Direct naar de inhoud

Fraudebeleid bij Chubb

Chubb erkent het belang van een effectief beheer van het frauderisico. Chubb is zich bewust van haar verplichtingen jegens haar klanten, van de verwachtingen van de toezichthouders en van het belang van financiële stabiliteit op de lange termijn. Het frauderisicobeheer is volledig geïntegreerd in het bredere risicobeheerkader van Chubb en in haar beleid, procedures en leidraden en wordt   ondersteund door de Chubb-gedragscode. Hiermee streven wij naar het beperken van de blootstelling van Chubb aan fraude. 
...
Wat is verzekeringsfraude? 
Verzekeringsfraude is elke handeling die is gepleegd met de bedoeling een frauduleus resultaat te verkrijgen uit het verzekeringsproces. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een indiener van een claim probeert enig voordeel te behalen waarop hij anderszins geen recht heeft.
..
Hoe onderzoeken wij fraude?
Chubb heeft de systemen en controles zodanig ingericht dat alle claims worden beoordeeld op mogelijke fraude. Indien fraude wordt ontdekt dan voert Chubb verder onderzoek uit. Waar nodig raadplegen wij externe fraudeonderzoekers en/of juridisch adviseurs, binnen de daarvoor geldende juridische kaders.
..
Welke maatregelen kunnen wij treffen in het geval van fraude?|
Fraude kan tot verschillende maatregelen leiden, waaronder het niet uitbetalen van claims, het opzeggen van de verzekering, een melding bij het Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS) en/of het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars en/of aangifte bij de politie (indien nodig).
...
Belangrijke informatie
Voor verdere informatie over CIS kunt u de volgende website raadplegen: www.stichtingcis.nl Het plegen van verzekeringsfraude kan ernstige gevolgen met zich meebrengen. Zo kan het na het plegen van verzekeringsfraude moeilijk zijn om elders een verzekering af te sluiten. Andere verzekeringsmaatschappijen kunnen uw verzekeringsaanvraag weigeren of een hogere premie van u vragen.