For an optimal site experience, we recommend using a different browser.
Using Internet Explorer may prevent you from accessing Chubb.com, and some site features may not function as expected.

X
skip to main content

Chubb Insurance Malaysia Berhad, Nombor Pendaftaran: 197001000564 (9827-A), komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cemerlang - memberi tumpuan dalam masa pemulihan yang cepat apabila mengendalikan pertanyaan.

Sila gunakan borang di bawah untuk permohonan pembatalan.

Sila ambil maklum bahawa proses pembatalan akan mengambil masa sehingga 10 hari bekerja untuk berkuat kuasa.

*Ruangan wajib.

**Anda boleh hubungi Pakar Khidmat Pelanggan kami untuk mendapatkan Nombor Polisi di 1800-88-3226 (Isnin hingga Jumaat, 8:30 pagi hingga 5:15 petang, tidak termasuk cuti umum).

Notis Perlindungan Data Peribadi

Dengan memberikan maklumat peribadi anda, anda dianggap telah memberikan persetujuan dan kebenaran kepada Chubb untuk mengumpulkan, menggunakan dan/atau membekalkan (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) maklumat peribadi anda untuk diberikan kepada Chubb, kepada syarikat gabungan kami, penyedia perkhidmatan pihak ketiga atau agensi kerajaan untuk tujuan melakukan analisis data, melakukan pelaporan serantau, melakukan tugas pentadbiran dan menghubungi anda melalui semua cara komunikasi sama ada melalui panggilan telefon, SMS, E-mel atau faks untuk maklumat pengiklanan dan promosi, mesej, bahan dan/atau dokumen mengenai produk dan/atau perkhidmatan Chubb. Anda boleh memilih untuk berhenti melanggan pada bila-bila masa jika anda tidak lagi mahu menerima sebarang pemasaran/ promosi daripada Chubb dengan menulis kepada Inquiries.MY@chubb.com. Sila rujuk Notis Perlindungan Data Peribadi Chubb untuk maklumat lanjut.