Quay lại tiêu đề chính
Môi trường làm việc an toàn và bền vững

Tổn thất từ những mối đe dọa từ không gian mạng

12/2020
shadow of people

Các công ty cần đề cao cảnh giác trước việc doanh nghiệp của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi tác động của một sự cố an ninh mạng.

Danh sách các tình huống thiệt hại từ các mối đe dọa trên mạng và các tác động tiềm tàng đối với hoạt động kinh doanh của khách hàng và mô tả Hệ thống phản ứng sự cố của Chubb đã giúp ngăn chặn mối đe dọa trên không gian mạng như thế nào.

*Tất cả các loại tiền tệ đều là USD

 

Tình huống: Lỗi thuộc về Nhân viên

Một nhà tuyển dụng cho một tổ chức chăm sóc sức khỏe vô tình đính kèm sai tập tin khi gửi một email đến bốn người nộp đơn xin việc. Tệp bao gồm dữ liệu nhân khẩu học bao gồm 43.000 tên nhân viên, địa chỉ và số ID quốc gia.

Người được bảo hiểm đã gọi điện cho Đường dây nóng phản hồi sự cố của Chubb để được hỗ trợ và một Người quản lý phản hồi sự cố đã được chỉ định. Chubb đã đưa tư vấn luật để quản lý việc thực thi các quy định.

 

Tác động tiềm tàng

 

- khi thông tin bí mật của cá nhân và /hoặc doanh nghiệp mất kiểm soát:
 

  • Chi phí phòng vệ phát sinh từ các cuộc điều tra qui định - $73,800
  • Các chi phí phòng vệ và giải quyết cho việc tố cáo nhân viên đã đánh cắp thông tin danh tính - $184,400

 

  • Phí quản lý phản hồi sự cố - $5,100
  • Thông báo của cá nhân bị ảnh hưởng - $3,700
  • Dịch vụ giám sát hành vi trộm cắp danh tính cho cá nhân bị ảnh hưởng - $20,700
  • Chi phí tư vấn pháp luật - $18,400

 

Tổng số: $306,100

 

Điểm lưu ý

Điều quan trọng là phải hiểu rằng sự cố không gian mạng không chỉ liên quan đến công nghệ. Dường như những nguyên nhân xuất phát từ con người lại rất tốn kém, và thường xuyên hơn dự kiến.

Nhiều ca bồi thường của Chubb chỉ ra những lỗi rất đơn giản của nhân viên.

 

Tình huống: Mất danh tiếng qua email

Một nhân viên của một công ty tư vấn đã gửi một email nội bộ chứa các bình luận tiêu cực về một nhà cung cấp dịch vụ. Email được chuyển tiếp đến những người khác trong tổ chức và cuối cùng được gửi ra bên ngoài. Nhà cung cấp dịch vụ đã xem email và kiện công ty tư vấn đã phỉ báng và làm tổn hại danh tiếng của họ.

 

Tác động tiềm tàng

 

– khi phát sinh khiếu nại của bên thứ ba trong hoạt động truyền thông mạng. Hành vi sai trái bao gồm phỉ báng sản phẩm, làm mất danh tiếng, phỉ báng thương mại, chì trích, đạo văn, và nhiều hơn nữa:
 

  • Chi phí phòng vệ và giải quyết cho các khiếu nại từ nhà cung cấp dịch vụ - $18,400

 

  • Dịch vụ truyền thông khi khủng hoảng - $7,400
  • Phí chuyên gia cho việc quan hệ quần chúng để giảm thiểu tác động liên quan đến danh tiếng - $5,900
  • Phí quản lý phản hồi sự cố - $2,200

 

Tổng số: $33,900

 

Điểm lưu ý

Do tính nhạy cảm của khiếu nại và khả năng gây thiệt hại cho danh tiếng của khách hàng, điều quan trọng là việc các công ty phải hành động nhanh chóng để giảm thiểu bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại tiềm ẩn nào.

Bằng cách gọi Đường dây phản hồi sự cố Chubb, chúng tôi có thể đảm bảo các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp sẽ được chỉ định làm việc với khách hàng và giao tiếp hiệu quả với nhà cung cấp dịch vụ để giải quyết và kết thúc vấn đề.

 

Liên hệ
Liên hệ

Bạn có câu hỏi hay cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn bảo hiểm cho những rủi ro tiềm ẩn.