Direct naar de inhoud

Machinebreuk - Energieopwekking

Dit product biedt een volledige all-risk dekking tegen machinebreuk en daaraan gerelateerde bedrijfsonderbreking voor de energiesector. De verzekering kan deel uitmaken van een pakketdekking met brandgerelateerde risico’s of worden afgesloten op stand alone basis.

Machinebreuk

Dit product biedt commerciële gebruikers van technische installaties en machines essentiële verzekeringsdekking in geval van schade of breuk. De verzekering kan deel uitmaken van een pakketdekking of worden afgesloten op stand alone basis en biedt dekking voor een breed scala aan elektrische en mechanische installaties of machines.

Duurzame Energie

Het streven naar alternatieven voor fossiele brandstoffen heeft tot de komst van een nieuwe industrie geleid, die bescherming nodig heeft tegen nieuwe en andere soorten risico’s. Wij bieden een uitgebreid verzekeringspakket op maat voor elke onderneming, of het nu gaat om bedrijven die afval omzetten in energie, fabrikanten van biobrandstof of energieproducenten die gebruik maken van windenergie, zonnekracht of biomassa.

Bouwrisico’s

Aannemers, projectontwikkelaars en opdrachtgevers hebben baat bij deze verzekering, die zowel dekking biedt voor eenmalige projecten als op jaarbasis.