Direct naar de inhoud

Toonaangevende fraudeverzekering ontwikkeld om ondernemingen ruime bescherming te bieden.

Productkenmerken:

  • Een zeer ervaren team van underwriters met uitgebreide kennis van frauderisico’s waarmee bedrijven te maken kunnen krijgen
  • Dekking voor schade geleden door derden als ook de verzekerde
  • Wij beschiken over een goede financiële positie, zodat grote schades uitgekeerd kunnen worden, en heeft daarnaast de ervaring ze goed te kunnen afhandelen

Standaard dekking omvat bescherming tegen:

  • Fraude – intern en extern
  • Diefstal
  • Vervalsing
  • Computercriminaliteit door derden

Dekking kan worden uitgebreid met:

  • Bescherming voor het pensioenfonds
  • Afpersing