ro cho thấy mức độ rủi ro về danh tiếng và quản trị đối với doanh nghiệp nhiều hơn các rủi ro khác. Những hiểm hoạ truyền thống gây ra ít thách thức về uy tín hơn trước kia. Các kỹ thuật quản trị rủi ro lâu dài có thể giúp đảm bảo rằng công ty quản trị rủi ro về tài sản hoặc rủi ro trách nhiệm công cộng một cách hiệu quả.

Nhưng những rủi ro phức tạp trên mạng, khủng bố và trách nhiệm về môi trường thì khó định lượng và quản lý hơn. Ví dụ, một dòng sông ô nhiễm ở Braxin, một vụ tấn công mạng ở Bangladesh và một sự kiện khủng bố ở Indonesia, có thể tạo ra nguy cơ rất lớn dẫn đến phá huỷ danh tiếng của công ty và hiện tại những rủi ro này có phạm vi toàn cầu. Đối với những loại rủi ro này, trách nhiệm và quản trị doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với quản lý rủi ro để bảo vệ doanh nghiệp và thương hiệu.

Nghiên cứu của AIRMIC năm 2016 cho thấy rủi ro về danh tiếng là mối lo ngại số 3 đối với các nhà quản lý rủi ro tại Vương quốc Anh.¹ Có sự nhất trí rõ ràng rằng trách nhiệm về rủi ro danh tiếng nằm ở hội đồng quản trị và cuộc khảo sát của Deloitte² ủng hộ ý tưởng này: 36% nghĩ rằng CEO chịu trách nhiệm, 21% tin rằng đó là giám đốc rủi ro, 14% cho rằng đó là toàn bộ hội đồng quản trị và 11% coi là giám đốc tài chính. Vậy những người quản lý cấp cao yêu cầu các đội quản lý rủi ro xem xét khi nào cần đảm bảo rủi ro phức tạp, thúc đẩy quản trị doanh nghiệp tốt và quản trị rủi ro đối với danh tiếng của công ty?

 

Đe dọa danh tiếng công ty

Ba nguy cơ minh họa mối đe dọa danh tiếng của công ty từ những rủi ro phức tạp: thông tin mật/ cá nhân, con người và ô nhiễm.

Nhiều doanh nghiệp vẫn đang tìm hiểu về trách nhiệm pháp lý phát sinh từ cuộc tấn công dữ liệu. Cuộc khảo sát của AIRMIC cho thấy rằng hơn một nửa số nhà quản trị rủi ro được khảo sát hiện không có bảo hiểm tội phạm mạng, mặc dù có ít công ty hoặc ngành công nghiệp không bị ảnh hưởng bởi sự vi phạm hoặc tấn công và bất kỳ sự kiện nghiêm trọng nào sẽ phá hỏng danh tiếng của công ty. Vấn đề này cũng là một trong những vấn đề quan trọng của khu vực khi Liên minh Châu Âu đưa ra các Chỉ thị Mới; luật này mở rộng giám sát thẩm quyền vì các quy định không chỉ rõ nơi một công ty có trụ sở chính mà là nơi công ty tiến hành kinh doanh và đối tác kinh doanh.

Các sự cố môi trường cũng có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng và phá hỏng thương hiệu. Một công ty hóa dầu có những rủi ro rõ ràng, hôm nay bất kỳ công ty nào sở hữu, sử dụng, mua hoặc bán tài sản; hoạt động thông qua bên thứ ba; hoặc sử dụng, lưu trữ hoặc vận chuyển chất có thể gây ô nhiễm, có thể có nguy cơ này. Hơn nữa, ở một số thị trường, Argentina, Australia, Trung Quốc, EU và Ấn Độ cũng có xu hướng yêu cầu các nhà quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về những thất bại của công ty trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, liên quan đến nguy cơ về con người, nghiên cứu của Chubb với các nhà quản lý châu Âu vào năm ngoái cho thấy hầu hết các nhà tuyển dụng ở Châu Âu đều hiểu rõ về nghĩa vụ chăm sóc nhân viên hiệu quả và các nước như Đức, Pháp và Hà Lan đã ban hành luật bảo vệ để bảo vệ nhân viên.

Các công ty không bảo đảm chịu trách nhiệm cho các rủi ro gây tổn hại đến nhân viên và tổn thất danh tiếng và tài chính, khiến các nhà cầm quyền và công chúng có phản ứng tiêu cực.

Sự kiện khủng bố cũng gây ra mối đe dọa tương tự đối với hồ sơ công ty và nhân sự. Các cuộc bạo loạn ở Thái Lan năm 2010 ước tính thiệt hại tài sản khoảng 1 tỷ đô la Mỹ.³ Chi phí gián đoạn kinh doanh của các Doanh nghiệp không thể duy trì hoạt động trong cuộc đảo chánh và hậu quả của việc mất mát doanh thu du lịch do sự không chắc chắn khó ước tính hơn.

 

Giải pháp bảo hiểm phải bao gồm các bên liên quan

Đối với những rủi ro phức tạp này, chính sách bảo hiểm tốt không chỉ là vấn đề của các qui tắc bảo hiểm và sức mạnh tài chính. Một giải pháp đáng tin cậy và bền vững cũng sẽ giúp thúc đẩy trách nhiệm doanh nghiệp tốt và quản trị các rủi ro phức tạp. Cần có tư vấn chuyên môn về trước và sau sự kiện tổn thất và giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực nào đến danh tiếng.

Điều quan trọng là các bên liên quan trong các công ty đa quốc gia ngày nay không chỉ là khách hàng. Các bên liên quan bao gồm các cổ đông, nhân viên, các cơ sở kinh doanh, các nhà quản lý và ban giám đốc. Nhóm mở rộng này sẽ hỏi “Bạn đã dự kiến và chuẩn bị như thế nào cho tổn thất này? Ai sẽ thanh toán và khủng hoảng sẽ được xử lý như thế nào?”'

Thách thức chủ yếu đối với những người có trách nhiệm quản trị doanh nghiệp là đảm bảo chọn đúng giải pháp bảo hiểm. Bảo vệ uy tín và danh tiếng với tất cả các bên liên quan phụ thuộc vào cách tiếp cận quản trị rủi ro doanh nghiệp và bao gồm các dịch vụ tư vấn hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp khác nhau.

Đối với rủi ro trên mạng, chương trình bảo hiểm thận trọng nên bao gồm các điều khoản về quản trị thương hiệu và chi phí PR trong một cuộc khủng hoảng. Phương pháp tiếp cận quản trị rủi ro doanh nghiệp đầy đủ cũng nên bao gồm việc kiểm tra tiêu chuẩn trước khi đơn bảo hiểm được ký kết, hỗ trợ các cuộc khảo sát chi tiết về kỹ thuật rủi ro, đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro do sự vi phạm hoặc tấn công, và tăng cường cảnh giác và chuẩn bị nói chung. Với sự hỗ trợ của các bên đối tác, công ty bảo hiểm cũng có thể cung cấp hướng dẫn để chuẩn bị, lên kế hoạch và thử nghiệm và cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên môn giúp công ty phản hồi khi có sự cố.

Đối với rủi ro môi trường, một giải pháp hoàn chỉnh cũng nên tập trung vào việc xây dựng kế hoạch quản trị khủng hoảng hiệu quả và cung cấp đường dây trợ giúp khắc phục khủng hoảng với sự trợ giúp của các chuyên gia nhằm giúp công ty chứa các phương tiện truyền thông hoặc các sự cố khác và nhanh chóng trở lại.

Đối với nhân viên đi công tác, hiện có thêm lợi ích bổ sung sẵn có theo một nhóm bảo hiểm tai nạn cá nhân và du lịch. Các ứng dụng điện thoại thông minh cho phép nhân viên tiếp cận cảnh báo toàn cầu về các sự kiện chính trị hoặc thiên tai, hoặc hỗ trợ y tế và an ninh. Công nghệ cũng cho phép công ty gửi các cảnh báo trực tiếp tới nhân viên có mặt tại một sự kiện và quan trọng là theo dõi và định vị bằng GPS trên điện thoại của họ.

Ngày càng nhiều rủi ro phức tạp đe dọa danh tiếng, những rủi ro này có thể không thuộc các hạng mục rõ ràng. Nhận thức được điều này, Thị trường Toàn cầu Chubb gần đây đã thành lập Đơn vị Rủi ro Đặc biệt, được thiết kế để kết hợp các chuyên gia từ các lĩnh vực kinh doanh và các dòng sản phẩm khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty lớn trên toàn cầu với những nhu cầu đặc biệt phức tạp. Đơn vị này cũng có thể hợp tác với các chuyên gia bên ngoài sở hữu kỹ thuật đo lường thương hiệu và danh tiếng theo một cách có thể định lượng hơn. Theo thời gian, chúng tôi tin rằng Đơn vị này có thể giúp chúng tôi định vị các lĩnh vực bảo hiểm mới mà chưa bao giờ được xem xét trước đây.

 

Quản trị danh tiếng trong bối cảnh đa quốc gia

Các đơn bảo hiểm về không gian mạng, khủng bố, môi trường, kinh doanh và du lịch ở các nước sở tại có thể được tích hợp vào một chương trình đa quốc gia rộng hơn, nhưng nhiều khách hàng vẫn không nhận thức được điều này và tiếp tục mua bảo hiểm cho những rủi ro này bằng một chính sách toàn cầu đơn lẻ.

Ví dụ, ở các khu vực của Mỹ Latinh, không gian mạng vẫn là một sản phẩm đang nổi lên mặc dù các công ty bảo hiểm đang bắt đầu mở rộng vào khu vực và cung cấp chương trình đa quốc gia. Thị trường bảo hiểm trách nhiệm môi trường ngày càng phát triển, và Chubb đóng vai trò tư vấn với các nhà quản lý khu vực để phát triển quy định bảo vệ ô nhiễm mới. Mặc dù đơn bảo hiểm toàn cầu có thể tuân thủ trong hầu hết các trường hợp và hợp lý khi quản trị rủi ro doanh nghiệp bởi danh tiếng của thương hiệu đang bị đe dọa, nó có thể gây khó khăn cho các yêu cầu bồi thường ở địa phương và việc định giá khiếu nại địa phương.

Không có đơn bảo hiểm ở các nước sở tại thậm chí có thể gây bất lợi hơn trong một số trường hợp như tử vong và thương tật do tại nạn hoặc mất cắp là một ví dụ. Nếu không có chính sách bảo hiểm ở các nước sở tại và không hiểu về việc đi lại của nhân viên, công ty mẹ chứ không phải là người hưởng lợi tại một quốc gia khác sẽ nhận trợ cấp tử vong. Điều này có thể tạo ra các vấn đề về tài chính và thuế cho công ty mẹ. Những vấn đề này có thể tránh được nếu có đơn bảo hiểm ở các nước sở tại.

Từ một vụ tràn dầu ở Australia đến một cuộc tấn công khủng bố tại một trung tâm thương mại ở Kenya, các công ty đa quốc gia đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc xây dựng chương trình toàn cầu đáng tin cậy và hiệu quả nhằm đảm bảo rằng chương trình này tuân thủ các quy định đúng đắn, Tuy nhiên, ngày nay, ngoài việc đáp ứng thách thức tuân thủ, các dịch vụ hỗ trợ như hỗ trợ chuyên môn địa phương, công nghệ hàng đầu, và khả năng theo dõi hiệu suất của chương trình trực tuyến là “cần thiết” để giúp tổ chức giảm thiểu rủi ro về uy tín.

Tất cả điều này dẫn đến kết luận rằng tầm quan trọng của bảo hiểm toàn diện bao gồm đầy đủ các lựa chọn quản trị lý rủi ro doanh nghiệp chưa bao giờ cần thiết hơn, đặc biệt đối với một công ty đa quốc gia. Với tầm nhìn xa trông rộng, kế hoạch và chuyên môn, các giải pháp bảo hiểm được thiết kế nhằm giảm thiểu thiệt hại về danh tiếng vì rủi ro ngày càng phức tạp trong tiến trình toàn cầu hóa. Về phía chúng tôi, với sự hiện diện và công nghệ của chúng tôi, Chubb có một vị thế mạnh mẽ để làm việc với các nhà quản trị rủi ro và quản lý tất cả các khía cạnh của bảo hiểm đa quốc gia.

 

¹ AIRMIC pre-conference survey 2016
² Deloitte 2014 Global Risk Survey https://www2.deloitte.com/global/en/pages/governance-risk-and-compliance/articles/reputation-at-risk.html
³ Business Insurance: https://www.businessinsurance.com/article/20100530/ISSUE01/305309973/demonstrations-in-thai-capital-leave-more-than-1b-in-damage

 

Viết bởi Suresh Krishnan

Ông lãnh đạo và quản lý Bộ phận Quản lý Khách hàng toàn cầu phục vụ các khách hàng đa quốc gia lớn trên toàn thế giới với nhu cầu bảo hiểm và bảo lãnh phức tạp. Trước đây, Krishnan từng là Tổng Tư vấn cho các tập đoàn đa quốc gia là khách hàng của Tập đoàn ACE (hiện tại là Chubb), Tổng Tư vấn của ACE USA, hoạt động bán lẻ của ACE tại Mỹ và Luật sư của ACE Financial Solutions, Phòng cơ cấu bảo hiểm của công ty.

 

Liên hệ trực tuyến với chúng tôi
Liên hệ trực tuyến với chúng tôi

Bạn có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn được bảo hiểm trước rủi ro tiềm ẩn.