skip to main content

Toonaangevende fraudeverzekering ontwikkeld om ondernemingen ruime bescherming te bieden.

Productkenmerken:
  • Een zeer ervaren team van underwriters met uitgebreide kennis van frauderisico’s waarmee bedrijven te maken kunnen krijgen
  • Dekking voor schade geleden door derden als ook de verzekerde
  • Wij beschiken over een goede financiële positie, zodat grote schades uitgekeerd kunnen worden, en heeft daarnaast de ervaring ze goed te kunnen afhandelen
Standaard dekking omvat bescherming tegen:
  • Fraude – intern en extern
  • Diefstal
  • Vervalsing
  • Computercriminaliteit door derden
Dekking kan worden uitgebreid met:
  • Bescherming voor het pensioenfonds
  • Afpersing