Direct naar de inhoud

Energie Producten

Downstream / Onshore Energy

Onshore Energy omvat alle aspecten van olie, gas en petrochemische productie, zoals de complexe raffinage van ruwe olie, het ontleden van koolwaterstoffen in de vele petrochemische bestanddelen die daaruit voort komen, alsmede de opslag van olie, gas en petrochemische producten; daarnaast verzekeren wij tevens de chemische industrie en de bio-brandstof bedrijven.

Upstream / Offshore Energy

Deze verzekering biedt dekking voor brand- en bedrijfsschade, aansprakelijkheid, broncontrole en bedrijfsonderbreking aan nationale oliemaatschappijen, zelfstandige exploitanten en boorondernemingen betrokken bij de exploratie en productie van olie en gas.

Financiële Informatie

De financiële situatie van de ons wordt door Standard & Poor’s gewaardeerd als AA (Very Strong) en door A.M. Best als A++ (Superior).

De laatst gerapporteerde cijfers en overige financiële, rating en beleggersinformatie van ons vindt u op https://investors.chubb.com/investor-relations/default.aspx