Direct naar de inhoud

De risk engineers energie vervullen een essentiële rol bij de beoordeling door Global Energy (GE) van individuele risico’s en bieden zeer waardevolle informatie die GE in staat stelt om op objectieve gronden te differentiëren wat betreft risicoblootstelling en de kwaliteit van het risico.

De risk engineers bieden onder meer de volgende diensten aan underwriters en klanten:

 • Risico-evaluaties en aanbevelingen ter verbetering van het risicoprofiel
 • Desktop evaluaties van de inspectierapporten  
 • EML (geschatte maximale schade) beoordeling op basis van de gemodificeerd empirische aanpak - een reeds lange tijd door de Energy markt geaccepteerde methode gebaseerd op feitelijke incidenten met gaswolk ontploffingen.
 • Bedrijfsonderbreking
 • Technische input voor schadebehandeling. Engineering vormt een strategisch onderdeel van het underwriting proces in combinatie met schadebehandeling.

Global Energy’s Engineering expertise is een essentieel onderdeel van onze kracht op het gebied van underwriting, maar ook onze klanten kunnen hiervan profiteren. Onze engineers kunnen bogen op zeer ruime ervaring. Zij hebben, in de loop van vele jaren, in de hele wereld verschillende blootstellingen kunnen evalueren voor alle risico’s in de olie-industrie (upstream en downstream) die door GE worden verzekerd. Vaak kunnen zij op basis van hun ervaringen aanbevelingen doen, die van grote waarde kunnen blijken voor risicomanagement en schadepreventie.

Energy Engineers hebben recent een nieuwe methode voor risicobeoordeling ingevoerd – Risk Performance Indicators – die is gebaseerd op de beoordeling van 10 essentiële risico-elementen om zo tot een beter begrip van de kritieke onderdelen van de installatie te komen.  

The Energy Engineering Team plays a fundamental role in our Global Energy’s assessment of individual risks and provides invaluable information that allows our Global Energy department to objectively differentiate, not only the exposures associated with the risk but also the quality of the risk. The Energy engineers provide a range of services to both underwriters and clients including:

 • Risk surveys and risk improvement recommendations 
 • Desktop reviews of broker submissions 
 • EML assessment using our modified empirical approach – a method long accepted by the Energy market and developed based on actual VCE incidents. 
 • Business interruption / Delay in start-up / ALOP studies 
 • Technical input to claims. Engineering is a strategic part of the underwriting process (in conjunction with claims) helping to provide a unified approach. 
 • Management of third party engineering specialists which complement the AGE in-house resources e.g. warranty surveyors engaged on offshore construction projects. 

Our Global Energy’s Engineering expertise, whilst an essential part of AGE’s Underwriting strengths, can also provide significant benefit to our clients. Our Engineers have a very wide base of experience and have had the opportunity, over many years, to assess different exposures throughout the world for all of the different risk types underwritten by AGE in both the upstream and downstream sectors of the oil industry. They can often draw upon their experience to give advice and recommendations, which can prove invaluable in terms of Risk Management and Loss Prevention.

Our Energy Engineers have recently adopted a new method of risk assessment - Risk Performance Indicators where 10 key risk elements are assessed to give a better understanding of the critical areas of a plant.