Quay lại tiêu đề chính

Sự lây lan của chủng coronavirus mới từ Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng. Chubb đang theo dõi chặt chẽ hướng dẫn được ban hành từ các tổ chức hàng đầu, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các cơ quan y tế địa phương. Công ty cũng đang theo dõi sự tiến triển của coronavirus thông qua các đối tác hỗ trợ y tế và an ninh du lịch.

Để đánh giá các hợp đồng bảo hiểm có liên quan đến coronavirus, Chubb đã xem xét cẩn thận báo cáo của chính phủ và các báo cáo công khai khác về tình huống này và coi vụ việc ở Hồ Bắc, Trung Quốc là một sự kiện được biết đến kể từ 9:00 sáng ngày 22 tháng 1 năm 2020.

Phản hồi điều luật

Chubb sẽ đánh giá tất cả các yêu cầu bồi thường theo tình trạng hiện có của từng trường hợp, các quy tắc bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm kèm theo. Phạm vi bảo hiểm của khách hàng sẽ phụ thuộc vào gói bảo hiểm quý khách đã mua và hoàn cảnh cụ thể.

Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm có thể bị hạn chế trong trường hợp này. Ví dụ: yêu cầu bồi thường cho các hợp đồng bảo hiểm mua sau 9:00 sáng ngày 22 tháng 1 năm 2020 hoặc thời gian của chuyến đi được sắp xếp sau ngày này có thể bị từ chối vì được xem như “đã được biết trước” theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm.

Nếu quý khách có câu hỏi về bảo hiểm cho chuyến đi theo kế hoạch có trước, xin vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng +84 28 3910 7300. Nếu quý khách đang ở nước ngoài và yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, xin vui lòng liên hệ với Chubb qua số điện thoại + 84 28 3822 8779 (khoản phí dịch vụ có thể được áp dụng)

Nếu chuyến đi bị hủy bỏ hoặc có gián đoạn xảy ra, xin vui lòng tiên hệ với đại lý du lịch hoặc các hãng hàng không (trước khi gửi yêu cầu bồi thường) để được hoàn trả phí hoặc sắp xếp chuyến đi thay thế dựa trên vé máy bay đã mua. Sau đó, nếu vẫn còn khoản tổn thất quý khách có thể gửi yêu cầu bồi thường cùng với hành trình ban đầu và hành trình điều chỉnh và các tài liệu có liên quan để chứng minh phần tổn thất còn lại của quý khách.

Have a question or need more information?

Contact us to find out more.