Direct naar de inhoud

Een product recall behelst het verzoek van een fabrikant om (een deel) van de reeds geleverde productie te retourneren. In de meeste gevallen is de aanleiding de ontdekking van een probleem met het product dat, indien dat niet wordt rechtgezet, kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

Een product recall behelst het verzoek van een fabrikant om (een deel) van de reeds geleverde productie te retourneren. In de meeste gevallen is de aanleiding de ontdekking van een probleem met het product dat, indien dat niet wordt rechtgezet, kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade. Doel van de product recall is om letsel of schade te beperken of te voorkomen. Zo wordt de aansprakelijkheid van de fabrikant voor nalatigheid beperkt en mogelijke reputatieschade voorkomen.

Hoewel het risico voor de onderneming op reputatieschade en claims in verband met productaansprakelijkheid erdoor vermindert, kunnen product recalls extreem kostbaar zijn; het gaat niet alleen om de fysieke kosten voorkomend uit het terugroepen van het betreffende product, maar ook om de kosten voor reparatie of vervanging. Het is daarom van essentieel belang dat de onderneming over een adequate verzekering beschikt bij een betrouwbare maatschappij. Die helpt bij het beheersbaar houden van de kosten en biedt ondersteuning zodat een incident snel, discreet en met een minimum aan reputatieschade voor de klant wordt afgehandeld.

Nationale wetgeving op het gebied van consumentenbescherming stelt specifieke eisen aan product recalls. Dergelijke voorschriften kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het deel dat voor rekening komt van de fabrikant, situaties waarin het terugroepen van een product verplicht is (doorgaans omdat het risico daarvoor groot genoeg is) of sancties indien de onderneming verzuimt het product terug te roepen. Een onderneming kan ook vrijwillig tot een product recall overgaan, eventueel op basis van dezelfde regels dan wanneer het om een verplichting zou gaan.

In de huidige tijd van steeds meer gedetailleerde wet- en regelgeving en toegenomen aandacht voor gezondheid en veiligheid, neemt in alle EU-lidstaten het aantal recalls voortdurend en significant toe. Meer dan ooit tevoren is het van essentieel belang dat ondernemingen hun reputatie en balans beschermen tegen de mogelijke impact van een product recall.   

Productkenmerken:

  • Zeer ervaren underwriters
  • Call centre dat 24 uur per dag bereikbaar is
  • Preventie: verbetering recall planning, desk reviews, marketingdagen, makelaar/klant presentaties, speciale website voor underwriters en klanten
  • Ondersteuning van lokale risicospecialisten en internationale ondersteuning op het gebied van voedsel/besmetting door zeer ervaren adviseurs.
  • Deze deskundigen kunnen helpen bij het identificeren van besmetting, het nemen van de benodigde maatregelen ter correctie, ondersteuning bieden en adviseren bij het daadwerkelijk terugroepen van het product and PR-ondersteuning verlenen bij het managen van de impact van een incident bij klanten en in de media.

We kunnen dekking bieden tot €10.000.000 voor:

  • Auto recall
  • Consumentenproducten
  • Onveilige voedingsmiddelen (inclusief kosten terugroepactie, bedrijfsonderbreking, advieskosten, opzettelijke productmutatie, exploitatiekosten)