Direct naar de inhoud

Environmental Protect biedt een breed scala aan beschermingsmogelijkheden voor zowel geleidelijke als plotselinge accidentele directe en derden milieuaansprakelijkheden. Een uitgebreid aanbod van dekkingen is beschikbaar waardoor elke oplossing kan worden afgestemd op de specifieke behoeften van de onderneming.

Samen met klanten kunnen wij potentiële milieurisico’s identificeren en oplossingen bieden die de negatieve gevolgen voor de winstgevendheid zoveel mogelijk beperken.

Voordelen:

  • Bescherming van de balans door dekking van de opruimings- en andere kosten.

Het aanbod van dekkingen omvat:

  • Herstelkosten opgelegd door de autoriteiten, inclusief eigen terrein en land, water en natuurlijke hulpbronnen buiten het eigen terrein
  • Aansprakelijkheid van derden voor lichamelijk letsel, brand- en bedrijfsschade, opruimingskosten en hinder
  • Aansprakelijkheid onder de EU Environmental Liability Directive en wetgeving van elke geassocieerde lidstaat
  • Dekking omvat alle milieuschade, niet alleen schade die het gevolg is van verontreiniging
  • Schade voortkomend uit het transport van producten of afval
  • Directe aansprakelijkheid voor bedrijfsonderbreking als gevolg van verontreiniging
  • Aansprakelijkheid voor schade aan de biodiversiteit (ecosysteem), inclusief aanvullende en compensatoire kosten voor herstel
  • Kosten voor schadeperkende maatregelen - kosten voor noodmaatregelen in reactie op een incident