Direct naar de inhoud

De risk engineers aansprakelijkheid, ook wel casualty engineers genoemd,  vervullen een essentiële rol bij de interne beoordeling van individuele risico’s ter ondersteuning van het verzekeringsproces. Deze informatie stelt onze aansprakelijkheidsacceptanten in staat om op objectieve gronden te differentiëren wat betreft risicoblootstelling en de kwaliteit van het risico. Engineering vormt een strategisch onderdeel van het acceptatieproces in combinatie met schadebehandeling.


De volgende soorten aansprakelijkheid kunnen onderdeel uitmaken van de beoordeling:

  • Algemene aansprakelijkheid
  • Productaansprakelijkheid
  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Milieuschade
  • Beroepsaansprakelijkheid


De casualty engineers kunnen de volgende diensten aanbieden:

  • Risico-evaluaties ter plaatse  eventueel met aanbevelingen ter verbetering van het risicoprofiel.
  • Beoordeling van websites of aangeleverde risico-informatie. 
  • Schade-inschattingen gebaseerd op realistische scenario’s.
  • Technische input voor schadebehandeling.


Casualty Risk Engineering expertise is een essentieel onderdeel van onze kracht op het gebied van acceptatie, maar ook onze klanten kunnen hiervan profiteren. Onze engineers kunnen bogen op zeer ruime ervaring. Zij hebben, in de loop van vele jaren, verschillende risico’s geëvalueerd in alle sectoren die door Chubb worden verzekerd. Tevens kunnen zij op basis van hun ervaringen aanbevelingen doen die van grote waarde zijn voor risicomanagement en schadepreventie.