Direct naar de inhoud

Bij Blijvende Invaliditeit bieden wij een snel en effectief antwoord op de gevolgen van een ongeval dat het normale functioneren van de getroffene voor lange tijd beïnvloedt.

Na de eerste schok in de beginfase van Blijvende Invaliditeit, moeten korte termijn uitgaven worden bekostigd en zullen aanpassingen in het dagelijks leven nodig zijn, die ook problemen met zich kunnen meebrengen voor het gezin van de getroffene. In een later stadium zijn potentieel dure aanpassingen nodig, bijvoorbeeld een aangepast voertuig.

De verzekering Blijvende Invaliditeit is ontwikkeld om in deze moeilijke tijd ondersteuning te bieden met de uitkering van een vast bedrag.

Productkenmerken:

  • Wereldwijde dekking, 24 uur per dag
  • Flexibel: kan worden aangepast zodat ook partner en kinderen onder de dekking vallen
  • Eenvoudig af te sluiten
  • Geen medische vragenlijst
  • Gespecialiseerde schadebehandeling
  • Uitkering bovenop enige andere polis
  • Lage maandpremies

Dekking:

  • Eenmalige uitkering van een vast bedrag bij Blijvende Invaliditeit als gevolg van een ongeval

Vragen of opmerkingen?