skip to main content

Chubb Insurance Malaysia Berhad, Nombor Pendaftaran: 197001000564 (9827-A), komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cemerlang - memberi tumpuan dalam masa pemulihan yang cepat apabila mengendalikan permohonan pembatalan.

Sila gunakan borang di bawah untuk Permohonan Pembatalan.

Sila ambil maklum bahawa proses pembatalan akan mengambil masa sehingga 14 hari bekerja untuk berkuat kuasa.

*Ruangan wajib.

**Sila hubungi Pakar Khidmat Pelanggan kami untuk mendapatkan Nombor Polisi di 1800-88-3226 (Isnin hingga Jumaat, 8:30 pagi hingga 5:15 petang, tidak termasuk cuti umum).

**Jika anda mempunyai lebih daripada satu polisi untuk dibatalkan, sila masukkan kesemua nombor polisi ke dalam petak “Nombor Polisi” untuk mengelakkan permohonan berasingan.

Notis Perlindungan Data Peribadi

Dengan memberikan maklumat peribadi anda, anda dianggap telah memberikan persetujuan dan kebenaran kepada Chubb untuk mengumpul, mengguna dan/atau membekal (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) maklumat peribadi anda yang diberikan kepada Chubb, kepada syarikat gabungan kami, penyedia perkhidmatan pihak ketiga atau agensi kerajaan untuk tujuan melakukan analisis data, melakukan pelaporan serantau, melakukan tugas pentadbiran dan menghubungi anda melalui semua cara komunikasi sama ada melalui panggilan telefon, SMS, E-mel atau faks untuk maklumat pengiklanan dan promosi, mesej, bahan dan/atau dokumen mengenai produk dan/atau perkhidmatan Chubb. Anda boleh memilih untuk berhenti melanggan pada bila-bila masa jika anda tidak lagi mahu menerima sebarang pemasaran/ promosi daripada Chubb secara bertulis kepada Inquiries.MY@chubb.com. Sila rujuk Notis Perlindungan Data Peribadi Chubb untuk maklumat lanjut.