skip to main content

Zasebnost pri Chubbu

V družbi Chubb ("mi"), rutinsko zbiramo in obdelujemo osebne podatke posameznikov, vključno s podatki o zavarovancih, vlagateljih zahtevkov in poslovnih partnerjih ("vi"). Zavedamo se naše odgovornosti, da z vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno, jih varujemo in ravnamo skladno z veljavno politiko in zakonodajo s področja varstva podatkov.

Kako deluje naša Politika zasebnosti

Namen naše Politike zasebnosti je zagotoviti jasno razlago o tem kdaj, zakaj in kako zbiramo ter obdelujemo podatke, ki se morda nanašajo na vas ("osebni podatki").
Politiko zasebnosti smo zasnovali tako, da je karseda uporabnikom prijazna. S klikom na naslov na spodnjem seznamu lahko najdete dodatne podatke ali pa s sledenjem različnih povezav podrobneje raziščete posamezne teme. Da vam bo lažje najti informacije, ki so za vas relevantne, smo oddelke Politike zasebnosti ustrezno označili.

Pomembno

Prosimo, da skrbno preberete našo Politiko zasebnosti, saj ponuja pomembne informacije o tem, kako se vaši osebni podatki uporabljajo ter pojasnjuje, kakšne so vaše zakonske pravice. Ta Politika zasebnosti ne razveljavlja pogojev katerekoli zavarovalne police ali pogodbe, ki ste jo sklenili z nami, niti pravic, ki vam jih zagotavlja veljavna zakonodaja s področja varstva podatkov.

Chubb je skupina podjetij, ki vključuje tudi znamki Combined Insurance in Chubb Life Europe. Skupina Chubb, ki je bila prvotno odgovorna za zbiranje vaših osebnih podatkov, bo primarno odgovorna za skrb za vaše osebne podatke
(vaš Upravljavec podatkov). Če imate pri nas sklenjeno zavarovalno polico, je to podjetje Chubb, ki je zapisano v polici.

Podatke o tem, katera družba obdeluje vaše osebne podatke v okviru zagotavljanja zavarovalnega kritja lahko ugotovite na sledeče načine:
 
Če ste zavarovalno polico sklenili sami: podjetje Chubb ali, če ste polico sklenili preko zavarovalnega posrednika, vas bo ta obvestil o imenu, naslovu in kontaktnih podatkih.

Če je zavarovalno polico v vašo korist sklenil vaš delodajalec ali tretja oseba: obrnite se na vašega delodajalca, ki bi vas moral obvestiti o podatkih podjetja Chubb.

Če so bili vaši podatki posredovani drugemu Upravljavcu podatkov (npr. pozavarovalnici): prvi Upravljavec podatkov vas bo obvestil o tem, kdo so drugi Upravljavci podatkov,s katerimi je delil vaše osebne podatke kot je to opisano v 6 oddelku te Politike zasebnosti in s katerimi lahko stopite v stik.
 
Opis podjetij v skupini Chubb je dostopen na: https://www.chubb.com/us-en/about-chubb.

Zavedati se morate, da se vaši osebni podatki, kljub temu da je za njihovo skrb primarno odgovorno eno izmed podjetij Chubb, lahko hranijo v podatkovnih bazah, do katerih dostopajo druga podjetja Chubb. Ob dostopanju do vaših osebnih podatki [vsa] podjetja Chubb ravnajo po standardih, ki so določeni v tej Politiki zasebnosti.

Bodoči zavarovanci in zavarovane osebe. Z namenom sklenitve in upravljanja zavarovalnih polic zbiramo podatke o bodočih in obstoječih zavarovancih ter povezanih strankah. To lahko vključuje tudi kontaktne in druge pomožne informacije o bodočih zavarovancih, zavarovancih ali njihovih predstavnikih ter zadeve, ki so pomembne za oceno tveganja in upravljanje z zavarovalno polico. Bodoči ali obstoječi zavarovanci so lahko posamezniki, podjetja ali njihovi predstavniki. Vrsta in tip osebnih podatkov, ki jih zbiramo in uporabljamo, se razlikuje glede na vrsto zavarovalne police, ki se sklepa ali je sklenjena in lahko vključuje tudi podatke o drugih posameznikih, ki jih je potrebno obravnavati kot del zavarovalne police. V nekaterih primerih je potrebno zbrati in uporabiti tudi Posebne vrste vaših osebnih podatkov,kot so zdravstveni podatki ali podatkih o preteklih kazenskih obsodbah. Za uporabo Posebnih vrst osebnih podatkov mora biti podana ena od izjem, ki so podrobneje opisane v 5, oddelku te Politike zasebnosti. 
 
Zavarovanci nam boste občasno morali priskrbeti osebne podatke tretjih oseb, na primer podatke o poškodovani tretji osebi v povezavi z zahtevkom iz zavarovanja odgovornosti. Kadarkoli je to mogoče, obvestite tretje osebe o tem tem, da je Chubb vaša zavarovalnica in da nam boste morali razkriti njihove podatke. Njihove osebne podatke bomo obdelali skladno s to Politiko zasebnosti.
 
Uveljavitelji zahtevkov. Če uveljavljate zahtevek na podlagi zavarovalne police, bomo skupaj z naravo vašega zahtevka in podatki o predhodnih zahtevkih, zbrali vaše osnovne kontaktne informacije. Če ste zavarovana oseba, bomo morali preveriti podatke zavarovalne police, na podlagi katere ste zavarovani in zgodovino vaših zahtevkov. Od narave vašega zahtevka je odvisno, če bomo morali zbrati tudi nekatere Posebne vrste vaših osebnih podatkov kot so podrobnosti o telesnih poškodbah, ki ste jih utrpeli ob nesreči.
 
 Poslovni partnerji  in obiskovalci. Če ste naš poslovni partner, bomo shranili vaše poslovne kontaktne podatke. Zbiramo lahko tudi podatke o vašem strokovnem znanju in izkušnjah.
 
Za več informacij o tem, katere podatke zbiramo, kliknite tu: Priloga 1 Kategorije osebnih podatkov

Bodoči in obstoječi zavarovanci

 • Vaše podatke bomo pridobili neposredno od vas ob prijavi za sklenitev zavarovalne police. 
 • Vaše podatke nam bodo morda posredovali tudi vaš Zavarovalni posrednik, delodajalec, družinski član ali tretja oseba, ki bi utegnila skleniti zavarovanje na vaše ime ali v vašo korist. 
 • Vaše podatke bomo morda pridobili tudi od drugih virov, če bomo mnenja, da je to potrebno za učinkovito zavarovanje tveganja, povezanega z zavarovalno polico in/ali za pomoč pri boju zoper finančni kriminal. Takšni drugi viri lahko vključujejo javne register in baze podatkov, ki jih upravljajo Kreditne referenčne agencije ali druge ugledne organizacije.

Uveljavitelji zahtevkov

 • Vaše podatke bomo pridobili ob času vložitve zahtevka. Zahtevek lahko vložite neposredno, prek Zavarovalnega zastopnika, preko posrednika ali enega od naših predstavnikov, ki upravlja zahtevke v našem imenu.
 • Vaše podatke lahko pridobimo tudi, če je zahtevek vložen s strani druge osebe, ki je z vami v bližnjem odnosu ali pa je sicer povezana z zahtevkom - na primer, če je zavarovalec vaš delodajalec ali če ste povezani z zahtevkom, vloženim s strani tretje osebe. 
 • Vaše podatke bomo morda pridobili od vaših odvetnikov ali odvetnikov vašega delodajalca.
 • Vaše podatke bomo morda pridobili tudi od drugih virov, če bomo mnenja, da je to potrebno za pomoč pri obravnavi zahtevkov in/ali za pomoč pri boju zoper finančni kriminal. Takšni drugi viri lahko vključujejo javne registre, družbena omrežja in druge spletne vire ter posvetovanje s Kreditno referenčnimi agencijami in drugimi uglednimi organizacijami.

Poslovni partnerji in obiskovalci

 • Vaše podatke bomo pridobili v primeru, da nam vi ali vaše podjetje podata vaše kontaktne in druge podatke tekom sodelovanja, bodisi neposredno kot poslovni partner ali kot predstavnik vašega podjetja.
 • Vaše podatke lahko pridobimo tudi, če se udeležite sestankov, dogodkov ali konferenc, ki jih organiziramo, če nas kontaktirate prek naše spletne strani ali če se naročite na naše spletne novice. 
 • Vaše podatke lahko pridobimo tudi od ostalih javnih virov (na primer s spletne strani vašega delodajalca), če menimo, da je to potrebno za urejanje odnosov z našimi poslovnimi partnerji. 
Kar se nanaša na vse
 
 • Če pokličete Chubb (npr. ko prijavite zahtevek ali razpravljate o tem zahtevku z nami) ali če Chubb pokliče vas (na primer za prodajo zavarovalne police), bomo morda posneli telefonski klic. Za avtomatizacijo odzivov na glasovne ukaze in za analizo podatkov o snemanju klicev lahko uporabimo tudi tehnologijo Interaktivni govorni odziv ("IGO"). Posnetke klicev uporabljamo kot dokaz, da se strinjate z nakupom zavarovalne police ali predložitvijo zahtevka, in zagotovimo natančen zapis o klicu v primeru pritožb ali poizvedb. Lahko tudi analiziramo posnetke klicev z uporabo avtomatizirane tehnologije, da odkrijemo, kje lahko pride do pomanjkljivosti storitev za stranke (in jih nato odpravimo) ali da odkrijemo morebitne dokaze o goljufiji. Posnetek bomo hranili največ toliko časa, dokler se lahko posel zakonito izpodbija.

Bodoči in obstoječi zavarovanci. Osebne podatke bodočih in obstoječih zavarovancev in bomo uporabili za presojo vaše prijave za sklenitev zavarovalne police in oceno tveganja, ter za sklenitev zavarovalne police v skladu z relevantnimi pogoji. Postopek sklenitve zavarovanja lahko vključuje Profiliranje. Če smo z vami sklenili zavarovanje, bomo vaše osebne podatke uporabljali za upravljanje vaše police, obravnavo vaših poizvedb in upravljanje postopka obnovitve zavarovanja. Vaše osebne podatke bomo prav tako uporabili za regulativne potrebe, povezane z našimi pravnimi in regulatornimi obveznostmi.

Uveljavitelji zahtevkov. Vaše osebne podatke bomo uporabili za presojo utemeljenosti vašega zahtevka in morebitno izplačilo na podlagi vašega zahtevka. Vaše osebne podatke bomo morda uporabili tudi za oceno tveganja morebitne goljufije s pomočjo postopka, ki lahko vključuje Profiliranje, ki uporablja avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov. Če ste tudi vi Zavarovanec, bomo osebne podatke, povezane z vašo zahtevo, uporabili za obveščanje o postopku obnove zavarovanja in morebitne bodoče prijave za sklenitev zavarovanja.

Poslovni partnerji in obiskovalci. Vaše osebne podatke bomo uporabili za urejanje naših odnosov, vključno s pošiljanjem oglaševalskih gradiv (če imamo ustrezna dovoljenja) in vabil na dogodke. Po potrebi bomo vaše osebne podatke uporabljali za opravljanje storitev ali prošnjo za opravljanje storitev ter za urejanje pogodbe z vami ali vašim delodajalcem. Če ste obiskovalec, bomo vaše osebne podatke načeloma uporabili za registracijo za določena mesta naše spletne strani, poizvedbe o dodatnih informacijah, delitvi zahtevanih materialov ali vabila na naše dogodke.

Podatkovna analiza. V naših sistemih in bazah rutinsko analiziramo informacije z namenom izboljšanja našega poslovanja, zagotavljanja boljših storitev in povečanja natančnost naših modelov tveganja in drugih aktuarskih modelov. Preden omogočimo, da so podatki na voljo za analiziranje, sprejemamo ukrepe za zaščito zasebnosti kot so združevanje in, kjer je primerno, anonimiziranje podatkovnih polj (v zvezi s Podaki o zavarovalni polici in Podrobnosti o zahtevku, definirane v oddelku Priloga 1 Kategorije osebnih podatkov)

Poskrbeli bomo, da vaše osebne podatke uporabljamo samo za namene, navedene v 4. oddelku in v oddelku Priloga 2 Pravna podlaga za obdelavo ter ko bomo prepričani, da:

 • ste nam podali soglasje za uporabo podatkov na ta način; ali
 • je uporaba vaših osebnih podatkov nujna za izvajanje pogodbe ali sklenitev pogodbe z vami (na primer upravljanje vaše zavarovalne police); ali
 • je uporaba vaših osebnih podatkov nujna za spoštovanje relevantnih pravnih ali regulatornih obveznosti, ki jih imamo; ali
 • je uporaba vaših osebnih podatkov nujna za izpolnitev zakonitih interesov, ki jh imamo kot podjetje (na primer izboljšanje naših produktov ali izvedba analize naših podatkovnih nizov) in se uporaba vedno izvaja na način, ki je sorazmeren in spoštuje vašo pravico do zasebnosti.

Pred zbiranjem in/ali uporabo Posebnih vrst osebnih podatkov se bomo prepričali, da je podana zakonita izjema, na podlagi katere lahko uporabimo te podatke. Ta izjema je običajno:

 • vaša izrecna privolitev;
 • potreba skupine Chubb ali tretje osebe po uveljavljanju, izvajanju ali obrambo pred pravnimi zahtevki;
 • posebna izjema s področja zavarovalništva, ki jo zagotavlja zakon držav članic EU in drugih držav, ki so implementirale GDPR, na primer v zvezi z obdelavo zdravstvenih podatkov o družinskih članih zavarovane osebe ali s Posebnimi vrstami osebnih podatkov posameznikov v primeru skupinske police.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE: Če izrecno privolite v obdelavo Posebnih vrst osebnih podatkov, lahko soglasje k taki obdelavi kadarkoli prekličete. Vendar pa se morate zavedati, da v tem primeru morda ne bomo mogli nadaljevati z zagotavljanjem zavarovalnih storitev (kjer umaknete soglasje za obdelavo podatkov s strani zavarovalnic ali pozavarovatelja, nadaljevanje zavarovalnega kritja morda ne bo mogoče). To lahko pomeni, da bo vašo zavarovalno polico potrebno prekiniti. Če boste želeli preklicati vaše soglasje vas bomo podrobneje poučili o morebitnih posledicah, vključno z učinki prekinitve (ki lahko pomenijo, da boste imeli težave pri iskanju kritja drugod) in s plačili, povezanimi s prekinitvijo.

Prosimo kliknite tu: Priloga 2 Pravna podlaga za obdelavo za več informacij o vaših osebnih podatkih, ki jih zbiramo in uporabljamo ter zakaj verjamemo, da je njihova uporaba primerna za takšne dejavnosti.

Sodelujemo s številnimi tretjimi osebami, ki nam pomagajo poslovati in zagotavljati storitve. Te tretje osebe občasno potrebujejo dostop do vaših osebnih podatkov.

Za Bodoče in obstoječe zavarovance so tretje osebe lahko:

 • Zavarovalni posrednikiDrugi zavarovatelji/Pozavarovalci in Drugi zunanji upravljavci, ki nam pomagajo pri postopku sklepanja zavarovanj in upravljajo naše police
 • Ponudniki storitev, ki nam pomagajo upravljati sisteme informacijske tehnologije in opravljajo administrativna dela
 • Regulatorji, na primer IPAZN in drugi regulatorji ter organi pregona v EU in po svetu
 • Kreditne referenčne agencije in organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja goljufij pri finančnih storitvah
 • Odvetniki in druge strokovne službe.

Za Uveljavitelje zahtevkov  so tretje osebe lahko:

 • Drugi zunanji upravljavci, ki nam pomagajo v postopku upravljanja zahtevkov
 • Cenilci škode in Strokovnjaki za zahtevke, ki nam pomagajo oceniti zahtevke in z njimi upravljati
 • Ponudniki storitev, ki nam pomagajo upravljati sisteme informacijske tehnologije in opravljajo adminstrativna dela
 • Ponudniki asistence, ki vam lahko pomagajo pri upravljanju zahtevkih
 • Odvetniki, ki so lahko pooblaščeni s strani vas, nas ali tretjega uveljavitelja zahtevka;
 • Kreditne referenčne agencije in organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja goljufij pri finančnih storitvah.

Na podlagi pravnih ali regulatornih obveznosti smo morda zavezani, da vaše osebne podatke delimo s sodišči, regulatorji, organi pregona ali v nekaterih primerih z drugimi zavarovatelji. V primeru prodaje dela našega podjetja, bomo morali prenesti vaše osebne podatke kupcu tega dela podjetja.

Ponudniki asistence: posebna kategorija ponudnikov storitev, ki jih uporabljamo z namenom zagotovitve nujne pomoči ali drugačne asistence v povezavi z določenimi zavarovalnimi policami (na primer zavarovalne police za tujino).

Zavarovalni posredniki: strokovnjaki na posameznem področju, ki je relevantno za zahtevek, na primer področju medicine, forenzičnega računovodstva, mediacije ali rehabilitacije, katerih storitve Chubb uporabi z namenom pridobiti pomoč pri pravilni oceni utemeljenosti in vrednosti zahtevka, dajanju nasvetov glede poravnave zahtevkov in pravilnem ravnanju z vlagatelji zahtevkov.

Strokovnjaki za zahtevke: strokovnjaki na posameznem področju, ki je relevantno za zahtevek, na primer področju medicine, forenzičnega računovodstva, mediacije ali rehabilitacije, katerih storitve Chubb uporabi z namenom pridobiti pomoč pri pravilni oceni utemeljenosti in vrednosti zahtevka, dajanju nasvetov glede poravnave zahtevkov in pravilnem ravnanju z vlagatelji zahtevkov.

Upravljavec: fizična ali pravna oseba (na primer družba), ki določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. Na primer, družba Chubb, ki vam proda zavarovalno polico bo vaš Upravljavec, saj določa kako bo zbiralo vaše osebne podatke, obseg osebnih podatkov, ki bodo zbrani in namene, za katere se bodo ti uporabljali.

CNIL: je Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), ki ureja obdelavo osebnih podatkov s strani vseh organizacij v Franciji.

IP: je Informacijski pooblaščenec, ki regulira obdelavo osebnih podatkov vseh organizacij znotraj Slovenije.

Bodoči in obstoječi zavarovanci: izraz pomeni bodoče, trenutne ali prejšnje individualne imetnike zavarovalnih polic, prav tako pa tudi posameznike, ki imajo koristi od zavarovalnega kritja na podlagi naše police (na primer, ko zaposleni koristi kritje, ki ga sklene njegov delodajalec).

Cenilec škode: so neodvisni strokovnjaki za zahtevke, ki za nas raziskujejo zahtevne ali sporne zahtevke.

Drugi zavarovatelji/Pozavarovatelji: nekatere police so zavarovane na skupni ali sindicirani podlagi. To pomeni, da se skupina zavarovateljev (vključno z nami) združi, da oblikuje zavarovalno polico. Police so lahko tudi pozavarovane, kar pomeni, da zavarovatelj sklene lastno zavarovanje s pozavarovalnico, da ta krije del tveganja, ki ga je zavarovatelj prevzel z vašo polico. Chubb kupuje pozavarovanja, hkrati pa deluje tudi kot pozavarovalnica za druge zavarovalnice.

ACPR: je Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR), upravni organ, ki spremlja delovanje bank in zavarovalnic v Franciji.

Profiliranje: pomeni uporabo avtomatizirane obdelave podatkov, brez človekovega posredovanja (na primer z uporabo računalniških programov) za analiziranje vaših osebnih podatkov z namenom, da se oceni vaše obnašanje ali predvidijo podrobnosti v zvezi s posameznikom, ki so relevantne za zavarovanje, na primer vaš verjetni profil tveganja.

Posebne vrste osebnih podatkov: so kakršnikoli osebni podatki, povezani z vašim zdravjem, genskimi ali biometričnimi podatki, kazenskimi obsodbami, spolnim življenjem, spolno usmerjenostjo, rasnim ali etničnim poreklom, političnim mnenjem, verskim ali filozofskim prepričanjem ali članstvom v sindikatu. Chubb (z izjemo naših zaposlenih, ki so izven področja uporabe te Politike zasebnosti), rutinsko obdeluje zgolj posebne vrste vaših osebnih podatkov, ki se nanašajo na zdravje in kazenske obsodbe.

Ponudniki storitev: vse tretje osebe, katere najemamo za izvedbo določenih del. Tako imamo, na primer, ponudnike storitev, ki nam pomagajo pri administrativnih delih povezanih z vzpostavitvijo evidence zavarovalnih polic. Nekateri od teh ponudnikov uporabljajo aplikacije in sisteme informacijske tehnologije, ki temeljijo na tehnologiji oblaka ("cloud"), kar pomeni, da bodo gostili vaše osebne podatke na svojih strežnikih, vendar pod našim nadzorom in usmeritvami. Od vseh naših ponudnikov storitev zahtevamo, da spoštujejo zaupnost in varnost osebnih podatkov.

Odvetniki: pogosto sodelujemo z odvetniki, ki nam svetujejo glede zahtevnih ali spornih zahtevkih ali da nam dajo pravne nasvete, nepovezane z zahtevki. V primeru, da uveljavljate zahtevek, vas lahko zastopa(jo) lasten(ni) odvetnik(i).

Podatki telematike: omogočajo bolj individualizirano ponudbo za podaljšanje pogodbe s pomočjo podatkov, ki so nam samodejno na voljo prek naprav, ki spremljajo vaše obnašanje. Primer so podatki, zbrani iz naprave, nameščene na vozilo, ki odraža način vožnje.

Drugi zunanji upravljavci: so podjetja izven skupine Chubb, ki v našem imenu upravljajo zavarovanje polic, upravljajo z zahtevki, ali oboje. Od vseh Drugih zunanjih upravljavcev zahtevamo zagotovilo, da bodo z vašimi osebnimi podatki ravnali zakonito in skladno s to Politiko zasebnosti ter našimi navodili.

Nekatere vaše osebne podatke bomo morda uporabili za pošiljanje neposrednih tržnih sporočil o naših zavarovalnih produktih ali povezanih storitvah. To je lahko v obliki elektronske pošte, navadne pošte, SMS sporočil, telefonskega klica ali ciljnih spletnih oglasov.

V večini primerov naša obdelava osebnih podatkov za namene trženja temelji na naših legitimnih interesih, čeprav v nekaterih primerih (na primer, kadar to zahteva zakonodaja) lahko temelji na vaši privolitvi. Imate pravico, da kadarkoli preprečite vsakršno neposredno trženje - to je mogoče uveljaviti s sledenjem povezavam za odjavo v elektronski komunikaciji, ali pa, če nas kontaktirate na način, predviden v 12. oddelku.

Sprejemamo ukrepe za omejevanje neposrednega trženja na razumno in sorazmerno raven ter vam pošiljamo zgolj sporočila, za katera na podlagi podatkov, ki jih imamo o vas, menimo, da bodo za vas zanimiva oziroma pomembna.

Vaše osebne podatke bomo morda občasno morali posredovati članom skupine Chubb, ki se lahko nahajajo izven Evrope (izven Evropskega gospodarskega prostora). Dostop do vaših osebnih podatkov bomo prav tako morda odobrili našim Ponudnikom storitev ali Ponudnikom asistence, ki so lahko locirani izven Evrope. Vaše osebne podatke bomo morda razkrili drugim subjektom, ki se nahajajo v tujini, na primer v primeru, če prejmemo pravno ali regulatorno zahtevo tujih organov pregona.

Vselej bomo sprejemali ukrepe, ki bodo zagotavljali, da se vsak mednarodni prenos podatkov opravi skrbno in da se zaščitijo vaše pravice in interesi:

 • vaše osebne podatke bomo prenašali le v države, ki so priznane kot države, ki zagotavljajo ustrezno raven pravnega varstva ali če smo preprepričani, da obstajajo alternativni dogovori, ki varujejo vašo pravico do zasebnosti;
 • prenosi znotraj skupine Chubb bodo zajeti v sporazumu znotraj skupine, ki zagotavlja posebne pogodbene zaščitne ukrepe, zasnovane z namenom zagotoviti, da vaši osebni podatki uživajo ustrezno in dosledno raven zaščite, kadarkoli se prenašajo znotraj skupine Chubb;
 • prenosi Ponudnikom storitev in tretjim osebam bodo vedno zaščiteni s pogodbenimi obveznostmi in po potrebi, z dodatnimi zagotovili;
 • vse zahteve za informacije, ki jih bomo prejeli s strani organov pregona ali regulatorjev, bodo skrbno preverjene, preden bomo razkrili osebne podatke;
 • imate pravico, da prejmete dodatne informacije glede zaščitnih ukrepov, ki smo jih uvedli na zgoraj opisan način. Za dodatne informacije nas kontaktirajte na način, naveden v 12. oddelku.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev  se nanaša na odločitev, ki je sprejeta izključno na podlagi avtomatske obdelave vaših osebnih podatkov. To pomeni obdelavo z uporabo na primer, programske kode ali algoritma, ki ne zahteva človeškega posredovanja.

Profiliranje uporablja avtomatsko obdelavo, zato je včasih povezano z avtomatiziranim odločanjem. Vsako Profiliranje ne pomeni nujno tudi samodejnega odločanja.

Če ste Bodoči ali obstoječi zavarovanec, lahko uporabimo avtomatizirano sprejemanje odločitev za izvedbo preverjanja vaše kreditne sposobnosti. V okviru zavarovanja se Profiliranje redno izvaja za potrebe Podatkov o osebnem tveganju (kot je definirano v Priloga 1 Kategorije osebnih podatkov), da se oceni vaše osebno tveganje (ali vpliv, ki ga imate na kumulativno tveganje skupine v primeru skupinskega zavarovanja) z namenom, da se izračuna zavarovalna premija ali sprejme odločitev o podaljšanju ali obnovitvi kritja. Avtomatizirano sprejemanje odločitev) lahko uporabimo tudi na Podatkih telematike, v okviru odločanja o podaljšanju pogodbe.

Če ste Uveljavitelj zahtevka, bomo morda uporabili Profiliranje ali druge oblike avtomatske obdelave, da ocenimo verjetnost, da je vaš zahtevek goljufiv ali sumljiv na kakršenkoli način.

V primeru, da so za Profiliranje pomembne Posebne vrste osebnih podatkov, kot na primer preteklo zdravstveno stanje za potrebe življenjskega zavarovanja ali pretekli prekrški za avtomobilsko zavarovanje, se lahko v modelih uporabijo tudi Posebne vrste vaših osebnih podatkov.

V povezavi z avtomatiziranim sprejemanjem odločitev, ki ima za vas znatne učinke, vključno s pravnimi učinki, imate določene pravice. Več informacij o teh pravicah najdete v 10. in 11. oddeleku.

Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je razumno potrebno za namene, navedene v 4. oddelku te Politike zasebnosti. V nekaterih okoliščinah lahko vaše osebne podatke hranimo tudi daljše časovno obdobje, na primer, kjer so to zahteva od nas na podlagi zakonskih, regulatornih, davčnih ali računovodskih zahtev.

V posebnih okoliščinah lahko vaše osebne podatke hranimo za daljše časovno obdobje, zato da bomo imeli v primeru kakršnihkoli pritožb ali težav natančno zabeleženo vaše poslovanje z nami, ali če upravičeno verjamemo, da obstaja možnost sodnega postopka v zvezi z vašimi osebnimi podatki ali ravnanji.

Vzdržujemo politiko hrambe, ki jo uporabljamo za vse evidence v naši skrbi. Ko vaši osebni podatki ne bodo več potrebni, bomo zagotovili, da bodo bodisi varno izbrisani bodisi shranjeni na način, da se ne bodo več uporabljali.

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate več pravic.

Zahtevate lahko dostop do vaših podatkov, popravek netočnih podatkov, izbris evidenc, ki niso več potrebne, omejitev obdelave vaših podatkov. Imate tudi pravico do ugovora k obdelavi vaših osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti podatkov in lahko zahtevate razne informacije v zvezi s kakršnimkoli Avtomatiziranim sprejemanjem odločitev in Profiliranjem aali glede podlage za Mednarodne prenose. Prav tako lahko uveljavljate pravico do pritožbe pri vašem Nadzornem organu.

Več informacij o vsaki posamezni pravici lahko dobite s klikom na relevantno povezavo ali v spodnji tabeli.

Za uveljavljanje pravic nas lahko kontaktirate na način, določen v 12. oddelku. Če želite uveljavljati pravice, prosimo upoštevajte naslednje:

Pravica Kaj to pomeni
Avtomatizirano sprejemanje odločitev

Lahko nas prosite, da niste subjekt odločitve, ki je utemeljena izključno na avtomatiziranem sprejemanju odločitev (glej 9. oddelek), vendar le, če ta odločitev:

 • povzroča pravne učinke neposredno vam (na primer zavrnitev zahtevka); ali
 • drugače bistveno vpliva na vas.

V takšnih situacijah lahko dosežete človeško posredovanje pri odločanju in zagotovili bomo možnost, da izrazite svoje stališče in/ali izpodbijate avtomatizirano odločitev.

Vaša pravica do človeške intervencije ali izpodbijanja odločitve ne velja, če je odločitev, ki je bila sprejeta po avtomatiziranem sprejemanju odločitev:

 • potrebna za sklenitev ali izvrševanje pogodbe z vami;
 • zakonsko dovoljena in obstajajo ustrezna varovala za vaše pravice in svoboščine; ali
 • temelji na vaši izrecni privolitvi.
Časovni okvir

Prizadevamo si, da na veljavne zahteve odgovorimo v roku enega meseca, razen, če je ta še posebej zapletena ali če ste vložili več zahtev. V takem primeru nameravamo odgovoriti v treh mesecih. Če bomo potrebovali več kot mesec dni, vas bomo o tem obvestili. Morda vas bomo vprašali, če nam lahko poveste, kaj točno želite prejeti oziroma kaj vas skrbi. To nam bo v pomoč pri obravnavi vaše zahteve.

Dostop

Od nas lahko zahtevate, da:

 • potrdimo, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • vam damo kopijo teh podatkov;
 • vam posredujemo ostale informacije o vaših osebnih podatkih, kot na primer, katere podatke imamo, za kakšne namene jih uporabljamo, komu jih razkrivamo, ali jih prenašamo v tujino in kako jih zaščitimo, kako dolgo jih hranimo, katere pravice imate, kako se lahko pritožite, kje smo dobili vaše podatke ter ali smo izvedli kakršnokoli Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali Profiliranje, v kolikor vam te informacije še niso bile posredovane v tej Politiki zasebnosti.
Popravek

Lahko nas prosite, da popravimo netočne podatke


Morda bomo poskušali preveriti točnost podatkov, preden jih popravimo.

Istovetnost

Vse zapise, ki vsebujejo osebne podatke, skrbno varujemo, zato si pridržujemo pravico, da vas ob vložitvi zahteve za dostop do evidence prosimo za dokaz o istovetnosti.

Izbris

Lahko nas prosite, da izbrišmo vaše osebne podatke, vendar le, če:

 • niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani; ali
 • ste umaknili vaše soglasje (če je obdelava podatkov temeljila na soglasju); ali
 • po uspešno uveljavljeni pravici do ugovora (glej "Ugovor" spodaj); ali
 • so bili obdelovani nezakonito; ali
 • je to skladno z zakonskimi obveznostmi, ki zavezujejo podjetje Chubb.

Nismo zavezani ugoditi vašemu zahtevku za izbris vaših osebnih podatkov, če je obdelava vaših osebnih podatkov nujna za:

 • skladnost z zakonskimi obveznostmi; ali
 • vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

Obstajajo še druge okoliščine, v katerih nismo dolžni ugoditi vaši zahtevi za izbris, vendar sta omenjeni dve najverjetnejši situaciji, v katerih bi vam odrekli izbris.

Omejitev

Lahko nas prosite, da omejimo rabo (to je hranimo, ne pa uporabljamo) vaših podatkov, vendar le, če:

 •  je njihova točnost izpodbijana (glej oddelek "Popravek" spodaj), da bi lahko preverili njihovo točnost; ali
 • je obdelava nezakonita, vendar ne želite, da podatke izbrišemo; ali
 • niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani, vendar jih še vedno potrebujemo za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
 • ste izkoristili pravico do ugovora in je preverjanje prevladujočih razlogov v teku.

Z uporabo vaših osebnih podatkov lahko kljub vašemu pozivu za omejitev uporabe nadaljujemo:

 • če imamo vaše soglasje; ali
 • za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
 • da zaščitimo pravice tretjih pravnih ali fizičnih oseb.
Prenos

Lahko nas prosite, da vam posredujemo vaše osebne podatke v strukturirani, običano rabljeni, strojno-berljivi obliki ali pa nas prosite, da jih prenesemo neposredno drugemu upravljavcu podatkov, vendar v obeh primerih le, če:

 • obdelava temelji na vašem soglasju ali izvrševanju pogodbe z vami; in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Ugovor

Imate možnost ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki ima za pravno podlago naše "legitimne interese", če verjamete, da vaše temeljne pravice in svoboščine prevladajo nad našimi legitimnimi interesi.

Ob vaši vložitvi ugovora imamo možnost dokazati, da imamo prepričljive legitimne razloge, ki prevladajo nad vašimi pravicami in svoboščinami.

Mednarodni prenosi

Lahko zaprosite za kopijo ali sklic na zaščitne ukrepe, v skladu s katerimi se vaši osebni podatki prenašajo izven Evropskega gospodarskega prostora.

Dogovore o prenosu ali povezane dokumente lahko prekrijemo (prikrivanje nekaterih informacij, ki so vsebovane v teh dokumentih) zaradi njihove komercialne občutljivosti.


Organ nadzora

Glede načina obdelave podatkov imate pravico vložiti pritožbo na vaš lokalni organ nadzora. V Sloveniji je pristojni organ nadzora za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec (https://www.ip-rs.si/).

Kljub pravici, da z organom nadzora stopite v stik kadarkoli, vas prosimo, da poskusite kakršnekoli težave sprva rešiti z nami.

Plačila

Uveljavljanja katerekoli pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki vam ne bomo zaračunali, razen če je vaša zahteva za dostop do informacij neutemeljena, neustrezna ali pretirana. V tem primeru vam bomo zaračunali razumen znesek glede na okoliščine. Pred izpolnitvijo zahteve vam bomo sporočili višino takih stroškov.

Pravice tretjih oseb

Če bi izpolnitev vaše zahteve negativno vplivala na pravice in svoboščine drugih oseb, na katere se podatki nanašajo, nam zahteve ni treba izpolniti.

Glavna kontaktna točka glede vseh vprašanj, ki izhajajo iz te Politike zasebnosti, vključno z zahtevami za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki, je naša Pooblaščena oseba za varstvo podatkov. S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik na naslednje načine:

dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Data Protection Officer,
Chubb, 100 Leadenhall Street,
EC3A 3BP, London

Če imate pritožbo ali ste zaskrbljeni glede uporabe vaših osebnih podatkov, vas prosimo, da najprej kontaktirate nas, da poskusimo težavo čimprej odpraviti. Prav tako imate pravico kadarkoli vložiti pritožbo pri svojem nacionalnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov.

Posodobljeno novembra 2020