skip to main content

Protecția datelor cu caracter personal la Chubb

În cadrul Chubb („noi”, „nouă”), colectăm și folosim în mod curent date cu caracter personal despre persoane fizice, inclusiv asigurați, petenți sau parteneri de afaceri („dumneavoastră”). Suntem conștienți de responsabilitățile pe care le avem de a trata cu atenție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, a le păstra în siguranță și a respecta legislația aplicabilă privind confidențialitatea și protecția datelor, în special Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

Cum funcționează această Politică

Scopul acestei Politici este de a prezenta o explicație clară despre când, de ce și cum colectăm și folosim informațiile ce pot avea legătură cu dumneavoastră („datele cu caracter personal”).

Am conceput această Politică pentru a fi cât mai ușor de folosit. Dați click pe un subiect din lista de mai jos pentru a afla mai multe, sau explorați teme separate în detaliu urmărind linkurile variate următoare. Am etichetat secțiunile din Politică pentru a vă fi ușor de navigat către informațiile ce pot fi relevante pentru dumneavoastră.

Important

Citiți cu atenție această Politică. Oferă informații importante despre modul în care folosim datele cu caracter personal și explică drepturile ce vă revin în temeiul legii. Prezenta Politică nu este menită să prevaleze în fața termenilor oricărei polițe sau contract de asigurare pe care l-ați încheiat cu noi, nici drepturile de care ați putea beneficia în temeiul legislației aplicabile privind protecția datelor.

Vă rugăm să vedeți definițiile relevante de mai jos folosite în prezenta Politică:

ACPR: Autoritatea de Supraveghere Prudențială și Soluționare (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution - ACPR) este o autoritate administrativă care monitorizează activitățile băncilor și societăților de asigurare din Franța.

Furnizori de servicii de asistență: aceștia reprezintă o categorie specială de prestatori de servicii, la care apelăm pentru a vă ajuta cu servicii de asistență în caz de urgență sau  alt fel de asistență în legătură cu anumite polițe (de ex. anumite poliție de asigurare de călătorie).

Brokeri: brokerii de asigurări pregătesc și negociază acoperirea asigurării pentru persoane fizice sau juridice direct cu asigurătorii, cum ar fi Chubb, în numele persoanelor fizice sau juridice care solicită asigurare.

Experți în cereri de despăgubire: aceștia sunt experți într-un anumit domeniu care este relevant pentru o cerere de despăgubire, de exemplu medicină, contabilitate judiciară, mediere sau reabilitare, care sunt angajați de Chubb pentru a ne ajuta să evaluăm în mod corect fondul și valoarea unei cereri, pentru a oferi consultanță în vederea soluționării acesteia și pentru a oferi sfaturi cu privire la tratamentul corespunzător al solicitanților.

CNIL: Comisia Națională de Informatică și Libertăți (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL) reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către toate organizațiile din Franța.

Operator de Date: înseamnă o persoană fizică sau juridică (cum ar fi o societate) care decide mijloacele și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. De exemplu, o entitate Chubb care vă vinde o poliță de asigurare va fi Operatorul dumneavoastră de Date pentru că acesta decide cum va colecta datele cu caracter personal de la dumneavoastră, domeniul de aplicare a datelor ce vor fi colectate și scopurile în care vor fi folosite.

FCA: FCA este Autoritatea de Conduită Financiară, care este un organism de reglementare în domeniul financiar. FCA se concentrează pe reglementarea conduitei firmelor care furnizează servicii financiare.

ICO: Biroul Comisarilor pentru Informații reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către toate organizațiile din Regatul Unit.

Expert în compensarea daunelor: aceștia sunt specialiști independenți în cereri de despăgubire care investighează cereri complexe sau litigioase în numele nostru.

Alți Asigurători / Reasigurători: unele polițe sunt asigurate pe bază comună sau „sindicalizată”. Aceasta înseamnă că un grup de asigurători (inclusiv noi) se va uni pentru a întocmi o poliță. Polițele pot fi de asemenea reasigurate, ceea ce înseamnă că asigurătorul va încheia propria asigurare, de la un reasigurător, pentru a acoperi o parte din riscul pe care asigurătorul l-a subscris în polița dumneavoastră. Chubb achiziționează reasigurare și, de asemenea, acționează în calitate de reasigurător pentru alte firme de asigurare.

PRA: PRA reprezintă Autoritatea de Reglementare Prudențială, care este un organism de reglementare în domeniul financiar. PRA se concentrează pe reglementarea prudențială a firmelor care furnizează servicii financiare. Atunci când își îndeplinește funcțiile generale, PRA este răspunzătoare pentru a contribui la asigurarea unui nivel corespunzător de protecție pentru titularii de polițe de asigurare.

Crearea de profiluri: înseamnă utilizarea prelucrării automate fără intervenție umană (cum ar fi programe informatice) pentru a analiza datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea evaluării comportamentului dumneavoastră sau pentru a preconiza aspecte care vă privesc și care sunt relevante în contextul asigurării, cum ar fi profilul dumneavoastră de risc probabil.

Potențial Asigurat și Asigurat: folosim acest termen pentru a ne referi la titulari posibili, activi sau anteriori de poliță de asigurare, persoane fizice, precum și orice persoană fizică ce beneficiază de acoperire de asigurare în temeiul uneia dintre polițele noastre (de exemplu, când un salariat beneficiază de asigurarea încheiată de angajatorul acestuia).

Date sensibile cu caracter personal: înseamnă orice categorii speciale de date cu caracter personal conform RGPD (și anume date în legătură cu starea dumneavoastră de sănătate, date genetice sau biometrice, viață sexuală, orientare sexuală, originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filozofice, apartenența la sindicat), precum și date privind infracțiuni. În cadrul Chubb, (cu excepția contextului care privește proprii angajați, care nu se află în domeniul de aplicare a prezentei Politici) în mod obișnuit prelucrăm numai Date sensibile cu caracter personal în legătură cu starea de sănătate sau infracțiunile.

Prestatori de servicii: aceștia reprezintă o serie de terțe părți cărora le externalizăm anumite funcții ale activității noastre. De exemplu, avem prestatori de servicii care ne ajută să administrăm întocmirea unei noi evidențe a polițelor. Unii dintre acești prestatori folosesc aplicații sau sisteme informatice ce folosesc tehnologia „cloud”, ceea ce înseamnă că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi găzduite pe serverele acestora, dar se vor afla sub controlul și subordonarea noastră. Le cerem tuturor prestatorilor noștri de servicii să respecte confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.

Avocați: folosim frecvent avocați pentru a acorda asistență cu privire la cereri complexe sau litigioase sau pentru a ne acorda consiliere juridică ce nu are legătură cu cererile de despăgubire. În plus, dacă sunteți petent, puteți fi reprezentat de propriul(ii) dumneavoastră avocat(i).

Date telematice: permit o oferă de reînnoire mai personalizată prin folosirea datelor ce ne sunt furnizate în mod automat printr-un dispozitiv care vă monitorizează comportamentul. Un exemplu e reprezentant de datele colectate de pe un dispozitiv fixat pe un vehicul care reflectă comportamentul șoferului în trafic.

Administratori terți (sau TPA): aceștia sunt societăți din afara grupului Chubb care administrează subscrierea polițelor, gestionarea cererilor de despăgubire, sau ambele, în numele nostru. Cerem tuturor TPA să se asigure că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt tratate în mod legal și în conformitate cu prezenta Politică și instrucțiunile noastre.

Cuprins

Chubb este un grup de societăți, inclusiv mărcile Combined Insurance și Chubb Life Europe. Societatea din grupul Chubb care a răspuns inițial de colectarea informațiilor despre dumneavoastră va fi în principal responsabilă de supravegherea datelor dumneavoastră cu caracter personal (Operatorul dumneavoastră de Date). Dacă dețineți o poliță de asigurare încheiată la noi, aceasta va fi societatea Chubb precizată în respectiva poliță.

Puteți afla identitatea fiecărei societăți care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în contextul ofertei de acoperire pentru asigurarea dumneavoastră în următoarele moduri:

Atunci când v-ați încheiat propria poliță de asigurare: societatea Chubb sau/și, dacă ați achiziționat-o prin intermediul unui broker, brokerul v-a furnizat numele, adresa și datele de contact.

Atunci când angajatorul dumneavoastră sau o terță parte a încheiat polița de asigurare pentru dumneavoastră: ar trebui să vă contactați angajatorul care ar trebui să vă furnizeze datele societății Chubb.

Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal au fost transferate către alt Operator de Date (de ex. un reasigurător): primul Operator de Date vă va informa despre ceilalți Operatori de Date cărora le-au împărtășit datele dumneavoastră cu caracter personal pe care îi puteți contacta despre modul de folosire a datelor dumneavoastră cu caracter personal, așa cum e prevăzut în Secțiunea 6 din această politică.

O descriere a entităților care alcătuiesc grupul Chubb este disponibilă la www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/uk-en/footer/privacy-policy/documents/pdf/chubbgroupentities.pdf

Ar trebui să știți că deși o societate Chubb poate fi în principal responsabilă de supravegherea datelor dumneavoastră cu caracter personal, informațiile pot fi păstrate în baze de date ce pot fi accesate de alte societăți Chubb. atunci când accesează datele dumneavoastră cu caracter personal, societățile Chubb vor respecta standardele stabilite prin prezenta Politică.

Rezidenții din California

Dacă sunteți rezident în California, beneficiați de anumite drepturi de confidențialitate în temeiul legislației din California, inclusiv Legea privind confidențialitatea consumatorilor din California din 2018 („CCPA”). Vă rugăm să vedeți Notificarea privind confidențialitatea aplicabilă în California www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/uk-en/footer/privacy-policy/documents/pdf/ChubbGroupEntities.pdf, care precizează aceste drepturi.

În majoritatea cazurilor, operatorul dumneavoastră de date va fi Chubb European Group SE sau Chubb Life Europe SE, prin intermediul uneia dintre sucursalele europene ale acesteia. Cu toate acestea, ar trebui să verificați întotdeauna contractul de asigurare (sau să ne contactați pe noi direct) pentru a confirma operatorul de date specific în fiecare caz.

Noi colectăm și prelucrăm atât date nesensibile cât și sensibile cu caracter personal precum și date cu caracter personal în legătură cu condamnări penale și infracțiuni.

Potențiali Asigurați și Asigurați. Pentru a subscrie și a administra polițele de asigurare, colectăm informații despre potențialul asigurat, titularul poliței și părțile afiliate. Acestea pot include informații despre istoricul si datele de contact privind potențialul asigurat, titularul poliței sau reprezentantul acestuia, și aspecte relevante pentru evaluarea riscului și gestionarea polițelor de asigurare. Potențialul asigurat sau titularul poliței poate fi o persoană fizică, o societate sau reprezentantul acesteia. Nivelul și tipul de date cu caracter personal pe care le colectăm și folosim variază în funcție de tipul poliței pentru care se depune cerere sau care este deținută și pot include informații despre alte persoane fizice care trebuie să fie considerate parte la poliță. În unele cazuri, este necesar ca noi să colectăm și să folosim Date sensibile cu caracter personal, cum ar fi informații despre starea de sănătate, sau condamnări penale anterioare. Suntem nevoiții să stabilim o permisiune legală de a folosi Datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal - a se vedea Secțiunea 5 pentru mai multe detalii.

Dacă sunteți asigurat, la un moment dat e posibil să fie nevoie să ne furnizați date cu caracter personal ale terțelor părți, de exemplu, ale unei terțe părți rănite, în legătură cu o cerere de despăgubire în baza unei polițe de răspundere. Oricând este posibil, ar trebui să luați măsuri pentru a informa terța parte că sunteți nevoit să ne divulgați detaliile acesteia, identificând Chubb drept asigurătorul dumneavoastră. Noi vom prelucra datele acesteia cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică.

Petenți. Dacă veți formula o cerere de despăgubire în baza unei polițe, noi vom colecta datele dumneavoastră de contact de bază, împreună cu informațiile despre natura cererii dumneavoastră de despăgubire și despre orice cereri de despăgubire anterioare. Dacă sunteți asigurat va trebui să verificăm detaliile poliței în baza căreia sunteți asigurat și istoricul cererilor dumneavoastră de despăgubire. În funcție de natura cererii dumneavoastră de despăgubire, e posibil să fie nevoie să colectăm și să folosim Date sensibile cu caracter personal, cum ar fi detalii ale vătămării corporale pe care e posibil să o fi suferit-o în timpul unui accident.

Parteneri de afaceri și Vizitatori. Dacă sunteți un partener de afaceri, vă vom colecta datele profesionale de contact. De asemenea putem colecta informații despre activitatea și experiența profesionale ale dumneavoastră.

Vă putem colecta datele de contact dacă ne vizitați website-ul, vă înregistrați pentru a primi buletine informative sau participați la unul din evenimentele noastre. În măsura în care colectăm prin intermediul website-ului informații care vă identifică personal, vă vom informa corespunzător la momentul la care vi le vom colecta și vă von explicați ce intenționăm să facem cu acestea. Chubb poate colecta și Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor care accesează website-urile noastre sau ale persoanelor care decid să consimtă, în secțiunile online corespunzătoare, să primească buletine informative din partea Chubb sau să participe la unul dintre evenimentele organizate de una dintre societățile din grup. Dacă vom colecta informații identificabile în mod personal prin intermediul website-ului nostru, vom preciza acest lucru clar atunci când colectăm informațiile cu caracter personal și vom explica în ce scop le vom folosi.

Pentru mai multe informații despre ce informații colectăm vă rugăm să vedeți Anexa 1.

Potențiali Asigurați și Asigurați

 • Vom colecta informații de la dumneavoastră în mod direct atunci când solicitați o poliță.
 • Informațiile despre dumneavoastră ne pot fi de asemenea furnizate de un broker de asigurare, angajatorul dumneavoastră, un membru al familiei sau orice altă persoană terță care poate solicita o poliță care vă menționează sau este în beneficiul dumneavoastră.
 • Putem să colectăm informații despre dumneavoastră din alte surse atunci când considerăm că este necesar pentru a gestiona subscrierea efectivă a riscului asociat unei polițe și/sau a ajuta combaterea infracțiunilor financiare. Aceste alte surse pot include registre și baze de date publice gestionate de agenții de informații privind creditele și alte organizații de renume.

Petenți

 • Vom colecta informațiile de la dumneavoastră atunci când ne notificați despre o cerere de despăgubire. Ați putea formula o cerere de despăgubire direct către noi, sau prin intermediul reprezentantului sau brokerului dumneavoastră sau unuia dintre reprezentanții noștri care se ocupă de cererile de despăgubire în numele nostru. Putem să discutăm cu dumneavoastră pe tema cererilor de despăgubire la telefon, în persoană sau prin interviuri video realizate de noi sau terți noștri reprezentanții .
 • De asemenea putem colecta informații despre dumneavoastră în cazul în care cererea de despăgubire este formulată de altă persoană care are o relație apropiată cu dumneavoastră sau care este în alt mod legată de cerere - de exemplu dacă titularul poliței este angajatorul dumneavoastră, sau dacă faceți obiectul unei cereri din partea unui terț.
 • De asemenea putem primi informații din partea avocaților dumneavoastră (sau care acționează în numele angajatorului dumneavoastră).
 • Putem colecta informațiile din alte surse atunci când considerăm necesar pe a acorda asistență la validarea cererilor de despăgubire și/sau la combaterea infracțiunilor financiare. Acest lucru poate include consultarea unor registre publice, rețele sociale și alte surse online, agenții de informații privind creditele și alte organizații de renume.

Parteneri de afaceri și Vizitatori

 • Vom colecta informații despre dumneavoastră dacă dumneavoastră sau societatea dumneavoastră ne furnizați informații de contact sau alte informații care vă privesc pe parcursul colaborării cu noi, fie în mod direct în calitate de partener de afaceri sau de reprezentant al societății dumneavoastră.
 • De asemenea putem colecta informații despre dumneavoastră în cazul în care participați la întâlniri, evenimente sa conferințe pe care noi le organizăm, ne contactați prin intermediul website-ului nostru sau vă înscrieți la unul dintre serviciile noastre de buletin informativ sau comunicat.
 • Putem colecta informațiile din alte surse publice (de ex. website-ul angajatorului dumneavoastră) atunci când considerăm că este necesar pentru a ajuta la gestionarea relațiilor noastre cu partenerii de afaceri.

Aplicabil tuturor

 • Dacă veți telefona la Chubb (de exemplu, când notificați o cerere de despăgubire sau discutați respectiva cerere cu noi) sau dacă Chubb vă telefonează (de exemplu, pentru a vinde o poliță de asigurare) e posibil să înregistrăm apelul telefonic. De asemenea, putem folosi tehnologia de Răspuns Vocal Interactiv („RVI”) pentru a genera răspunsuri la comenzi vocale și a analiza datele înregistrării apelului. Folosim înregistrări de apel drept dovada acordului dumneavoastră de a achiziționa o poliță de asigurare sau de a depune o cerere de despăgubire, pentru a sprijini formarea personalului nostru și a prezenta înregistrarea exactă a apelului în caz de plângeri sau solicitări. De asemenea  putem analiza înregistrările apelurilor ce folosesc tehnologia automatizată pentru a detecta dacă există deficiențe în serviciile pentru clienți (și apoi a le soluționa), sau pentru a detecta dovada potențială a unei fraude.

Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile prezentate mai jos. Vă rugăm să vedeți Anexa 2 pentru mai multe detalii, inclusiv în legătură cu temeiul legal pe care ne bazăm în fiecare caz.

Potențiali Asigurați și Asigurați. Dacă sunteți un potențial asigurat sau un asigurat, noi vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a avea în vedere o solicitare de poliță de asigurare, a evalua și a aprecia riscul, și sub rezerva termenilor și condițiilor aplicabile, pentru a vă oferi o poliță. Procesul de subscriere poate include Crearea de profiluri. În cazul în care v-am furnizat polița, vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a vă administra polița, a vă răspunde la nelămuriri și a gestiona procesul de reînnoire. De asemenea, va fi nevoie să vă folosim datele cu caracter personal în scop de reglementare în legătură cu obligațiile legale și de reglementare ce ne revin în calitate de furnizor de asigurări.

Petenți. Dacă sunteți un petent, vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a evalua fondul cererii dumneavoastră de despăgubire și posibil pentru a plăti o despăgubire. De asemenea, e posibil să fie nevoie să vă folosim datele cu caracter personal pentru a aprecia riscul de posibilă fraudă, un proces ce poate presupune Crearea de profiluri, care utilizează procese automatizate. Dacă de asemenea sunteți asigurat, vom folosi datele cu caracter personal aferente cererii dumneavoastră de despăgubire pentru a informa procesul de reînnoire și posibil viitoarele solicitări de emitere a unei polițe.

Parteneri de afaceri și Vizitatori. Dacă sunteți un partener de afaceri, vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a gestiona relația pe care o avem cu dumneavoastră, inclusiv prin transmiterea de materiale de marketing (dacă avem permisiunile adecvate) și pentru a vă invita la evenimente. Dacă sunt relevante, vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a presta sau a solicita prestarea de servicii și pentru a gestiona și administra contractul pe care îl avem cu  dumneavoastră sau cu angajatorul dumneavoastră.

Dacă sunteți un vizitator, vă vom folosi datele cu caracter personal; în mod obișnuit, pentru a vă înregistra în anumite secțiuni de pe website-ul nostru, a vă solicita informații suplimentare, a vă distribui materialele de referință solicitate sau a vă invita la unul dintre evenimentele pe care le organizăm. Chubb folosește de asemenea datele utilizatorilor care se înregistrează prin website-urile noastre pentru a le trimite materiale promoționale sau invitații la evenimente.

Analize de date. În mod obișnuit analizăm informațiile din diverse sisteme și baze de date pe care le deținem pentru a ajuta modul în care ne desfășurăm activitatea, a oferi servicii mai bune și a îmbunătăți exactitatea modelelor noastre de risc și a altor modele actuariale. Luăm măsuri pentru a proteja confidențialitatea prin agregarea și, dacă e cazul, prin anonimizarea câmpurilor de date (în special în legătură cu Informațiile privind polița și Detaliile cererii de despăgubire, așa cum sunt definite în Anexa 1) înainte de a permite ca informațiile să fie disponibile pentru analiză.

Ne vom asigura că vă vom folosi datele cu caracter personal numai în scopurile precizate în Secțiunea 4 și în Anexa 2 atunci când suntem siguri că:

 • ne-ați dat consimțământul să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în modul în care folosirea de către noi a datelor dumneavoastră este necesară pentru a executa un contract sau pentru a întreprinde măsuri pentru a încheia un contract cu dumneavoastră (de ex. a gestiona polița dumneavoastră de asigurare)
 • folosirea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a respecta o obligație legală sau reglementară relevantă care ne revine (de ex. a respecta o obligație reglementară impusă de orice autoritate de reglementare competentă), sau
 • folosirea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a sprijini „interesele legitime” pe care le avem în calitate de afacere (de exemplu, pentru a ne îmbunătăți produsele sau pentru a realiza analize în cadrul seturilor noastre de date), cu condiția să aibă loc mereu în mod proporțional și care respectă drepturile dumneavoastră de confidențialitate.

Înainte de a colecta și/sau folosi orice Date sensibile cu caracter personal vom stabili o permisiune legală care ne va permite să folosim informațiile respective. Dacă Datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal sunt colectate printr-un formular (inclusiv un website) sau prin telefon, mai multe informații despre permisiune pot fi furnizate în acel formular. Acea permisiune va fi în mod obișnuit:

 • consimțământul dumneavoastră explicit (dacă vi se solicită în mod expres printr-un formular de colectare de date, într-un limbaj care face referire la consimțământul dumneavoastră);
 • stabilirea, exercitarea sau apărarea de către noi sau terțe părți a unei revendicări legale; sau
 • o permisiune specifică prevăzută de legislația locală a Statelor membre UE și a altor țări care pun în aplicare RGPD care este relevantă pentru domeniul asigurărilor, cum ar fi permisiunea „în scop de asigurare” conform Legii privind protecția datelor din Regatul Unit din 2018, sau prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor familiei asiguratului și a Datelor sensibile cu caracter personal ale persoanelor fizice asigurate printr-o asigurare de grup.

VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE. Dacă vă exprimați consimțământul explicit care să ne permită să vă prelucrăm Datele cu caracter personal sau Datele sensibile cu caracter personal, veți putea să vă retrageți consimțământul privind acea prelucrare în orice moment. Cu toate acestea, ar trebui să aveți în vedere că dacă alegeți să acționați astfel e posibil ca noi să nu mai putem continua să prestăm servicii de asigurare în favoarea dumneavoastră (și dacă vă retrageți consimțământul pentru folosire de către un asigurător sau reasigurător e posibil ca asigurarea să nu mai poată continua). Acest lucru poate însemna că polița dumneavoastră trebuie să fie anulată. Dacă alegeți să vă retrageți consimțământul vă vom da mai multe detalii despre posibilele consecințe, inclusiv efectele anulării, (ce poate presupune că veți întâmpina dificultăți la găsirea unei asigurări în altă parte), precum și orice taxe aferente anulării.

Vă rugăm să vedeți Anexa 2 relevantă pentru jurisdicția dumneavoastră, pentru a afla mai multe despre informațiile despre dumneavoastră pe care le colectăm și folosim dar și de ce credem că este adecvat să folosim acele informații pentru astfel de activități.

Noi colaborăm cu numeroase terțe părți, pentru a ajuta la administrarea activității noastre și a presta servicii. E posibil ca la un moment dat aceste terțe părți să necesite acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru Potențiali Asigurați și Asigurați aceste terțe părți pot include:

 • Brokeri, alți Asigurători / Reasigurători și Administratori terți care colaborează cu noi pentru a ne ajuta la gestionarea procesului de subscriere și la administrarea polițelor noastre
 • Prestatori de servicii, care ajută la administrarea sistemelor noastre IT și sistemele de administrare
 • Organismele noastre de reglementare, ce pot include orice autoritate de reglementare competentă cum ar fi:

(a) orice autoritate de supraveghere a protecției datelor, listată mai jos, dat în special CNIL (în legătură cu sediul principal din UE al Chubb din Franța) sau ICO (din Regatul Unit);

(b) orice servicii de asigurare/financiare, dar în special ACPR (în legătură cu sediul principal din UE al Chubb din Franța) sau FCA sau PRA (din Regatul Unit);

 • (c) precum și orice organisme de reglementare și autorități din U.E. și din lume
 • Agenții și organizații de informații privind creditele care lucrează pentru a preveni fraudele în serviciile financiare
 • Avocați și alte firme de servicii profesionale

Pentru Petenți acestea pot include:

 • Administratori terți care colaborează cu noi pentru a sprijini gestionarea procesului privind cererile de despăgubire
 • Experți în compensarea daunelor și Experți în cereri de despăgubire care ne ajută să evaluăm și să gestionăm cererile de despăgubire
 • Prestatori de servicii, care ajută la administrarea sistemelor noastre IT și de administrare
 • Furnizori de servicii de asistență, care ne ajută să vă acordăm asistență în cazul unei cereri de despăgubire
 • Avocați, ce pot fi reprezentanții dumneavoastră, ai noștri sau a unui petent terț
 • Agenții și organizații de informații privind creditele care lucrează pentru a preveni fraudele în serviciile financiare

E posibil să avem obligații legale sau de reglementare de a vă divulga datele cu caracter personal unor instanțe, autorități sau în unele cazuri altor asigurători. În cazul în care am vinde o parte din activitățile noastre, am fi nevoiți să vă transferăm datele cu caracter personal către cumpărătorul acelor activități.

E posibil să vă folosim datele cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de marketing direct despre produsele noastre de asigurare sau serviciile aferente pe care le prestăm. Acestea pot avea forma unui email, unei scrisori, unui SMS, unui apel telefonic sau a unor reclame online orientate. Atunci când se transmit comunicări de marketing către consumatori, sau dacă legea aplicabilă prevede altfel, vă vom transmite comunicări de marketing orientate doar dacă v-ați dat consimțământul pentru marketing orientat, cu excepția cazului în care promovarea se referă la aceleași produse și servicii sau la unele similare celor pe care vi le-am prezentat anterior și prin urmare am primit datele dumneavoastră de contact.

Putem transmite comunicări de marketing orientate către societăți dacă acestea nu au fost refuzate în mod expres.

În majoritatea cazurilor prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing se bazează pe interesele noastre legitime de a furniza informații pe care le-ați putea considera utile pentru a vă gestiona riscurile asigurate, reînnoirile asigurărilor și alte produse, servicii și oferte ce pot prezenta interes pentru dumneavoastră, chiar dacă în unele cazuri (cum ar fi atunci când este prevăzut de lege) se poate baza pe consimțământul dumneavoastră. Aveți dreptul de a împiedica marketingul direct sub orice formă în orice moment - acesta poate fi exercitat prin urmarea link-urilor de excludere din comunicările electronice sau prin contactarea noastră cu ajutorul detaliilor din Secțiunea 12.

Noi întreprindem măsuri pentru a limita marketingul direct la un nivel rezonabil și proporțional, și pentru a vă trimite comunicări pe care le considerăm a fi de interes sau relevante pentru dumneavoastră, pe baza informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră.

La un moment dat e posibil să fim nevoiți să împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal cu membrii grupului Chubb care sunt situați în afara Europei (în afara Spațiului Economic European). De asemenea, putem acorda Prestatorilor noștri de servicii sau Furnizorilor noștri de servicii de asistență, care pot fi situați în afara Europei, acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal în străinătate, de exemplu dacă primim o cerere legală sau regulamentară din partea unei autorități din străinătate.

Întotdeauna vom lua măsuri pentru a asigura că orice transfer internațional de informații este gestionat cu atenție pentru a vă proteja drepturile și interesele:

 • Vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal numai către țări care sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție legală sau unde avem certitudinea că există implementate aranjamente alternative pentru a vă proteja drepturile la confidențialitate.
 • Transferurile în cadrul grupului de societăți Chubb vor fi acoperite de un acord intra-grup care oferă protecții contractuale specifice (cunoscute drept „clauze contractuale standard”) concepute pentru a asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal beneficiază de un nivel adecvat și consecvent de protecție oriunde se transferă în cadrul grupului Chubb);
 • Transferurile către Prestatorii de servicii și alte terțe părți vor fi întotdeauna protejate de angajamentele contractuale și, când e cazul, de garanții suplimentare;
 • Orice solicitări de informații pe care le primim din autorităților sau organelor de  reglementare vor fi verificate cu atenție înainte ca datele cu caracter personal să fie divulgate.

Aveți dreptul să ne solicitați informații suplimentare despre garanțiile pe care le-am pus în aplicare așa cum am precizat mai sus. Dacă doriți mai multe informații, contactați-ne conform Secțiunii 12.

'Procesul decizional automatizat' se referă la o decizie care e luată numai pe baza prelucrării automate a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Asta înseamnă că prelucrarea folosește, de exemplu, un cod de software sau un algoritm, care nu necesită intervenție umană.

Cum Crearea de profiluri folosește prelucrarea automată, uneori este legată de procesul decizional automatizat. Nu toate creările de profiluri conduc la un proces decizional automatizat, dar e posibil.

În cazul în care sunteți un Potențial asigurat și Asigurat, putem folosi procesul decizional automatizat pentru a realiza o verificare de credit în ceea ce vă privește. În contextul subscrierii, crearea de profiluri se realizează în mod obișnuit pe baza Informațiilor privind riscul personal (conform definiției din Anexa 1) pentru a vă evalua riscul individual (sau impactul pe care l-ați putea avea asupra riscului cumulat al unui grup de Asigurați) pentru a calcula primele de asigurare sau a lua o decizie despre extinderea sau reînnoirea asigurării. De asemenea putem aplica Procesul decizional automatizat la Datele telematice pentru a lua decizii despre ofertele de reînnoire.

Dacă sunteți un Solicitant de despăgubire, este posibil să folosim procesul decizional automatizat pentru a decide dacă să acceptăm sau să respingem cererea dvs. Nu toate cererile de despăgubire sunt prelucrate cu ajutorul procesului decizional automatizat - cererile mai complexe sunt transmise unui gestionar de cereri pentru o analiză manuală. 

Am introdus procesul decizional automatizat deoarece ne ajută să prelucrăm mai rapid și mai precis cererile de despăgubire simple, creând un proces mai facil pentru toate părțile. Algoritmii noștri sunt supuși unor teste riguroase înainte de a fi folosiți în cadrul procesului de soluționare a solicitărilor.

În cazul în care utilizăm procesul decizional automatizat, ne bazăm pe următoarele temeiuri juridice:

 • Pentru toate datele cu caracter personal nesensibile (de exemplu, nume, adresă, e-mail, număr de telefon), prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract (de exemplu, polița de asigurare).
 • Pentru toate datele cu caracter personal din categorii speciale (de exemplu, datele privind sănătatea care pot fi relevante în cadrul cererii dvs.):
  • în cazul în care prelucrarea depinde de consimțământul dvs. explicit în temeiul legislației statului membru, vă vom solicita acest lucru atunci când depuneți cererea;

alternativ, în cazul în care nu este necesar consimțământul explicit, temeiul juridic aplicat este,

 •  
  • în cazul în care prelucrarea este necesară din motive de interes public substanțial, pe baza legislației statului membru care permite prelucrarea datelor privind sănătatea în contextul cererilor de despăgubire.

În cazul în care utilizăm procesul decizional automatizat pentru a lua o decizie importantă în ceea ce vă privește (de exemplu, respingerea unei cereri de despăgubire), puteți:

 • să contestați decizia automată / să solicitați o intervenție umană - dacă faceți acest lucru, vom solicita unuia dintre agenții noștri de cereri de despăgubire să revizuiască decizia automată și să stabilească dacă este corectă; sau
 • să vă exprimați punctul de vedere cu privire la decizia automată.

În cazul în care sunteți un Petent, putem folosi Crearea de profiluri sau alte forme de prelucrare automată pentru a evalua probabilitatea ca cererea dumneavoastră de despăgubire să fie frauduloasă sau suspectă în orice fel.

Atunci când Datele sensibile cu caracter personal sau condamnările penale sunt relevante pentru Crearea de profiluri, cum ar fi istoricul medical pentru asigurarea de viață sau condamnări anterioare privind conducerea auto pentru asigurarea auto, Datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal pot fi de asemenea folosite în modele.

Dumneavoastră aveți anumite drepturi cu privire la procesul decizional automatizat, când respectiva decizie are efecte semnificative asupra dumneavoastră, inclusiv când produce un efect legal asupra dumneavoastră. A se vedea Secțiunile 11 și 12 pentru mai multe informații despre drepturile pe care le aveți.

Noi vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât va fi rezonabil necesar în scopurile enumerate în Secțiunea 4 din prezenta Politică. În anumite împrejurări putem păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioade mai îndelungate de timp, spre exemplu atunci când avem această obligație în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

De exemplu, dacă sunteți titularul unei asigurări în caz de accident și de sănătate, Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate în mod obișnuit timp de 10 ani după anularea sau încetarea poliței, dacă nu este aplicabilă o excepție.

Dacă sunteți primul petent pe o poliță de asigurare a bunurilor contra daunelor, Datele dumneavoastră cu caracter personal din dosarul de daună vor fi păstrate în mod obișnuit pe durata poliței și timp de 10 ani după soluționarea cererii de despăgubire, încetarea sau anularea poliței, oricare are o perioadă mai îndelungată, dacă nu este aplicabilă o excepție.

Se pot aplica și alte perioade de păstrare a datelor. Mai multe detalii pot fi furnizate în baza unei cereri adresate Responsabilului cu Protecția Datelor (ale cărui date de contact sunt disponibile în Secțiunea 12).

În anumite situații vom putea să vă păstrăm datele cu caracter personal pe perioade mai îndelungate de timp pentru a avea o evidență exactă a tranzacțiilor pe care le aveți cu noi în caz că apar orice plângeri sau obiecțiuni, sau dacă noi vom considera în mod rezonabil că există posibilitatea unui litigiu în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal sau cu tranzacțiile.

Avem o politică privind păstrarea datelor pe care o aplicăm registrelor aflate în grija noastră. Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare ne vom asigura că sunt fie șterse în siguranță sau stocate într-o manieră care înseamnă că nu vor mai fi folosite de companie.

Dumneavoastră aveți mai multe drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

Puteți solicita acces la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din dosarele noastre, ștergerea evidențelor atunci când nu mai sunt necesare, restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, obiecție la prelucrarea datelor dumneavoastră, portabilitatea datelor și diverselor informații în legătură cu orice Proces decizional automatizat și cu Crearea de profiluri sau baza pentru transferurile internaționale. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă. Puteți afla mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi prin accesarea link-ului relevant sau prin citirea tabelului de mai jos.

Pentru a vă exercita drepturile ne puteți contacta așa cum se prevede în Secțiunea 12. Vă rugăm să aveți în vedere următoarele în cazul în care doriți să exercitați aceste drepturi:

Drept  Ce înseamnă
Acces

Ne puteți solicita:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • să vă dăm o copie a acelor date;
 • să vă furnizăm alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal cum ar fi ce date se află în posesia noastră, pentru ce le folosim, cui le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, care vă sunt drepturile, cum puteți formula o plângere, de unde avem datele dumneavoastră și dacă am realizat orice Proces decizional automatizat sau Creare de profiluri, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin prezenta Politică.
Rectificare 

Ne puteți solicita să rectificăm datele cu caracter personal inexacte.

E posibil să solicităm verificarea exactității datelor înainte de a le rectifica.

Ștergere

Ne puteți solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai atunci când:

·         nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate; sau

·         v-ați retras consimțământul (atunci când prelucrarea datelor s-a bazat pe consimțământ); sau

·         un drept la opoziție a fost exercitat cu succes (a se vedea 'Opoziție' de mai jos); sau

·         au fost prelucrate ilegal; sau

·         în baza unei obligații legale ce revine Chubb.

Nu suntem obligați să ne conformăm cererii dumneavoastră de a vă șterge datele cu caracter personal dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară:

·         pentru respectarea unei obligații legale;

·         pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

Există anumite alte circumstanțe în care nu avem obligația să ne conformăm cererii dumneavoastră de ștergere, cu toate că acestea sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am refuza o astfel de cerere.

Restricționare

Ne puteți solicita restricționarea (i.e. să păstrăm dar să nu folosim) datelor dumneavoastră cu caracter personal, dar numai atunci când:

 • exactitatea acestora este contestată (a se vedea Rectificare), pentru a ne permite să verificăm exactitatea datelor; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate, dar încă ne sunt necesare pentru a constata, exercita
 • sau apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul la opoziție, iar verificarea existenței de motive care să prevaleze este în curs de realizare.

Noi vom putea continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal ca urmare a unei cereri de restricționare, atunci când:

 • avem consimțământul dumneavoastră; sau
 • se constată, exercită sau apără un drept în instanță; sau
 • sunt protejate drepturile altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitate

Ne puteți solicita furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți cere ca acestea să fie „portate” direct către alt Operator de Date, dar în fiecare caz numai atunci când:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră; și
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la portabilitate include numai datele pe care dumneavoastră le-ați furnizat.

Obiecție

Puteți să vă opuneți oricărei prelucrări a datelor dumneavoastră cu caracter personal care se bazează pe „interesele noastre legitime”, dacă veți considera că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează în fața interesele noastre legitime.

Odată ce v-ați opus, noi avem oportunitatea de a demonstra că avem interese legitime imperioase care prevalează asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră.

Procesul decizional automatizat

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată (a se vedea Secțiunea 9), dar numai dacă respectiva decizie:

 • produce efecte juridice care vă privesc (cum ar fi refuzul unei cereri de despăgubire); sau
 • vă afectează altfel în mod semnificativ.

În astfel de situații, puteți obține intervenție umană în procesul decizional, și vom asigura că au fost instituite măsuri pentru a vă permite să vă exprimați punctul de vedere și/sau să contestați decizia automată.

Dreptul dumneavoastră ce poate face obiectul procesul decizional automatizat nu se aplică în cazul în care decizia luată:

 • este necesară pentru a încheia sau executa un contract cu dumneavoastră;
 • este autorizată prin lege și există garanții corespunzătoare pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; sau
 • se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

Cu toate acestea, în aceste situații noi tot vom putea obține intervenție umană în procesul decizional, și ne vom asigura că au fost instituite măsuri pentru a vă permite să vă exprimați punctul de vedere și/sau să contestați decizia automată.

Retragere Atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământ (a se vedea Anexa 2), puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Transferuri internaționale

Puteți solicita obținerea unei copii după, sau transmiterea la, garanțiile în baza cărora datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate în afara Spațiului Economic European.

Noi putem anonimiza acordurile de transferare a datelor sau documentele aferente (i.e secretiza anumite informați cuprinse în acele documente) pe motivul că acestea prezintă un caracter comercial sensibil.

Autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea noastră a datelor dumneavoastră cu caracter personal la o autoritate de supraveghere de la reședința dumneavoastră obișnuită, de la locul de muncă sau de la locul unei presupuse încălcări a RGPD.

Autoritatea de supraveghere competentă din fiecare jurisdicție relevantă este:

Regatul Unit

ICO (https://ico.org.uk/).

Austria

Autoritatea de Protecție a Datelor din Austria (Österreichische Datenschutzbehörde), (https://www.dsb.gv.at)

Belgia

Autoritatea de Protecție a Datelor din Belgia (www.dataprotectionauthority.be)

Țările de Jos 

Autoritatea de Protecție a Datelor  (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en)

Bulgaria

CPDP (https://www.cpdp.bg/)

Republica Cehă

Úřad pro ochranu osobních údajů  (ÚOOÚ, https://uoou.cz/)

Danemarca

Datatilsynet (http://www.datatilsynet.dk/)

Insulele Faroe 

Dátueftirlitið (https://dat.fo/)

Finlanda

Tietosuojavaltuutetun toimisto  (https://tietosuoja.fi/)

Franța

CNIL (www.cnil.fr)

Germania

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/),

• Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (https://www.lda.bayern.de),

• Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-berlin.de),

• Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg (https://www.lda.brandenburg.de),

• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen (https://www.datenschutz.bremen.de/),

• Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-hamburg.de),

• Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.hessen.de),

• Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern (https://www.datenschutz-mv.de),

• Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (https://www.lfd.niedersachsen.de),

• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (https://www.ldi.nrw.de),

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (https://www.datenschutz.rlp.de),

• Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.saarland.de),

• Sächsischer Datenschutzbeauftragter (https://www.saechsdsb.de/),

• Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (https://datenschutz.sachsen-anhalt.de),

• Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (https://www.datenschutzzentrum.de),

• Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (https://www.tlfdi.de).

Gibraltar

Gibraltar Regulatory Authority (https://www.gra.gi/data-protection)

Ungaria 

NAIH (seat: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., phone: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)

Irlanda

CBI (www.centralbank.ie/) and DPC (www.dataprotection.ie/)

Italia

Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it.)

Norvegia

Norway Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/)

Polonia

PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

(https://www.uodo.gov.pl/pl)

Portugalia

CNPD https://www.cnpd.pt/)

Spania

AEPD (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es)

Suedia

Integritetsskyddsmyndigheten  (www.imy.se)

 

Avem rugămintea să încercați soluționarea oricăror probleme mai întâi cu noi, dar aveți dreptul să vă contactați autoritatea de supraveghere în orice moment.

Identitate  Acordăm toată atenția confidențialității tuturor evidențelor care conțin date cu caracter personal și ne rezervăm dreptul să vă solicităm să prezentați dovezi privind identitatea dumneavoastră în cazul în care formulați o cerere cu privire la astfel de evidențe.
Taxe Nu vom cere vreo taxă pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile ce vă revin în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, decât dacă cererea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, specifică sau excesivă, caz în care vă vom taxa o sumă rezonabilă în funcție de împrejurări. Vă vom anunța despre orice taxe înainte de a finaliza cererea dumneavoastră.
Termene Încercăm să răspundem oricăror cereri valabile în termen de o lună cu excepția cazului în care este deosebit de complicat sau dacă ați formulat mai multe cereri, caz în care încercăm să răspundem în termen de trei luni. Vă vom anunța dacă va dura mai mult de o lună. E posibil să vă rugăm să ne precizați mai exact ce doriți să primiți sau ce vă îngrijorează. Asta ne va ajuta să dăm curs cererii dumneavoastră mai rapid.
Drepturile terțelor părți  Nu suntem nevoiți să respectăm o cerere dacă aceasta ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Principalul punct de contact pentru toate problemele ce rezultă din prezenta Politică, inclusiv cererile de exercitare a drepturilor persoanelor vizate, este Responsabilul nostru cu protecția datelor.

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat astfel:

Email:

dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Poștă:

Data Protection Officer,
Chubb, 100 Leadenhall Street,
EC3A 3BP, London

Dacă aveți o plângere despre sau vă îngrijorează modul în care vă folosim datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați pe noi în primul rând și noi vom încerca să soluționăm problema cât mai curând posibil. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea națională de supraveghere a protecției datelor în orice moment.

Actualizat în decembrie 2022

Informații suplimentare pentru prelucrare în temeiul legislației din Franța

În Franța, beneficiați de drepturi suplimentare, astfel:

Instrucțiuni privind prelucrarea datelor dumneavoastră după deces: Aveți dreptul să dați instrucțiuni cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal după deces după cum urmează:

 • Puteți să dați instrucțiuni cu privire la exercitarea drepturilor ce vă revin în temeiul prezentei secțiuni după deces, în particular în ceea ce privește perioada de păstrare, ștergerea și/sau comunicarea datelor dumneavoastră precum și desemnarea unei persoane însărcinate cu exercitarea acestor drepturi.
 • Puteți să dați instrucțiuni generale și să le încredințați unei terțe părți de încredere precum și unui registru general constituit prin decret.
 • Puteți să dați instrucțiuni specifice cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Chubb și să le înregistrați la noi prin comunicare la adresa de email precizată mai jos.
 • Puteți să retrageți sau să modificați instrucțiunile  în orice moment.

Drepturi de succesiune: În cazul decesului  dumneavoastră, drepturile de mai sus cu privire la Datele dumneavoastră cu caracter personal  pot fi exercitate de către o persoană care deține un interes personal asupra Datelor dumneavoastră cu caracter personal , sau care acționează în numele dumneavoastră în calitate de reprezentant al dumneavoastră, sau din motive familiale ce justifică protecție. Puteți interzice în mod expres exercitarea unora dintre drepturile enumerate mai sus de către reprezentanți prin transmiterea unei declarații în scris către Chubb la adresele listate în Secțiunea 12. Declarația poate fi retrasă sau modificată mai târziu în același mod.

Informații suplimentare pentru prelucrare în temeiul legislației din Italia

În conformitate cu orientările și deciziile Autorității de Protecție a Datelor din Italia, crearea de profiluri este realizată fără Date sensibile cu caracter personal, și se bazează pe consimțământul persoanei vizate sau – numai atunci când crearea de profiluri nu este invazivă și în funcție de datele cu caracter personal folosite și de tipul de activitate de monitorizare desfășurată – pe baza interesului legitim al Chubb.

Informații suplimentare pentru prelucrare în temeiul legislației din Irlanda

Vom adăuga detaliile poliței dumneavoastră și în Baza de date de răspundere civilă auto ținută de Biroul Asigurătorilor Auto din Irlanda (Motor Insurers Bureau of Ireland - MIBI). MIBI va pune aceste informații la dispoziția Ministerului Transportului, Turismului și Sportului și An Garda Síochána în scopurile precizate în secțiunea 78A din Legea privind traficul rutier din 1961 (cu modificările ulterioare). De asemenea, MIBI poate folosi aceste informații pentru:

 • a-și respecta propriile obligații legale (de ex. a furniza informații persoanelor care au fost implicate într-un accident cu un șofer neidentificat conform reglementării 5(5) din SI 651/2003 (cu modificările ulterioare)); și
 • a-și îndeplini obligațiile conform acordului cu Ministerul Transporturilor din 29 ianuarie 2009 (cu modificările de la un moment dat) care a fost încheiat pentru a acorda despăgubire persoanelor fizice implicate în accidente cu șoferi neasigurați.

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de internet a MIBI privind protecția datelor la acest link www.mibi.ie/ ce poate fi actualizat pentru a reflecta MTPL atunci când proiectul este online.

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate în baza noastră de date și dacă alte societăți Chubb au acces și la aceste informații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi de asemenea transferate către acele societăți Chubb.

Informații suplimentare pentru prelucrare în temeiul legislației din Țările de Jos

Prelucrarea datelor cu caracter personal în Țările de Jos este guvernată și de Codul de conduită „Prelucrarea Datelor cu caracter personal” (Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens”) al Asociației Asigurătorilor din Țările de Jos. Puteți consulta textul acestui Cod pe website-ul Asociației Asigurătorilor, www.verzekeraars.nl/dutch-association-of-insurers, sau puteți solicita Codul de la Asociația Asigurătorilor: Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefon +31(0)70-3338500.

În Țările de Jos, Chubb poate folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectării auto-reglementării obligatorii cum ar fi Sistemul de avertizare în caz de incident de protocol pentru instituții financiare (Protocol Incident Warning System for Financial Institutions – (PIFI)) din Țările de Jos www.verzekeraars.nl/branche/zelfreguleringsoverzicht-digiwijzer/protocol-incidentenwaarschuwingssysteem-financiële-instellingen.

Informații suplimentare pentru prelucrare în temeiul legislației din Regatul Unit

In Regatul Unit, asigurarea implică folosirea și divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către diverși participanți pe piața asigurărilor cum ar fi intermediari, asigurători și reasigurători. Nota de informare privind utilizările de bază pe piața asigurărilor din Londra (London Insurance Market Core Uses Information Notice)www.londonmarketgroup.co.uk/gdpr stabilește acele folosiri și divulgări ale datelor cu caracter personal necesare și de bază. Utilizările și  divulgările noastre de bază sunt în acord cu Nota de informare privind utilizările de bază pe piața asigurărilor din Londra. Vă recomandăm să analizați această notă.

Informații suplimentare pentru prelucrare în temeiul legislației din Spania

În Spania, în plus, vom bloca datele dumneavoastră atunci când au fost prelucrate pentru a se conforma unei cereri de rectificare sau ștergere. Această blocare de date constă în identificarea și păstrarea datelor, asigurându-ne că au fost instituite măsurile tehnice și organizatorice relevante pentru a opri prelucrarea acestora, inclusiv vizualizarea acestora, cu excepția accesului autorităților competente sau a posibilelor obligații derivate din prelucrarea datelor și numai până la expirarea perioadei de prescripție. Odată ce aceasta intervine, vom șterge/anonimiza datele.

Informații suplimentare pentru prelucrare în temeiul legislației poloneze

În Polonia, Responsabilul cu protecția datelor și principalul punct de contact este Nikolai Dythtchenko.

Politica de confidențialitate în alte limbi