Quay lại tiêu đề chính
An Ninh Mạng

Bạn đã chuẩn bị như thế nào cho các mối đe dọa an ninh mạng

thumbdrive

Thông tin về độ tuổi cho phép chúng tôi thu thập và lưu trữ thêm nhiều dữ liệu hơn và trích xuất thông tin trên toàn cầu 24/7. Quyền truy cập vào những thông tin riêng tư nhạy cảm có thể tăng khả năng bị tổn hại của công ty bạn đáng kể - bất kỳ điều gì cũng có thể dẫn đến tổn thất kinh tế và ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng và làm suy giảm lợi nhuận.

Công ty của bạn đã chuẩn bị như thế nào cho:
 

  • Các chi phí liên quan đến điều tra pháp nhân, và khắc phục thảm họa liên quan đến hành vi trộm cắp thông tin và hồ sơ cá nhân?
  • Gián đoạn kinh doanh điện tử bao gồm các chi phí phát sinh từ việc bảo mật thông tin thất bại hoặc vi-rút mạng máy tính?
  • Một mối đe dọa tống tiền mạng?
  • Chi phí liên quan đến thông báo bảo mật, chi phí quản lý khủng hoảng, giám sát tín dụng?
  • Một vụ kiện bắt nguồn từ một thất bại an ninh hoặc bị cáo buộc lỗi công nghệ, thiếu sót gây thiệt hại cho khách hàng?
  • Một thủ tục pháp lý tìm kiếm tiền phạt hoặc phạt do hậu quả của việc truy cập trái phép hoặc tiềm ẩn thông tin cá nhân?

 

Lỗ hổng trong Bảo hiểm truyền thống

Web toàn cầu không có ranh giới và các mô hình kinh doanh phát triển thông qua việc sử dụng các công nghệ mới, vì vậy phải có các chương trình bảo hiểm truyền thống và quản lý rủi ro thực tiễn.

Các doanh nghiệp có thể hoạt động với niềm tin rằng các Hợp đồng bảo hiểm hiện tại đủ để bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của họ. Thật không may, không thuộc trường hợp này và hợp đồng bảo hiểm truyền thống có thể không đủ để đáp ứng với các rủi ro mà tổ chức phải đối mặt ngày nay.

Xem xét các Hợp đồng truyền thống này:
 

  • Hợp đồng trách nhiệm chung thường được kích hoạt cho các yêu cầu về thương tích cho cơ thể (BI) và thiệt hại tài sản (PD). Tấn công không gian mạng thường sẽ không liên quan đến BI hoặc PD. Hợp đồng trách nhiệm chung thường không cung cấp bất kỳ chi phí của bên thứ nhất nào.
  • Hợp đồng về tài sản / ISR về cơ bản dành cho sự phá hủy hoặc gây tổn thất tài sản hữu hình xuất phát từ nguy hiểm hữu hình. Tổn thất hữu hình gây ra gián đoạn kinh doanh và tăng chi phí. Một cuộc tấn công an ninh mạng có thể không gây ra thiệt hại về tài sản hữu hình, nhưng có thể đóng cửa một doanh nghiệp dẫn đến những chi phí đáng kể và tổn thất doanh thu.
  • Hợp đồng tội phạm dành cho những tổn thất trực tiếp do nhân viên gây ra về tài sản hữu hình và tiền hoặc chứng khoán. Tội phạm máy tính thường loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba và không bao gồm việc mất thông tin bí mật.


Khi nói đến vi phạm bảo mật dữ liệu hoặc mất quyền riêng tư, vấn đề không phải là liệu điều đó có xảy ra hay không, mà là khi nào điều đó sẽ xảy ra. Vì vậy, khi điều đó xảy ra, bạn sẽ cần một sự bảo vệ toàn diện từ một công ty bảo hiểm chuyên xử lý rủi ro an ninh mạng, cung cấp một bộ đầy đủ các giải pháp bảo hiểm tích hợp để giúp giảm thiểu những lỗ hổng trong phạm vi bảo hiểm và hiểu cách điều chỉnh cho doanh nghiệp của bạn.

 

Published Dec, 2020

 

Liên hệ
Liên hệ

Bạn có câu hỏi hay cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn bảo hiểm cho những rủi ro tiềm ẩn.