Quay lại tiêu đề chính

Chubb tại Việt Nam

Tập đoàn Chubb

Chubb là tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới. Hoạt động tại 54 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn cầu, Tập đoàn Chubb cung cấp các dịch vụ bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và cá nhân, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm y tế bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho các đối tượng khách hàng đa dạng. Là một tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm, chúng tôi đánh giá và quản lý rủi ro với sự am hiểu và tính kỷ luật. Chúng tôi thực hiện hoạt động bồi thường bảo hiểm một cách công bằng và nhanh chóng. Chubb nổi bật bởi danh mục sản phẩm và dịch vụ toàn diện của mình, năng lực phân phối rộng khắp, sức mạnh tài chính vượt trội, và hoạt động toàn cầu với chuyên môn được địa phương hóa. Chubb Limited, công ty mẹ của Tập đoàn Chubb được niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE:CB), và là một thành tố của chỉ số chứng khoán S&P 500. Với gần 40.000 nhân viên, Tập đoàn Chubb có văn phòng điều hành tại Zurich, New York, London, Paris và nhiều nơi khác trên thế giới.

Để biết thêm thông tin về Chubb, vui lòng truy cập: www.chubb.com.

Bảo hiểm lành nghề - định nghĩa lại tiêu chuẩn của một công ty bảo hiểm

Tại Chubb, khi viết một hồ sơ bảo hiểm là chúng tôi viết cho bạn. Chúng tôi hiều rằng dù là tập đoàn toàn cầu nhưng Chubb chưa bao giờ lớn hơn vị khách hàng nhỏ nhất. Chubb tin rằng bảo hiểm hơn cả thẩm định, đó là một nghề thủ công.

Không chỉ bảo hiểm mà là Bảo hiểm lành nghề. Không phải bạn đang được bảo hiểm mà là được bảo hiểm bởi Chubb.