Premie niet betaald? Dit zijn de gevolgen

Een ongemerkte en onbedoelde betalingsachterstand kan zorgen voor schorsing of beëindiging van je verzekering. Bijvoorbeeld door gewijzigd rekeningnummer of mislukte incasso. Hieronder leggen we uit wat de gevolgen zijn voor onze particuliere verzekeringnemers van niet betaling van premie.

Betalen

Je hebt 30 dagen de tijd om de premie te betalen, tenzij in de voorwaarden een andere termijn is genoemd. Lukt het niet om je premie te betalen? Neem dan gelijk contact met ons op via: info.benelux@chubb.com of tel. 0800 2255 223 (kosteloos) of 010 2893 500. Wij kijken dan samen met jou hoe we je kunnen helpen, bijvoorbeeld met een betalingsregeling.

Herinnering

Als je niet tijdig betaalt ontvang je een herinnering met een termijn waarbinnen je alsnog moet betalen, meestal 14 dagen. Als je niet binnen die termijn betaalt dan ben je niet meer verzekerd. Dat betekent dat je in die periode geen recht meer hebt op een vergoeding of uitkering bij een schadevoorval.

Niet meer verzekerd

Na die termijn ben je pas weer verzekerd zodra je alle achterstallige premiebedragen hebt voldaan. Doe je dat niet, dan kunnen wij je verzekering beëindigen. Je moet dan nog steeds de premie betalen. Wij hebben het recht een incassobureau in te schakelen. Hiervoor brengt het bureau jou extra kosten in rekening.