Quay lại tiêu đề chính
Bảo Hiểm Hàng Hải

8 bí quyết Quản trị rủi ro dành cho Nhà điều hành vận tải Châu Á

07/2020
parked trucks

Tại một Châu Á đang phát triển, nơi các Quốc gia ngày càng xảy ra nhiều tranh chấp, ngành công nghiệp vận tải và vận chuyển cần phải thực hiện quản lý để giảm thiểu rủi ro.

Có một điều chắc chắn đúng đó là quy mô vận chuyển hàng hóa và chuỗi các quy trình điều hành vận tải càng lớn thì rủi ro tổn thất hoặc thiệt hại càng cao.

Đồng thời, thị trường logistic phát triển trong khu vực chính là sự thúc đẩy các nhà điều hành vận tải cần phải thực hiện các nghĩa vụ của mình, tự bảo vệ chính mình, và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng như bảo hiểm hàng hóa cho khách hàng để bảo vệ uy tín trong kinh doanh.

 

Bí quyết quản trị rủi ro dành cho cho nhà cung cấp dịch vụ vận tải

 

 1. Có các điều kiện giao dịch tiêu chuẩn tốt

  Luôn luôn nhận được tư vấn từ một luật sư hàng hải đầy đủ năng lực về việc chấp nhận các điều kiện giao dịch tiêu chuẩn và quá trình cung cấp những giao dịch này qua các môi trường ngoại tuyến và trực tuyến.

 2. Đảm bảo các điều kiện giao dịch đã được khách hàng hiểu rõ và chấp nhận

  Toàn bộ các điều khoản phải được cung cấp trước khi ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa đối với các giao dịch vận chuyển hàng hóa ngoại tuyến và trực tuyến.

 3. Mua bảo hiểm trách nhiệm vận tải hàng hóa

  Bảo hiểm trách nhiệm vận tải hàng hóa được thiết kế dành cho các nhà cung cấp dịch vụ vận tải ghi rõ những nghĩa vụ pháp lý do tổn thất hoặc thiệt hại đối với hàng hóa được gửi đi theo các điều khoản giao dịch đã được phê duyệt.

 4. Tư vấn rõ ràng rằng dịch vụ vận tải không bao gồm bảo hiểm hàng hóa

  Cần phải tư vấn rõ ràng cho khách hàng rằng bảo hiểm hàng hóa không được bao gồm như một phần trong bất kỳ giao dịch vận tải hàng hóa nào.

 5. Cung cấp bảo hiểm hàng hóa như một công cụ quản trị rủi ro giúp giảm thiểu trách nhiệm khi vận hành.

  Giới thiệu khách hàng về hệ thống báo giá và phát hành bảo hiểm hàng hải dựa trên nền tảng web nhanh chóng và tiện lợi để giảm thiểu trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

 6. Sắp xếp trước các giải pháp dành cho các hợp đồng chuyên biệt hoặc các trường hợp trách nhiệm gia tăng

  Đối với các hợp đồng chuyên biệt được ký kết với các khách hàng đặc biệt, nhà cung cấp dịch vụ vận tải nên liên hệ với công ty bảo hiểm để chuẩn bị trước các giải pháp bảo hiểm và nắm rõ phạm vi bảo hiểm.

 7. Chuyển giao rủi ro cho thầu phụ

  Luôn luôn xin tư vấn từ một luật sư hàng hải đầy đủ năng lực về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ và xác định rõ quy trình chuyển giao rủi ro.

 8. Tìm kiếm sự hỗ trợ quản lý rủi ro từ công ty bảo hiểm đối với việc vận chuyển hàng hóa nặng và quá khổ

  Các công ty bảo hiểm lớn và giàu kinh nghiệm sẽ cung cấp sự hỗ trợ quản lý rủi ro đối với những loại rủi ro mà họ bảo hiểm

   

Những bí quyết giảm thiểu rủi ro này được thiết kế để đẩy mạnh sự tăng trưởng bền vững giữa các nhà cung cấp dịch vụ vận tải tại Châu Á, thị trường logistic lớn nhất thế giới.

 

Liên hệ
Liên hệ

Bạn có câu hỏi hay cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn bảo hiểm cho những rủi ro tiềm ẩn.