skip to main content

Zasebnost pri Chubbu

V družbi Chubb ("mi"), rutinsko zbiramo in obdelujemo osebne podatke posameznikov, vključno s podatki o zavarovancih, vlagateljih zahtevkov in poslovnih partnerjih ("vi"). Zavedamo se naše odgovornosti, da z vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno, jih varujemo in ravnamo skladno z veljavno politiko in zakonodajo s področja varstva podatkov, zlasti Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Kako deluje naša Politika zasebnosti

Namen naše Politike zasebnosti je zagotoviti jasno razlago o tem kdaj, zakaj in kako zbiramo ter obdelujemo podatke, ki se morda nanašajo na vas ("osebni podatki").


Politiko zasebnosti smo zasnovali tako, da je karseda uporabnikom prijazna. S klikom na naslov na spodnjem seznamu lahko najdete dodatne podatke ali pa s sledenjem različnih povezav podrobneje raziščete posamezne teme. Da vam bo lažje najti informacije, ki so za vas relevantne, smo oddelke Politike zasebnosti ustrezno označili.

Pomembno

Prosimo, da skrbno preberete našo Politiko zasebnosti, saj ponuja pomembne informacije o tem, kako se vaši osebni podatki uporabljajo ter pojasnjuje, kakšne so vaše zakonske pravice. Ta Politika zasebnosti ne razveljavlja pogojev katerekoli zavarovalne police ali pogodbe, ki ste jo sklenili z nami, niti pravic, ki vam jih zagotavlja veljavna zakonodaja s področja varstva podatkov.

V nadaljevanju so navedene ustrezne opredelitve pojmov, ki se uporabljajo v tej Politiki zasebnosti:

ACPR: pomeni Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR), upravni organ, ki spremlja delovanje bank in zavarovalnic v Franciji.

Ponudniki asistence: posebna kategorija ponudnikov storitev, ki jih uporabljamo z namenom zagotovitve nujne pomoči ali drugačne asistence v povezavi z določenimi zavarovalnimi policami (na primer zavarovalne police za tujino).

Zavarovalni posredniki: zavarovalni posredniki se dogovarjajo in pogajajo o zavarovalnem kritju za posameznike ali podjetja in se v imenu posameznikov ali podjetij, ki želijo zavarovanje neposredno dogovarjajo z zavarovalnicami, kot je Chubb.

Strokovnjaki za zahtevke: strokovnjaki na posameznem področju, ki je relevantno za zahtevek, na primer področju medicine, forenzičnega računovodstva, mediacije ali rehabilitacije, katerih storitve Chubb uporabi z namenom pridobiti pomoč pri pravilni oceni utemeljenosti in vrednosti zahtevka, dajanju nasvetov glede poravnave zahtevkov in pravilnem ravnanju z vlagatelji zahtevkov.

CNIL: pomeni Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), ki ureja obdelavo osebnih podatkov s strani vseh organizacij v Franciji.

Upravljalec podatkov: fizična ali pravna oseba (na primer družba), ki določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. Na primer, družba Chubb, ki vam proda zavarovalno polico bo vaš Upravljalec, saj določa, kako bo zbirala vaše osebne podatke, obseg osebnih podatkov, ki bodo zbrani in namene, za katere se bodo ti uporabljali.

FCA: FCA pomeni Financial Conduct Authority, ki je finančni regulativni organ. FCA se osredotoča na urejanje ravnanj družb, ki opravljajo finančne storitve.

ICO: Information Commissioners Office ureja obdelavo osebnih podatkov v vseh organizacijah v Združenem kraljestvu.

Cenilec škode: so neodvisni strokovnjaki za zahtevke, ki za nas raziskujejo zahtevne ali sporne zahtevke.

Drugi zavarovatelji/Pozavarovatelji: nekatere police so zavarovane na skupni ali sindicirani podlagi. To pomeni, da se skupina zavarovateljev (vključno z nami) združi, da oblikuje zavarovalno polico. Police so lahko tudi pozavarovane, kar pomeni, da zavarovatelj sklene lastno zavarovanje s pozavarovalnico, da ta krije del tveganja, ki ga je zavarovatelj prevzel z vašo polico. Chubb kupuje pozavarovanja, hkrati pa deluje tudi kot pozavarovalnica za druge zavarovalnice.

PRA: pomeni Prudential Regulation Authority, ki je finančni regulativni organ. PRA se osredotoča na bonitetno ureditev družb, ki opravljajo finančne storitve. Pri upravljanju svojih splošnih pooblastil je PRA pristojen za prispevanje k zagotavljanju ustrezne stopnje zaščite imetnikov polic.

Profiliranje: pomeni uporabo avtomatizirane obdelave podatkov, brez človekovega posredovanja (na primer z uporabo računalniških programov) za analiziranje vaših osebnih podatkov z namenom, da se oceni vaše obnašanje ali predvidijo podrobnosti v zvezi s posameznikom, ki so relevantne za zavarovanje, na primer vaš verjetni profil tveganja.

Bodoči in obstoječi zavarovanci: izraz pomeni bodoče, trenutne ali prejšnje individualne imetnike zavarovalnih polic, prav tako pa tudi posameznike, ki imajo koristi od zavarovalnega kritja na podlagi naše police (na primer, ko zaposleni koristi kritje, ki ga sklene njegov delodajalec).

Občutljivi osebni podatki: pomenijo vse posebne kategorije osebnih podatkov v skladu z GDPR (tj. podatki povezani z vašim zdravjem, spolnim življenjem, spolno usmerjenostjo, rasnim ali etičnim poreklom, političnim prepričanjem, verskim ali filozofskim prepričanjem, članstvom v sindikatu, genetskimi ali biometričnimi podatki) ter podatke o kazenskih obsodbah. Chubb (z izjemo naših zaposlenih, ki so zunaj področja uporabe te Politike zasebnosti) rutinsko obdeluje zgolj Občutljive osebne podatke, ki se nanašajo na zdravje in kazenske obsodbe.

Ponudniki storitev: so vse tretje osebe, katere najemamo za izvedbo določenih del. Tako imamo, na primer, ponudnike storitev, ki nam pomagajo pri administrativnih delih povezanih z vzpostavitvijo evidence zavarovalnih polic. Nekateri od teh ponudnikov uporabljajo aplikacije in sisteme informacijske tehnologije, ki temeljijo na tehnologiji oblaka ("cloud"), kar pomeni, da bodo gostili vaše osebne podatke na svojih strežnikih, vendar pod našim nadzorom in usmeritvami. Od vseh naših ponudnikov zahtevamo, da spoštujejo zaupnost in varstvo osebnih podatkov.

Odvetniki: pogosto sodelujemo z odvetniki, ki nam svetujejo glede zahtevnih ali spornih zahtevkih ali da nam dajo pravne nasvete, nepovezane z zahtevki. V primeru, da uveljavljate zahtevek, vas lahko zastopa(jo) lasten(ni) odvetnik(i).

Podatki telematike: omogočajo bolj individualizirano ponudbo za podaljšanje pogodbe s pomočjo podatkov, ki so nam samodejno na voljo prek naprav, ki spremljajo vaše obnašanje. Primer so podatki, zbrani iz naprave, nameščene na vozilo, ki odraža način vožnje.

Drugi zunanji upravljalci: so podjetja izven skupine Chubb, ki v našem imenu upravljajo zavarovanje polic, upravljajo z zahtevki, ali oboje. Od vseh Drugih zunanjih upravljalcev zahtevamo zagotovilo, da bodo z vašimi osebnimi podatki ravnali zakonito in skladno s to Politiko zasebnosti ter našimi navodili. 

Politika Zasebnosti

Chubb je skupina podjetij, ki vključuje tudi znamki Combined Insurance in Chubb Life Europe. Skupina Chubb, ki je bila prvotno odgovorna za zbiranje vaših osebnih podatkov, bo primarno odgovorna za skrb za vaše osebne podatke
(vaš Upravljavec podatkov). Če imate pri nas sklenjeno zavarovalno polico, je to podjetje Chubb, ki je zapisano v polici.

Podatke o tem, katera družba obdeluje vaše osebne podatke v okviru zagotavljanja zavarovalnega kritja lahko ugotovite na sledeče načine:
 
Če ste zavarovalno polico sklenili sami: podjetje Chubb ali, če ste polico sklenili preko zavarovalnega posrednika, vas bo ta obvestil o imenu, naslovu in kontaktnih podatkih.

Če je zavarovalno polico v vašo korist sklenil vaš delodajalec ali tretja oseba: obrnite se na vašega delodajalca, ki bi vas moral obvestiti o podatkih podjetja Chubb.

Če so bili vaši podatki posredovani drugemu Upravljavcu podatkov (npr. pozavarovalnici): prvi Upravljavec podatkov vas bo obvestil o tem, kdo so drugi Upravljavci podatkov,s katerimi je delil vaše osebne podatke kot je to opisano v 6 oddelku te Politike zasebnosti in s katerimi lahko stopite v stik.
 
Opis podjetij v skupini Chubb je dostopen na: www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/uk-en/footer/privacy-policy/documents/pdf/chubbgroupentities.pdf

Zavedati se morate, da se vaši osebni podatki, kljub temu da je za njihovo skrb primarno odgovorno eno izmed podjetij Chubb, lahko hranijo v podatkovnih bazah, do katerih dostopajo druga podjetja Chubb. Ob dostopanju do vaših osebnih podatki [vsa] podjetja Chubb ravnajo po standardih, ki so določeni v tej Politiki zasebnosti.

Prebivalci Kalifornije

Če ste prebivalec Kalifornije, imate določene pravice do zasebnosti v skladu s kalifornijsko zakonodajo, vključno s Kalifornijskim zakonom o zasebnosti potrošnikov iz leta 2018 (»CCPA«) www.chubb.com/us-en/online-privacy-policy.html Oglejte si našo obvestilo o zasebnosti v Kaliforniji, v katerem so navedene te pravice.

V večini primerov je vaš upravljalec podatkov Chubb European Group SE ali Chubb Life Europe SE, ki deluje prek ene od svojih evropskih podružnic. Vendar pa morate vedno preveriti svojo zavarovalno pogodbo (ali se obrniti neposredno na nas), da potrdite, kdo je v posameznem primeru upravljalec podatkov.

Zbiramo in obdelujemo neobčutljive in občutljive osebne podatke in osebne podatke v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški.

Bodoči zavarovanci in zavarovane osebe. Z namenom sklenitve in upravljanja zavarovalnih polic zbiramo podatke o bodočih in obstoječih zavarovancih ter povezanih strankah. To lahko vključuje tudi kontaktne in druge pomožne informacije o bodočih zavarovancih, zavarovancih ali njihovih predstavnikih ter zadeve, ki so pomembne za oceno tveganja in upravljanje z zavarovalno polico. Bodoči ali obstoječi zavarovanci so lahko posamezniki, podjetja ali njihovi predstavniki. Vrsta in tip osebnih podatkov, ki jih zbiramo in uporabljamo, se razlikuje glede na vrsto zavarovalne police, ki se sklepa ali je sklenjena in lahko vključuje tudi podatke o drugih posameznikih, ki jih je potrebno obravnavati kot del zavarovalne police. V nekaterih primerih je potrebno zbrati in uporabiti tudi Posebne vrste vaših osebnih podatkov,kot so zdravstveni podatki ali podatkih o preteklih kazenskih obsodbah. Za uporabo Posebnih vrst osebnih podatkov mora biti podana ena od izjem, ki so podrobneje opisane v 5, oddelku te Politike zasebnosti. 

Zavarovanci nam boste občasno morali priskrbeti osebne podatke tretjih oseb, na primer podatke o poškodovani tretji osebi v povezavi z zahtevkom iz zavarovanja odgovornosti. Kadarkoli je to mogoče, obvestite tretje osebe o tem tem, da je Chubb vaša zavarovalnica in da nam boste morali razkriti njihove podatke. Njihove osebne podatke bomo obdelali skladno s to Politiko zasebnosti.

Uveljavitelji zahtevkov. Če uveljavljate zahtevek na podlagi zavarovalne police, bomo skupaj z naravo vašega zahtevka in podatki o predhodnih zahtevkih, zbrali vaše osnovne kontaktne informacije. Če ste zavarovana oseba, bomo morali preveriti podatke zavarovalne police, na podlagi katere ste zavarovani in zgodovino vaših zahtevkov. Od narave vašega zahtevka je odvisno, če bomo morali zbrati tudi nekatere Posebne vrste vaših osebnih podatkov kot so podrobnosti o telesnih poškodbah, ki ste jih utrpeli ob nesreči.

Poslovni partnerji  in obiskovalci. Če ste naš poslovni partner, bomo shranili vaše poslovne kontaktne podatke. Zbiramo lahko tudi podatke o vašem strokovnem znanju in izkušnjah.

Če obiščete našo spletno stran, se prijavite na novice ali se udeležite enega od naših dogodkov, lahko zbiramo vaše kontaktne podatke. V primeru, da na naši spletni strani zbiramo osebne podatke, bomo jasno navedli, kdaj zbiramo osebne podatke in pojasnili, kaj nameravamo z njimi storiti. Chubb lahko zbira tudi Osebne podatke Uporabnikov, ki dostopajo do naših spletnih strani, ali tistih, ki se v ustreznih spletnih razdelkih odločijo, da soglašajo s prejemanjem novic Chubb-a ali z udeležbo na dogodkih, ki jih organizira ena od družb v skupini. Če prek naše spletne strani zbiramo osebne podatke, bomo jasno navedli, kdaj zbiramo osebne podatke, in pojasnili, kaj nameravamo storiti z njimi. 

Za več informacij o tem, katere podatke zbiramo, glejte Prilogo 1.

Bodoči in obstoječi zavarovanci

 • Vaše podatke bomo pridobili neposredno od vas ob prijavi za sklenitev zavarovalne police.
 • Vaše podatke nam bodo morda posredovali tudi vaš zavarovalni posrednik, delodajalec, družinski član ali tretja oseba, ki bi utegnila skleniti zavarovanje v vašem imenu ali v vašo korist.
 • Vaše podatke bomo morda pridobili tudi od drugih virov, če bomo mnenja, da je to potrebno za učinkovito zavarovanje tveganja, povezanega z zavarovalno polico in/ali za pomoč pri boju zoper finančni kriminal. Takšni drugi viri lahko vključujejo javne register in baze podatkov, ki jih upravljajo kreditne referenčne agencije ali druge ugledne organizacije.

Uveljavitelji zahtevkov

 • Vaše podatke bomo pridobili v trenutku, ko nas boste obvestili o zahtevku. Zahtevek lahko vložite neposredno ali preko svojega zastopnika, posrednika ali enega od naših zastopnikov, ki upravlja zahtevke v našem imenu. O zahtevkih se lahko z vami pogovarjamo po telefonu, osebno ali prek video razgovorov, ki jih vodimo mi ali naši zastopniki tretjih oseb.
 • Vaše podatke lahko pridobimo tudi, če je zahtevek vložen s strani druge osebe, ki je z vami v bližnjem odnosu ali pa je sicer povezana z zahtevkom – na primer, če je zavarovalec vaš delodajalec ali če ste povezani z zahtevkom, vloženim s strani tretje osebe.
 • Vaše podatke bomo morda pridobili od vaših odvetnikov ali odvetnikov vašega delodajalca.
 • Vaše podatke bomo morda pridobili tudi od drugih virov, če bomo mnenja, da je to potrebno za pomoč pri obravnavi zahtevkov in/ali za pomoč pri boju zoper finančni kriminal. Takšni drugi viri lahko vključujejo javne registre, družbena omrežja in druge spletne vire ter posvetovanje s kreditno referenčnimi agencijami in drugimi uglednimi organizacijami.

Poslovni partnerji in Obiskovalci

 • Vaše podatke bomo pridobili v primeru, da nam vi ali vaše podjetje podata vaše kontaktne in druge podatke tekom sodelovanja, bodisi neposredno kot poslovni partner ali kot predstavnik vašega podjetja.
 • Vaše podatke lahko pridobimo tudi, če se udeležite sestankov, dogodkov ali konferenc, ki jih organiziramo, če nas kontaktirate prek naše spletne strani ali če se naročite na naše spletne novice.
 • Vaše podatke lahko pridobimo tudi od ostalih javnih virov (na primer s spletne strani vašega delodajalca), če menimo, da je to potrebno za urejanje odnosov z našimi poslovnimi partnerji.

Kar se nanaša na vse

 • Če pokličete Chubb (na primer ob prijavi zahtevka ali razpravi o tem zahtevku z nami) ali če Chubb pokliče vas (na primer za prodajo zavarovalne police), bomo morda posneli telefonski klic. Za avtomatizacijo odzivov na glasovne ukaze in za analizo podatkov o snemanju klicev lahko uporabimo tehnologijo Interaktivni govorni odziv ("IGO"). Posnetke klicev uporabljamo kot dokaz, da se strinjate z nakupom zavarovalne police ali predložitvijo zahtevka, in zagotovimo natančen zapis o klicu v primeru pritožb ali poizvedb. Lahko tudi analiziramo posnetke klicev z uporabo avtomatizirane tehnologije, da odkrijemo, kje lahko pride do pomanjkljivosti storitev za stranke (in jih nato odpravimo) ali da odkrijemo morebitne dokaze o goljufiji. 

Vaše osebne podatke uporabljamo za spodaj navedene namene. Za več podrobnosti, vključno s pravno podlago, na katero se sklicujemo v vsakem primeru, glejte Prilogo 2.

Bodoči in obstoječi zavarovanci. Osebne podatke bodočih in obstoječih zavarovancev in bomo uporabili za presojo vaše prijave za sklenitev zavarovalne police in oceno tveganja, ter za sklenitev zavarovalne police v skladu z relevantnimi pogoji. Postopek sklenitve zavarovanja lahko vključuje Profiliranje. Če smo z vami sklenili zavarovanje, bomo vaše osebne podatke uporabljali za upravljanje vaše police, obravnavo vaših poizvedb in upravljanje postopka obnovitve zavarovanja. Vaše osebne podatke bomo prav tako uporabili za regulativne potrebe, povezane z našimi pravnimi in regulatornimi obveznostmi.

Uveljavitelji zahtevkov. Vaše osebne podatke bomo uporabili za presojo utemeljenosti vašega zahtevka in morebitno izplačilo na podlagi vašega zahtevka. Vaše osebne podatke bomo morda uporabili tudi za oceno tveganja morebitne goljufije s pomočjo postopka, ki lahko vključuje Profiliranje, ki uporablja avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov.

Če ste tudi vi Zavarovanec, bomo osebne podatke, povezane z vašo zahtevo, uporabili za obveščanje o postopku obnove zavarovanja in morebitne bodoče prijave za sklenitev zavarovanja.

Poslovni partnerji in obiskovalci. Vaše osebne podatke bomo uporabili za urejanje naših odnosov, vključno s pošiljanjem oglaševalskih gradiv (če imamo ustrezna dovoljenja) in vabil na dogodke. Po potrebi bomo vaše osebne podatke uporabljali za opravljanje storitev ali prošnjo za opravljanje storitev ter za urejanje pogodbe z vami ali vašim delodajalcem.

Če ste obiskovalec, bomo vaše osebne podatke načeloma uporabili za registracijo za določena mesta naše spletne strani, poizvedbe o dodatnih informacijah, delitvi zahtevanih materialov ali vabila na naše dogodke.

Podatkovna analiza. V naših sistemih in bazah rutinsko analiziramo informacije z namenom izboljšanja našega poslovanja, zagotavljanja boljših storitev in povečanja natančnost naših modelov tveganja in drugih aktuarskih modelov. Preden omogočimo, da so podatki na voljo za analiziranje, sprejemamo ukrepe za zaščito zasebnosti kot so združevanje in, kjer je primerno, anonimiziranje podatkovnih polj (predvsem v zvezi s Podaki o zavarovalni polici in Podrobnosti o zahtevku, definirane v Priloga 1).

Poskrbeli bomo, da vaše osebne podatke uporabljamo samo za namene, navedene v 4. oddelku in v Priloga 2 , če se bomo prepričali, da:

 • ste nam podali soglasje za uporabo podatkov na ta način, da je uporaba vaših podatkov nujna za izvajanje pogodbe ali sklenitev pogodbe z vami (na primer upravljanje vaše zavarovalne police)
 • je uporaba vaših osebnih podatkov nujna za spoštovanje relevantnih pravnih ali regulatornih obveznosti, ki jih imamo (na primer za izpolnitev regulatorne obveznosti, ki jo naloži pristojni regulatorni organ), ali
 • je uporaba vaših osebnih podatkov nujna za izpolnitev "upravičenih interesov", ki jih imamo kot podjetje (na primer izboljšanje naših produktov ali izvedba analize naših podatkovnih nizov) in se uporaba vedno izvaja na način, ki je sorazmeren in spoštuje vašo pravico do zasebnosti.

Pred zbiranjem in/ali uporabo Občutljivih osebnih podatkov se bomo prepričali, da je podana zakonita izjema, na podlagi katere lahko uporabimo te podatke. Če se vaši Občutljivi osebnih podatki zbirajo na obrazcu (vključno s spletnimi stranmi) ali po telefonu, so lahko dodatne informacije o izjemah navedene na tem obrazcu. Ta izjema bo običajno:

 • vaša izrecna privolitev (če je to od vas izrecno zahtevano na obrazcu za zbiranje podatkov v jeziku, ki se sklicuje na vaše soglasje);
 • vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov s strani nas ali tretjih oseb; ali
 • posebna izjema s področja zavarovalništva, določena v lokalni zakonodaji držav članic EU in drugih držav, ki so implementirale GDPR, na primer izjema za »zavarovalne namene« v skladu z Zakonom o varstvu podatkov Združenega kraljestva (UK Data Protection Act) iz leta 2018 ali obdelava osebnih podatkov družinskih članov zavarovane osebe in Občutljivih osebnih podatkov posameznikov v primeru skupinske police.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE: Če izrecno privolite v obdelavo Osebnih podatkov ali Občutljivih osebnih podatkov, lahko soglasje k takšni obdelavi kadarkoli prekličete. Vendar pa se morate zavedati, da v tem primeru morda ne bomo mogli nadaljevati z zagotavljanjem zavarovalnih storitev (kjer umaknete soglasje za obdelavo podatkov s strani zavarovalnic ali pozavarovatelja, nadaljevanje zavarovalnega kritja morda ne bo mogoče). To lahko pomeni, da bo vašo zavarovalno polico potrebno prekiniti. Če boste želeli preklicati vaše soglasje vas bomo podrobneje poučili o morebitnih posledicah, vključno z učinki prekinitve (ki lahko pomenijo, da boste imeli težave pri iskanju kritja drugod) in s plačili, povezanimi s prekinitvijo.

Če želite izvedeti več o informacijah o vaših osebnih podatkih, ki jih zbiramo in uporabljamo, ter o tem, zakaj verjamemo, da je njihova uporaba primerna za takšne dejavnosti, si oglejte ustrezno Priloga 2 za vašo jurisdikcijo.

Sodelujemo s številnimi tretjimi osebami, ki nam pomagajo poslovati in zagotavljati storitve. Te tretje osebe občasno potrebujejo dostop do vaših osebnih podatkov.

Za Bodoče in obstoječe zavarovance so tretje osebe lahko:

(a) kateri koli organ nadzora za varstvo osebnih podatkov, ki je naveden spodaj, zlasti CNIL (v zvezi z glavno poslovno enoto Chubb-a v EU v Franciji) ali ICO (v Združenem kraljestvu);

(b) vseh zavarovalnih/finančnih storitev, vendar zlasti ACPR (v zvezi s Chubb-ovo glavno poslovno enoto v EU v Franciji) ali FCA ali PRA (v Združenem kraljestvu);

(c) ter drugimi regulatorji in organi pregona v EU in po svetu.

 • Kreditne referenčne agencije in organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja goljufij pri finančnih storitvah
 • Odvetniki in druge strokovne službe
         Za Uveljavitelje zahtevkov to lahko vključuje:
 • Druge zunanje upravljalce, ki nam pomagajo v postopku upravljanja zahtevkov
 • Cenilce škode in Strokovnjake za zahtevke, ki nam pomagajo oceniti zahtevke in z njimi upravljati
 • Ponudnike storitev, ki nam pomagajo upravljati informacijske tehnologije in sisteme v zaledju
 • Ponudnike asistence, ki vam lahko pomagajo pri upravljanju zahtevkov
 • Odvetnike, ki so lahko pooblaščeni s strain vas, nas ali tretjega uveljavitelja zahtevka
 • Kreditne referenčne agencije in organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja goljufij pri finančnih storitvah

Na podlagi pravnih ali regulatornih obveznosti smo morda zavezani, da vaše osebne podatke delimo s sodišči, regulatorji, organi pregona ali v nekaterih primerih z drugimi zavarovatelji. V primeru prodaje dela našega podjetja, bomo morali prenesti vaše osebne podatke kupcu tega dela podjetja.

 

Nekatere vaše osebne podatke bomo morda uporabili za pošiljanje neposrednih tržnih sporočil o naših zavarovalnih produktih ali povezanih storitvah. To je lahko v obliki elektronske pošte, navadne pošte, SMS sporočil, telefonskega klica ali ciljnih spletnih oglasov. V primeru trženja potrošnikom ali v primeru, če to zahteva zakon, bomo trženje v zvezi z vami izvajali le, če ste podali soglasje za trženje, razen če se trženje nanaša na iste ali podobne proizvode in storitve, ki smo jih v zvezi z Vami tržili že prej in tako pridobili vaše kontaktne podatke.

Trženje lahko usmerjamo v podjetja, če tega izrecno ne zavrne.

V večini primerov naša obdelava osebnih podatkov za namene trženja temelji na naših upravičenih interesih, da vam zagotovimo informacije, ki bi vam lahko bile v pomoč pri upravljanju zavarovanih tveganj, obnovi zavarovanja in drugih izdelkih, storitvah ali ponudbah, ki bi vas lahko zanimale, čeprav v nekaterih primerih (na primer, kadar to zahteva zakonodaja) lahko temelji na vaši privolitvi. Imate pravico, da kadarkoli preprečite vsakršno neposredno trženje - to je mogoče uveljaviti s sledenjem povezavam za odjavo v elektronski komunikaciji, ali pa, če nas kontaktirate na način, ki je predviden v 12. oddelku.

Sprejemamo ukrepe za omejevanje neposrednega trženja na razumno in sorazmerno raven ter vam pošiljamo zgolj sporočila, za katera na podlagi podatkov, ki jih imamo o vas, menimo, da bodo za vas zanimiva oziroma pomembna.

Vaše osebne podatke bomo morda občasno morali posredovati članom skupine Chubb, ki se lahko nahajajo izven Evrope (izven Evropskega gospodarskega prostora). Dostop do vaših osebnih podatkov bomo prav tako morda odobrili našim Ponudnikom storitev ali Ponudnikom asistence, ki so lahko locirani izven Evrope. Vaše osebne podatke bomo morda razkrili drugim subjektom, ki se nahajajo v tujini, na primer v primeru, če prejmemo pravno ali regulatorno zahtevo tujih organov pregona.

Vselej bomo sprejemali ukrepe, ki bodo zagotavljali, da se vsak mednarodni prenos podatkov opravi skrbno in da se zaščitijo vaše pravice in interesi:

 • Vaše osebne podatke bomo prenesli le v države, ki so priznane kot države, ki zagotavljajo ustrezno raven pravnega varstva, ali kjer smo lahko prepričani, da obstajajo alternativne ureditve za zaščito vaših pravic do zasebnosti. Med te države med drugim sodi (a ni omejeno nanj) Združeno kraljestvo (za prenose iz EU).
 • Za prenose znotraj skupine podjetij Chubb bo veljala pogodba znotraj skupine, ki zagotavlja posebno pogodbeno zaščito (t.i. "standardne pogodbene klavzule"), katere namen je zagotoviti, da bodo vaši osebni podatki deležni ustrezne in dosledne ravni varstva, ne glede na to, kam se prenesejo znotraj skupine Chubb;
 • prenosi Ponudnikom storitev in tretjim osebam bodo vedno zaščiteni s pogodbenimi obveznostmi in po potrebi, z dodatnimi zagotovili;
 • vse zahteve za informacije, ki jih bomo prejeli s strani organov pregona ali regulatorjev, bodo skrbno preverjene, preden bomo razkrili osebne podatke;

Imate pravico, da prejmete dodatne informacije glede zaščitnih ukrepov, ki smo jih uvedli na zgoraj opisan način. Za dodatne informacije nas kontaktirajte na način, naveden v 12. oddelku.

"Avtomatizirano sprejemanje odločitev" se nanaša na odločitev, ki je sprejeta izključno na podlagi avtomatske obdelave vaših osebnih podatkov. To pomeni obdelavo z uporabo na primer, programske kode ali algoritma, ki ne zahteva človeškega posredovanja.

Profiliranje uporablja avtomatsko obdelavo, zato je včasih povezano z avtomatiziranim odločanjem. Vsako Profiliranje ne pomeni nujno tudi samodejnega odločanja.

Če ste Bodoči ali obstoječi zavarovanec, lahko uporabimo avtomatizirano sprejemanje odločitev za izvedbo preverjanja vaše kreditne sposobnosti. V okviru zavarovanja se Profiliranje redno izvaja za potrebe Podatkov o osebnem tveganju (kot je definirano v Priloga 1), da se oceni vaše osebno tveganje (ali vpliv, ki ga imate na kumulativno tveganje skupine v primeru skupinskega zavarovanja) z namenom, da se izračuna zavarovalna premija ali sprejme odločitev o podaljšanju ali obnovitvi kritja. Avtomatizirano sprejemanje odločitev lahko uporabimo tudi na Podatkih telematike, v okviru odločanja o podaljšanju pogodbe.

Če ste Uveljavitelj zahtevka, lahko uporabimo avtomatizirano sprejemanje odločitev za odločitev o tem ali sprejeti ali zavrniti vaš zahtevek. Vsi zahtevki se ne obdelujejo z avtomatičnim sprejemanjem odločitev – kompleksnejši zahtevki se posredujejo v pregled uslužbencu, ki se ukvarja z pregledom zahtevkov.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev smo uvedli, da nam olajša obdelavo enostavnejših zahtevkov hitreje in natančneje, s čimer se zagotavlja lažja pot do reševanja zahtevkov za vse vključene stranke. Naši algoritmi so pred uporabo v samem postopku strogo preizkušeni.

Kadar uporabimo avtomatizirano sprejemanje odločitev, se opremo na naslednje pravne podlage:

 • Za vse neobčutljive osebne podatke (npr. ime, naslov, e-pošta, telefonska številka), je obdelava nujna za zagotovitev izvajanja pogodbe (npr. zavarovalne police).
 • Za posebne kategorije osebnih podatkov (npr. zdravstveni podatki, so lahko pomemben del vašega zahtevka):
  • kjer obdelava zahteva izrecno soglasje skladno s pravom države članice, bomo zahtevali, da ga predložite s svojim zahtevkom;

alternativno, kjer izrecno soglasje ni potrebno, bo uporabljena naslednja pravna podlaga,

 •  
  • kjer je obdelava nujno potrebna zaradi ohranitve pomembnega javnega interesa, na podlagi prava države članice, ki omogoča obdelavo zdravstvenih podatkov v okviru zavarovalnih zahtevkov.

Kadar uporabljamo avtomatizirano sprejemanje odločitev, s čimer sprejmemo znatno pomembno odločitev o vas (npr. zavrnitev vašega zahtevka), lahko:

 • izpodbijate avtomatizirano odločitev / zahtevate človeško posredovanje – v tem primeru bomo prosili enega izmed naših uslužbencev, ki se ukvarja z zahtevki, da pregleda avtomatizirano odločitev in presodi, če je pravilna; ali
 • izrazite svoje mnenje o avtomatizirani odločitvi.

Če ste Uveljavitelj zahtevka, bomo morda uporabili Profiliranje ali druge oblike avtomatske obdelave, da ocenimo verjetnost, da je vaš zahtevek goljufiv ali sumljiv na kakršenkoli način.

V primeru, da so za Profiliranje pomembni Odvetniki osebni podatki ali kazenske obsodbe, kot na primer preteklo zdravstveno stanje za potrebe življenjskega zavarovanja ali pretekli prekrški za avtomobilsko zavarovanje, se lahko v modelih uporabijo tudi vaši Občutljivi osebni podatki.

V povezavi z avtomatiziranim sprejemanjem odločitev, ki ima za vas znatne učinke, vključno s pravnimi učinki, imate določene pravice. Več informacij o teh pravicah najdete v 11. in 12. oddeleku.

Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je razumno potrebno za namene, navedene v 4. oddelku te Politike zasebnosti. V nekaterih okoliščinah lahko vaše osebne podatke hranimo tudi daljše časovno obdobje, na primer, kjer so to zahteva od nas na podlagi zakonskih, regulatornih, davčnih ali računovodskih zahtev.

Če ste imetnik nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja, se vaši osebni podatki običajno hranijo 10 let po preklicu ali prenehanju veljavnosti police, razen če velja izjema.

Če ste prvi vlagatelj zahtevka iz zavarovalne police, ki krije premoženjsko škodo, se vaši osebni podatki v datoteki zahtevka običajno hranijo za čas trajanja police in 10 let po rešitvi zahtevka, prenehanju ali preklicu police, odvisno od tega, kar traja dalj časa, razen če velja izjema.

Uporabljajo se lahko druga obdobja hrambe podatkov. Več podrobnosti lahko na zahtevo pridobite pri Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov (kontaktni podatki so na voljo v 12. oddelku).

V posebnih okoliščinah lahko vaše osebne podatke hranimo za daljše časovno obdobje, zato da bomo imeli v primeru kakršnihkoli pritožb ali težav natančno zabeleženo vaše poslovanje z nami, ali če upravičeno verjamemo, da obstaja možnost sodnega postopka v zvezi z vašimi osebnimi podatki ali ravnanji.

Vzdržujemo politiko hrambe, ki jo uporabljamo za vse evidence v naši skrbi. Ko vaši osebni podatki ne bodo več potrebni, bomo zagotovili, da bodo bodisi varno izbrisani bodisi shranjeni na način, da se ne bodo več uporabljali.

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate več pravic.

Zahtevate lahko dostop do vaših podatkov, popravek netočnih podatkov, izbris iz evidenc, ki niso več potrebne, omejitev obdelave vaših podatkov. Imate tudi pravico do ugovora k obdelavi vaših osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti podatkov in lahko zahtevate razne informacije v zvezi s kakršnimkoli Avtomatiziranim sprejemanjem odločitev in Profiliranjem ali glede podlage za mednarodne prenose. Prav tako lahko uveljavite pravico do pritožbe pri vašem Nadzornem organu. Več informacij o posamezni pravici lahko dobite s klikom na relevantno povezavo ali v spodnji tabeli.

Za uveljavljanje pravic nas lahko kontaktirate na način, določen v 12. oddelku. Če želite uveljavljati pravice, prosim upoštevajte naslednje: 

You have a number of rights in relation to your personal data.

Pravica Kaj to pomeni
Dostop Od nas lahko zahtevate, da:
 • potrdimo, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • vam damo kopijo teh podatkov;
 • vam posredujemo ostale informacije o vaših osebnih podatkih, kot na primer, katere podatke imamo, za kakšne namene jih uporabljamo, komu jih razkrivamo, ali jih prenašamo v tujino in kako jih zaščitimo, kako dolgo jih hranimo, katere pravice imate, kako se lahko pritožite, kje smo dobili vaše podatke ter ali smo izvedli kakršnokoli Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali Profiliranje, v kolikor vam te informacije še niso bile posredovane v tej Politiki zasebnosti.
Popravek

Lahko nas prosite, da popravimo netočne podatke.

Morda bomo poskušali preveriti točnost podatkov, preden jih popravimo.

Izbris

Lahko nas prosite, da izbrišemo vaše osebne podatke, vendar le, če:

 • Niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani; ali
 • Ste umaknili vaše soglasje (če je obdelava podatkov temeljila na soglasju); ali
 • Po uspešno uveljavljeni pravici do ugovora (glej "Ugovor" spodaj); ali
 • So bili obdelovani nezakonito; ali
 • Je to skladno z zakonskimi obveznostmi, ki zavezujejo podjetje Chubb.

Nismo zavezani ugoditi vašemu zahtevku za izbris osebnih podatkov, če je obdelava vaših osebnih podatkov nujna za:

 • Skladnost z zakonskimi obveznostmi;
 • Vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Obstajajo še druge okoliščine, v katerih nismo dolžni ugoditi vaši zahtevi za izbris, čeprav sta to najverjetnejši situaciji, v katerih bi vašo zahtevo zavrnili.

Omejitev

Lahko nas prosite, da omejimo rabo (tj. hranimo, ne pa uporabljamo) vaših podatkov, vendar le, če:

 • Je njihova točnost izpodbijana (glej Popravek), da bi lahko preverili njihovo točnost; ali
 • Je obdelava nezakonita, vendar ne želite, da podatke izbrišemo; ali
 • Niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani, vendar jih še vedno potrebujemo za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
 • Ste izkoristili pravico do ugovora in je preverjanje prevladujočih razlogov v teku.

Z uporabo vaših osebnih podatkov lahko kljub vašemu pozivu za omejitev uporabe nadaljujemo:

 • če imamo vaše soglasje; ali
 • za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
 • da zaščitimo pravice tretjih pravnih ali fizičnih oseb.
Prenos

Lahko nas prosite, da vam posredujemo vaše osebne podatke v strukturirani, običano rabljeni, strojno-berljivi obliki ali pa nas prosite, da jih prenesemo neposredno drugemu Upravljavcu podatkov, vendar v obeh primerih le, če:

 • Obdelava temelji na vašem soglasju ali izvrševanju pogodbe z vami; in
 •  Se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do prenosljivosti podatkov vključuje samo podatke, ki ste jih sami posredovali.

Ugovor

Imate možnost ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki ima za pravno podlago naše "upravičene interese", če verjamete, da vaše temeljne pravice in svoboščine prevladajo nad našimi upravičenimi interesi.

Ob vaši vložitvi ugovora imamo možnost dokazati, da imamo prepričljive upravičene razloge, ki prevladajo nad vašimi pravicami in svoboščinami.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev

Lahko nas prosite, da niste podvrženi odločitvi, ki je utemeljena izključno na avtomatiziranem sprejemanju odločitev (glej 9. oddelek), vendar le, če ta odločitev:

 • povzroča pravne učinke neposredno vam (na primer zavrnitev zahtevka); ali
 • drugače bistveno vpliva na vas.

V takšnih situacijah lahko dosežete človeško posredovanje pri odločanju in zagotovili bomo možnost, da izrazite svoje stališče in/ali izpodbijate avtomatizirano odločitev.

Vaša pravica, da niste predmet avtomatiziranega odločanja, ne velja, če je odločitev, ki je sprejeta:

 • Potrebna za sklenitev ali izvrševanje pogodbe z vami;
 • Zakonsko dovoljena in obstajajo ustrezna varovala za vase pravice in svoboščine; ali
 • Temelji na vaši izrecni privolitvi.

Vendar lahko v takšnih situacijah še vedno dosežete človeško posredovanje pri odločanju in zagotovili bomo možnost, da izrazite svoje stališče in/ali izpodbijate avtomatizirano odločitev.

Preklic Če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na privolitvi (glej Prilogo 2), lahko privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
Mednarodni prenosi

Lahko zaprosite za kopijo ali sklic na zaščitne ukrepe, v skladu s katerimi se vaši osebni podatki prenašajo izven Evropskega gospodarskega prostora.

Dogovore o prenosu ali povezane dokumente lahko prekrijemo (prikrivanje nekaterih informacij, ki so vsebovane v teh dokumentih) zaradi njihove komercialne občutljivosti.

Organ nadzora

Pri organu nadzora v kraju vašega običajnega prebivališča, kjer je vaš kraj dela ali domnevne kršitve GDPR imate pravico vložiti pritožbo v zvezi z našo obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pristojni organ nadzora za vsako zadevno jurisdikcijo je naslednji:

Združeno kraljestvo

ICO (https://ico.org.uk/).

Avstrija

Avstrijski organ nadzora za varstvo podatkov (Österreichische Datenschutzbehörde), (https://www.dsb.gv.at)

Belgija

Belgijski organ nadzora za varstvo podatkov (www.dataprotectionauthority.be)

Nizozemska

Organ nadzora za varstvo podatkov (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en)

Bolgarija

CPDP (https://www.cpdp.bg/)

Češka

Úřad pro ochranu osobních údajů  (ÚOOÚ, https://uoou.cz/)

Danska

Datatilsynet (http://www.datatilsynet.dk/)

Ferski otoki

Dátueftirlitið (https://dat.fo/)

Finska

Tietosuojavaltuutetun toimisto  (https://tietosuoja.fi/)

Francija

CNIL (www.cnil.fr)

Nemčija

•           Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/),

•           Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (https://www.lda.bayern.de),

•           Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-berlin.de),

•           Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg (https://www.lda.brandenburg.de),

•           Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen (https://www.datenschutz.bremen.de/),

•           Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-hamburg.de),

•           Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.hessen.de),

•           Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern (https://www.datenschutz-mv.de),

•           Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (https://www.lfd.niedersachsen.de),

•           Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (https://www.ldi.nrw.de),

•           Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (https://www.datenschutz.rlp.de),

•           Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.saarland.de),

•           Sächsischer Datenschutzbeauftragter (https://www.saechsdsb.de/),

•           Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (https://datenschutz.sachsen-anhalt.de),

•           Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (https://www.datenschutzzentrum.de),

•           Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (https://www.tlfdi.de).

Gibraltar

Gibraltarski regulatorni organ (https://www.gra.gi/data-protection).

Madžarska

NAIH (sedež: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefonska številka: +36 (1) 391-1400, e-poštni naslov: ugyfelszolgalat@naih.hu, spletna stran: www.naih.hu)

Irska

CBI and DPC

Italija

Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it.)

Norveška

Norway           Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/)

 

Poljska                            

PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

(https://www.uodo.gov.pl/pl)

Portugalska

CNPD https://www.cnpd.pt/)

Španija

AEPD (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es)

Švedska

Integritetsskyddsmyndigheten  (www.imy.se)

Kljub pravici, da z organom nadzora stopite v stik kadarkoli, vas prosimo, da poskusite kakršnekoli težave sprva rešiti z nami.

Istovetnost  Vse zapise, ki vsebujejo osebne podatke, skrbno varujemo, zato si pridržujemo pravico, da vas ob vložitvi zahteve za dostop do evidence prosimo za dokaz o istovetnosti.
Plačila Uveljavljanja katerekoli pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki vam ne bomo zaračunali, razen če je vaša zahteva za dostop do informacij neutemeljena, neustrezna ali pretirana. V tem primeru vam bomo zaračunali razumen znesek glede na okoliščine. Pred izpolnitvijo zahteve vam bomo sporočili višino takih stroškov.
Časovni okvir Prizadevamo si, da na veljavne zahteve odgovorimo v roku enega meseca, razen, če je ta še posebej zapletena ali če ste vložili več zahtev. V takem primeru nameravamo odgovoriti v treh mesecih. Če bomo potrebovali več kot mesec dni, vas bomo o tem obvestili. Morda vas bomo vprašali, če nam lahko poveste, kaj točno želite prejeti oziroma kaj vas skrbi. To nam bo v pomoč pri obravnavi vaše zahteve.
Časovni okvir Če bi izpolnitev vaše zahteve negativno vplivala na pravice in svoboščine drugih oseb, na katere se podatki nanašajo, nam zahteve ni treba izpolniti

Glavna kontaktna točka glede vseh vprašanj, ki izhajajo iz te Politike zasebnosti, vključno z zahtevami za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki, je naša Pooblaščena oseba za varstvo podatkov.

S Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik na naslednje načine:

E-poštni naslov:

dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Pišite na:

Data Protection Officer,
Chubb, 100 Leadenhall Street,
EC3A 3BP, London

Če imate pritožbo ali ste zaskrbljeni glede uporabe vaših osebnih podatkov, vas prosimo, da najprej kontaktirate nas, da poskusimo težavo čimprej odpraviti. Prav tako imate pravico kadarkoli vložiti pritožbo pri svojem nacionalnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov.

Posodobljeno december 2022

Dodatne informacije za obdelavo v skladu z zakonodajo Francije:

V Franciji imate naslednje dodatne pravice:

Navodila o obdelavi vaših osebnih podatkov po vaši smrti: Pravico do izdaje navodil o obdelavi osebnih podatkov po vaši smrti imate na naslednji način:

 • Po svoji smrti lahko izdate navodila za uveljavljanje pravic iz tega oddelka, zlasti glede obdobja hrambe, izbrisa in/ali sporočanja podatkov, ter določite osebo, odgovorno za uveljavljanje teh pravic.
 • Izdate lahko splošna navodila in jih zaupate zaupanja vredni tretji osebi ter splošnemu registru, ki se vzpostavi z odlokom.
 • Izdate lahko posebna navodila o obdelavi vaših osebnih podatkov s strani Chubb-a in jih pri nas registrirate na spodaj navedenem e-poštnem naslovu.
 • Svoja navodila lahko kadarkoli umaknete ali spremenite.

Dedne pravice: V primeru vaše smrti, lahko zgoraj navedene pravice v zvezi z vašimi Osebnimi podatki uveljavlja oseba, ki ima osebni interes za vaše osebne podatke, ali deluje v  vašem imenu kot vaš zastopnik ali iz družinskih razlogov, ki jim pripada zaščita. Svojim zastopnikom lahko izrecno prepoveste uveljavljanje nekaterih zgoraj navedenih pravic, tako da družbi Chubb pošlje pisno izjavo na naslove navedene v 12. oddelku. Izjavo je mogoče pozneje na enak način umakniti ali spremeniti.

Dodatne informacije za obdelavo v skladu z zakonodajo Italije:

V skladu s smernicami in odločitvami italijanskega organa za varstvo podatkov se profiliranje izvaja brez Občutljivih osebnih podatkov in temelji na privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali – le kadar profiliranje ni invazivno in odvisno od uporabljenih osebnih podatkov in vrste opravljene dejavnosti nadzora – na podlagi zakonitega interesa podjetja Chubb.

Dodatne informacije za obdelavo v skladu z zakonodajo Irske:

Prav tako bomo podatke o vaši polici dodali v Zbirko podatkov o odgovornosti za škodo, ki jo vzdržuje irski urad za zavarovanje motornih vozil (Motor Insurers Bureau of Ireland – MIBI). MIBI bo te podatke dal na voljo Ministrstvu za promet, turizem in šport ter An Garda Síochána za namene 78A člena Zakona o cestnem prometu (Road Traffic Act) iz leta 1961 (s spremembami). MIBI lahko te informacije uporabi tudi za:

 • izpolnjevanje svojih zakonskih obveznosti (na primer zagotavljanje informacij državljanom, ki so bili udeleženi v nesreči z neidentificiranim voznikom, v skladu Uredbo 5(5) of SI 651/2003 (s spremembami); in
 • za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s sporazumom Ministra za promet z dne 29. januarja 2009 (z vsakokratnimi spremembami), ki je bil sklenjen za zagotavljanje odškodnine posameznikom, ki so bili udeleženi v nesrečah z nezavarovanimi vozniki.

Več podrobnosti je na voljo na spletni strani MIBI o varstvu podatkov na tej povezavi www.mibi.ie/, ki bo posodobljena tako, da bo upoštevala MTPL, ko bo projekt zaživel.

Če so vaši osebni podatki shranjeni v naših podatkovnih zbirkah in če imajo dostop do teh podatkov tudi druge družbe Chubb, bodo vaši osebni podatki prenešeni tudi v te družbe Chubb.

Dodatne informacije za obdelavo v skladu z nizozemsko zakonodajo:

Obdelavo osebnih podatkov na Nizozemskem ureja kodeks ravnanja "Obdelava osebnih podatkov" (Gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens") nizozemskega združenja zavarovateljev (Dutch Association of Insurers). Besedilo tega Kodeksa si lahko pogledate na spletni strani nizozemskega združenja zavarovateljev (Dutch Association of Insurers) www.verzekeraars.nl/dutch-association-of-insurers, ali pa ga zahtevate pri nizozemskega združenja zavarovateljev (Dutch Association of Insurers): Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefonska številka +31(0)70-3338500.

Na Nizozemskem lahko Chubb vaše osebne podatke uporablja za namene izpolnjevanja zavezujočih samoregulacijskih predpisov kot je Protocol Incident Warning System for Financial Institutions (PIFI) www.verzekeraars.nl/branche/zelfreguleringsoverzicht-digiwijzer/protocol-incidentenwaarschuwingssysteem-financi%C3%ABle-instellinge nna Nizozemskem.

Dodatne informacije za obdelavo v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva:

V Združenem kraljestvu zavarovanje vključuje uporabo in razkritje vaših osebnih podatkov s strani različnih udeležencev na zavarovalniškem trgu, kot so posredniki, zavarovalnice in pozavarovalnice. Obvestilo o osnovnih uporabah na londonskem zavarovalnem trgu (London Market Core Uses Information Notice) www.londonmarketgroup.co.uk/gdpr določa nujno potrebne uporabe in razkritja osebnih podatkov. Naše temeljne uporabe in razkritja so skladna z Obvestilo o osnovnih uporabah na londonskem zavarovalnem trgu (London Market Core Uses Information Notice). Priporočamo vam, da to obvestilo pregledate.

Dodatne informacije za obdelavo v skladu s špansko zakonodajo:

V Španiji bomo vaše podatke dodatno blokirali, če so bili obdelani za izpolnitev zahteve za popravek ali izbris. To blokiranje podatkov je sestavljeno iz identifikacije in vzdrževanja podatkov ter zagotavljanja ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zaustavitev njihove obdelave, vključno z njihovo vizualizacijo, razen za dostop pristojnih organov ali za morebitne obveznosti, ki izhajajo iz obdelave podatkov, in le do izteka zastaralnega roka. Ko ste to zgodi, bomo podatke izbrisali/anonimizirali.

Dodatne informacije za obdelavo v skladu z zakonodajo Poljske:

Na Poljskem je naša Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov in glavna kontaktna točka Nikolai Dythtchenko.

Pravilnik o zasebnosti v drugih jezikih