Direct naar de inhoud

Onshore Energy omvat alle aspecten van olie, gas en petrochemische productie, zoals de complexe raffinage van ruwe olie, het ontleden van koolwaterstoffen in de vele petrochemische bestanddelen die daaruit voort komen, alsmede de opslag van olie, gas en petrochemische producten; daarnaast verzekeren wij tevens de chemische industrie en de bio-brandstof bedrijven.

Voordelen:

  • Teams van underwriters, technici en schadebehandelaars, bestaande uit experts in de energie wereld en gespecialiseerd in het leveren van oplossingen die tegemoet komen aan de wensen van klanten in veranderende marktomstandigheden
  • Onze catastrofemodellering, actuariële analyse en technische risico-evaluatie leiden tezamen tot een hoog niveau van consistente underwriting standaarden
  • Verzekering van een wereldwijde verzekeringsmaatschappij, behorend tot de financieel meest solide in de markt

Onze standaard onshore energy dekking omvat:

  • Brand- en bedrijfsschade
  • Machinebreuk en machinebreukbedrijfsschade
  • Catastrofale risico’s