Usługi dodatkowe w ramach Ubezpieczenia Cyber w Polsce

Wszyscy nasi Klienci w ramach zawartych umów w zakresie ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych (Cyber) w Chubb mają możliwość skorzystania z dodatkowo oferowanych przez nas usług. ​

Uzyskaj jak najwięcej korzyści płynących z tytułu posiadania polisy ubezpieczeniowej w Chubb i zdobądź do nich dostęp już dziś. ​

W tym celu. zarejestruj się poprzez załączony poniżej formularz, podając numer polisy ubezpieczeniowej.

Bezpłatne usługi dodatkowe udzielane w ramach zawartej Polisy​

Dostępne dla wszystkich naszych Klientów posiadających ważną polisę Ubezpieczenia Cyber bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.​

  • Vulnerability Outreach Programme — Zarejestruj się, aby regularnie otrzymywać alerty o krytycznych błędach i lukach w zabezpieczeniach, dostosowanych do rodzaju używanego oprogramowania. Komunikaty te zawierają praktyczne porady umożliwiające skuteczne ograniczenie ogólnej ekspozycji na ryzyko, aby nie dopuścić do wykorzystania poufnych informacji. Aplikacja dostarczona przez Chubb​
  • Cyber Alert App od Chubb — Za pośrednictwem aplikacji możesz w wygodny sposób zgłaszać wszelkie nagłe zdarzenia oraz incydenty techniczne, a także w pełni korzystać z usług wsparcia 24/7. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć możesz nawiązać kontakt z dedykowanym Ekspertem Chubb, który specjalizuje się w reagowaniu na nagłe incydenty związane z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem, w wygodny sposób przesłać nam wymaganą dokumentację związaną z ustaleniem przyczyn zdarzenia, czy zawiadomić o nim swojego pośrednika ubezpieczeniowego – a to nie wszystkie możliwości, które umożliwia nasza aplikacja. Pobierz ją już teraz w App Store lub Google Play Store. ​
  • Password Management Solution — Aplikacja ułatwia zarządzanie bezpieczeństwem przechowywania licznych haseł i pozwala ograniczyć ryzyko wynikające z ich niewłaściwego zabezpieczenia lub zaniedbań pracowników, co zwiększa ryzyko infiltracji firmowej sieci przez cyberprzestępców. Usługa dostępna jest w języku angielskim, holenderskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, portugalskim, uproszczonym chińskim, hiszpańskim i szwedzkim. Aplikacja dostarczona przez Dashlane
  • External Vulnerability Monitoring — Bez ponoszenia dodatkowych kosztów za pośrednictwem dedykowanej platformy, możesz samodzielnie monitorować stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz potencjalnych zagrożeń związanych z cyberatakami. Platforma wskazuje zarówno silne elementy stosowanych zabezpieczeń, jak i potencjalne błędy i luki, zapewniając pełny wgląd w bezpieczeństwo infrastruktury sieci Twojej organizacji. Usługa ta jest dostępna za pośrednictwem platformy internetowej BitSight Core, która nie wymaga instalacji sprzętu ani oprogramowania. Aplikacja dostarczona przez BitSight
     

Dodatkowe rozwiązania w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem od naszych Partnerów

Rozwiązania dostarczane przez naszych Partnerów Biznesowych są dostępne dla wszystkich naszych Klientów posiadających ważną polisę Ubezpieczenia Cyber, która uprawnia do skorzystania z dodatkowej zniżki.

  • Phishing Awareness Assessments — Przeprowadź badanie wśród swoich pracowników, aby sprawdzić, czy odpowiednio reagują na próby ataków phishingowych w oparciu o najnowsze aktywne typy zagrożeń. A następnie wykorzystaj uzyskane dane celem wdrożenia odpowiednich środków mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Twojej organizacji. Usługa dostępna w 36 językach. Usługa dostępna za pośrednictwem Cofense ​
  • Falcon Prevent Ransomware Defence — Uzyskaj dostęp do oprogramowania antywirusowego nowej generacji od CrowdStrike. Ochrona infrastruktury sieci komputerowej zapewniana przez całodobowe wykrywanie i blokowanie wielu zagrożeń typu ransomware lub taktyk stosowanych przez przeciwników. Rozwiązanie CrowdStrike zapewnia możliwości wykrywania złośliwego oprogramowania wykraczające poza tradycyjne programy antywirusowe. Usługa dostępna za pośrednictwem CrowdStrike​

 

 


Powiedz nam, które z oferowanych przez nas rozwiązań Cię interesują i wprowadź swoje dane poniżej. 

Usługi bezpłatne​
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
Dodatkowe rozwiązania od naszych Partnerów Biznesowych
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
Success!!!!!
FAIL

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe przekazane nam  na potrzeby wystawienia polisy, zarządzania polisą, obsługi roszczeń oraz do innych celów związanych z ubezpieczeniem, opisanych szczegółowo w naszej Ramowej Polityce Prywatności dostępnej tutaj: https://www.chubb.com/pl-pl/footer/privacy-policy.html.

Niniejszy dokument zawiera niepublikowane poufne i zastrzeżone informacje firmy Chubb. Nie wolno ujawniać ani wykorzystywać żadnej części tych materiałów bez wyraźnej pisemnej zgody Chubb. © 2021 Chubb, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. ​


Chubb jest nazwą marketingową stosowaną w odniesieniu do wszystkich oddziałów należących do Chubb Limited świadczących usługi ubezpieczeniowe lub powiązane. Pełna lista podmiotów zależnych jest dostępna na stronie www.chubb.com. Oferowane przez Chubb usługi z zakresu ubezpieczeń cybernetycznych nie mogą zastępować jakichkolwiek postanowień znajdujących się w zawartej umowie ubezpieczeniowej. Należy zapoznać się z warunkami ochrony ubezpieczeniowej, łącznie ze wszelkimi dołączonymi załącznikami, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. Chubb nie ma obowiązku zapewnienia jakichkolwiek usług związanych z zarządzaniem ryzykiem cybernetycznym w celu ograniczenia ewentualnych szkód. Ubezpieczający nie ma również obowiązku zawarcia jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług z podmiotami zatwierdzonymi przez Chubb do obsługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Decyzja dotycząca wyboru usługodawcy pozostaje wyłączną decyzją Ubezpieczającego. Chubb nie stanowi strony w jakiejkolwiek umowie zawartej pomiędzy dostawcą tych usług a Ubezpieczającym. Niniejszym uznaje się, że podmioty dostarczające tego rodzaju usługi są niezależnymi wykonawcami niebędącymi przedstawicielami Chubb, ani nie są w żaden sposób z nim powiązani. Chubb nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej ze skutków jakichkolwiek usług świadczonych przez dostawców usług w zakresie cyberbezpieczeństwa. Chubb nie ponosi również żadnej odpowiedzialności wynikającej z powodu opóźnień związanych z uzyskaniem przez użytkownika dostępu do jakiegokolwiek portalu dostawcy usług lub opóźnień w usługach przez niego świadczonych podczas trwania bezpłatnego okresu próbnego. Chubb nie jest upoważniony do dochodzenia i wykonywania jakichkolwiek zobowiązań lub ponoszenia odpowiedzialności wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej pomiędzy jakimkolwiek dostawcą usług w zakresie cyberbezpieczeństwa a Ubezpieczającym. Wszelkie prawa i obowiązki w odniesieniu do takiej umowy, w tym między innymi rachunki, opłaty i świadczone usługi, są realizowane wyłącznie na rzecz i są ponoszone tylko i wyłącznie przez dostawcę usług cybernetycznych i przez Ubezpieczającego, a nie przez Chubb. Ani Chubb, ani jego pracownicy lub przedstawiciele nie udzielają żadnych gwarancji ani nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działanie jakiegokolwiek dostawcy usług cybernetycznych, w tym za wszelkie dostarczone przez niego towary lub usługi. Chubb nie rekomenduje dostawców usług w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwa. Przed nawiązaniem przez Ubezpieczającego współpracy z jakimkolwiek dostawcą, Ubezpieczający powinien przeprowadzić własną analizę due diligence, aby upewnić się, że spółka i jej usługi spełniają jego potrzeby.​