Direct naar de inhoud

Project cargo verzekering (ook wel DSU of ALOP genoemd) biedt dekking voor partijen die betrokken zijn bij de bouw van infrastructurele projecten, energiecentrales of fabrieken, of bij de uitbreiding van dergelijke objecten. Bij zulke projecten is doorgaans sprake van meerdere ladingen van verschillende oorsprong, vaak wereldwijd tot naar de bouwplaats. Project Cargo verzekering is ook van belang bij vervoer of verhuizing van machines of productielijnen die op de bestemming kritisch zijn voor het op gang brengen van het eigenlijk productieproces.

In aanvulling op de standaard dekking voor Transport/ Goederen, wordt een bedrag verzekerd voor de dekking van inkomstenderving door vertraging in de oplevering als gevolg van verlies of schade gedurende het transport.

Dit verzekerde bedrag wordt berekend aan de hand van de verwachtte opbrengst vanaf de geplande opleveringsdatum in vergelijking met eventuele vertraagde oplevering door transportschade. Er wordt een risicomanagement procedure doorlopen met betrekking tot levertijd en transportmethode van die onderdelen die essentieel zijn voor de tijdige oplevering van het project. Het verzekerde bedrag is doorgaans veel hoger dan de waarde van de vervoerde goederen.

FAQs:

Voor welke bedrijven is dit product geschikt?

  • Opdrachtgevers voor infrastructurele werken of (grote) verbouwingen.
  • Aannemers die infrastructurele werken of (grote) verbouwingen realiseren.
  • Banken & investeerders die infrastructurele werken of grote verbouwingen financieren.
  • Bedrijven die investeringsgoederen kopen of verkopen welke kritisch zijn voor het op tijd opstarten van het eigenlijke bedrijfsproces van zichzelf of van hun klant.