Direct naar de inhoud

Overzicht

Naast het uitvoeren van inspecties, ondersteunen onze risk engineers ook bij een aantal gerichte services als 'gap analysis' van bedrijfsstandaarden op het gebied van risicomanagement, bedrijfsschade-onderzoek en analyses op het gebied van supply chain en risico's gerelateerd aan natuurrampen.

Services

Chubb biedt hoge kwaliteit service die bedrijven uitkomst biedt voor de beoordeling en beperking van risico's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Onze risk engineering aanpak

Het belangrijkste doel van Risk Engineering Services is om u te helpen risico’s te managen. Wij streven naar open communicatie en bepalen samen met onze klant welke standaarden en richtlijnen we toepassen. Onze richtlijnen en standaarden zijn gebaseerd op:

  • Vergelijking van lokale en internationale standaarden
  • Recente onderzoeksgegevens en actuariële informatie
  • Gangbare vereisten uit de verzekeringsindustrie.

Hierbij werken we vanuit de adviserende benadering. Sommige verbeteringen zullen eenvoudig te realiseren zijn, maar we begrijpen dat andere verbeteringen investeringen vragen die gebudgetteerd moeten worden. Vaak kan een specifiek gevaar met eenvoudige maatregelen voldoende worden gereduceerd. Dit geeft vervolgens tijd om structurele oplossing te plannen en (evt. gefaseerd) uit te voeren.

Onze engineers zijn getraind om door middel van “engineering judgement” werkbare oplossingen aan te dragen die recht doen aan de korte- en lange termijn doelstellingen van de klant. De uiteindelijke beslissing over een oplossing is gebaseerd op gedegen technische beginselen.