Direct naar de inhoud

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor ICT-bedrijven

Wij verzekeren de specifieke en vaak complexe aansprakelijkheidsrisico's van ICT-ondernemingen. Lokaal en internationaal. Bedrijven in de ICT-sector weten als geen ander dat technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Dit vraagt om flexibele verzekeringsoplossingen die eenvoudig en snel aangepast of uitgebreid kunnen worden.

Chubb heeft specialisten in dienst die thuis zijn in uw vakgebied en als geen ander weten met welke risico's en uitdagingen u te maken heeft. Wij zijn de enige verzekeraar in Nederland die beschikt over een afdeling die zich volledig toelegt op de aansprakelijkheidsrisico's van ICT-ondernemingen.

Belangrijkste voordelen aansprakelijkheidspolis voor ICT-bedrijven

  • Dekking voor alle ICT-producten en diensten. De polis kent geen beperking van de verzekerde producten en diensten. Zelfs niet wanneer u gedurende de verzekeringsperiode uw producten- of dienstenpakket wijzigt. De dekking blijft onverminderd van kracht, ook als hierdoor het risico wordt verzwaard.
  • Vrijheid in contractvoorwaarden. U bent niet verplicht om bepaalde contractvoorwaarden te hanteren. Afwijken hiervan of zelfs het accepteren van leveringsvoorwaarden van opdrachtgevers is geen probleem. Ook hier geldt dat u dit niet aan ons ter goedkeuring hoeft voor te leggen.
  • Dekking is niet beperkt tot het begrip ‘(beroeps)fout’. Het criterium voor dekking is uw aansprakelijkheid binnen de verzekerde hoedanigheid, ongeacht of de aanspraak gebaseerd is op een (beroeps) fout of niet.
  • Dekking voor gevolgen te laat opleveren. Het komt nog veelvuldig voor dat automatiseringsprojecten uitlopen of uiteindelijk zelfsgeheel worden stopgezet. De financiële schade als gevolg van een te late oplevering is dan verzekerd.
  • Niet tussentijds opzeggen na een schade. Continuïteit van de dekking is van groot belang voor een ICT-bedrijf. Chubb kan de polis niet tussentijds opzeggen na het voorvallen van een schade.
  • Dekking voor verlies van gegevens. Schade door verlies van gegevens en programmatuur is verzekerd.

 

Risico’s tijdens de pandemie

Hoe verandert het risicolandschap van ICT-bedrijven?