Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Tháng

Quyền lợi Phổ thông

Quyền lợi Ưu việt

Quyền lợiHoàn hảo

Quyền lợiCao niên

Quyền lợi Toàn diện

Quyền lợiNhân sự Cấp cao

1

11,00%

11,00%

11,25%

11,00%

11,00%

 

2

10,00%

10,00%

10,25%

10,00%

10,00%

 

3

9,50%

9,50%

9,75%

9,50%

9,50%

 

4

9,00%

9,00%

9,25%

9,00%

9,00%

 

5

8,50%

8,50%

8,75%

8,50%

8,50%

 

6

8,00%

8,00%

8,25%

8,00%

8,00%

 

7

7,50%

7,50%

7,75%

7,50%

7,50%

 

8

7,50%

7,50%

7,75%

7,50%

7,50%

 

9

7,50%

7,50%

7,75%

7,50%

7,50%

 

10

7,50%

7,50%

7,75%

7,50%

7,50%

7,50%

11

7,50%

7,50%

7,75%

7,50%

7,50%

7,50%

12

8,00%

8,00%

8,25%

8,00%

8,00%

8,00%