Miejsce pracy

W jaki sposób elastyczne zasady dotyczące miejsca pracy mogą pomóc przedsiębiorstwom w przetrwaniu kryzysu

video call on laptop

Nowe technologie przekształcają przedsiębiorstwa i fundamentalnie zmieniają sposób i miejsce pracy ich pracowników. W tym nowym otoczeniu kluczowe stało się oferowanie elastycznych rozwiązań w zakresie pracy, takich jak telepraca i inne formy zdalnego dostępu. Pozwala to przedsiębiorstwom nie tylko działać w sposób bardziej zwinny, ale także przyciągać najbardziej uzdolnione kadry.

 

Duże zainteresowanie elastycznymi miejscami pracy

Ostatnie badania przeprowadzone przez PowWowNow1, dostawcę technologii do pracy zdalnej, wykazały, że 35% osób przedkłada elastyczne możliwości pracy nad podwyżkę wynagrodzenia, a ponad 80% twierdzi, że elastyczne opcje pracy sprawiłyby, że praca stałaby się dla nich atrakcyjniejsza.

Okazuje się więc, że posiadanie elastycznej polityki pracy daje firmom ogromną przewagę — chociaż same firmy zdają się nie do końca świadome pełnego wachlarza korzyści.

 

Polityka elastycznego miejsca pracy jako siatka bezpieczeństwa 

Od kryzysu COVID‑19 po zagrożenie atakami terrorystycznymi lub katastrofami naturalnymi — firmy nie są w stanie przewidzieć wszystkich możliwych zagrożeń. Jak mogliśmy zaobserwować w przypadku COVID‑19, przygotowanie się na takie kryzysy może być trudne, ale elastyczna polityka pracy już udowodniła swoją wartość jako siatka bezpieczeństwa.

Firmy, które posiadają już zdolność do kontynuowania działalności z personelem świadczącym pracę z wielu lokalizacji, mają większe szanse na przetrwanie sytuacji kryzysowych z minimalnymi zakłóceniami. Mówiąc prościej, elastyczne warunki pracy stanowią „próbę generalną” przed poważniejszymi sytuacjami, w których praca zdalna jest już nie tylko korzystną innowacją, ale koniecznością.

Oczywiście nie każda firma może działać zdalnie, a niektóre sektory, takie jak turystyka czy handel detaliczny, stoją przed szczególnie trudnymi wyzwaniami. Jednak dla firm, które są w stanie tak funkcjonować, inwestowanie w elastyczność ma wiele sensu.

Dzięki odpowiednim procesom i technologiom firmy mogą w mniejszym stopniu martwić się o utrzymanie swojej działalności, a bardziej skupić się na zapewnieniu takiej samej wydajności i skuteczności, jak w normalnych warunkach.

 

Co składa się na skuteczną politykę elastycznego miejsca pracy?

Skoro elastyczność i zdolność do adaptacji w miejscu pracy niosą za sobą tak wiele potencjalnych korzyści, pojawia się pytanie: jak firmy mogą je spożytkować?

Nie ma na to jednej uniwersalnej odpowiedzi, a właściwa polityka elastycznego miejsca pracy dla konkretnej firmy będzie uwarunkowana wieloma czynnikami, w tym lokalizacją geograficzną, stopniem uzależnienia od technologii, liczbą pracowników i wieloma innymi elementami.

Warto pamiętać, że w przypadku pracy zdalnej firmy mają znacznie mniejszą kontrolę nad środowiskiem, w którym pracują ich pracownicy, co może rodzić różnego rodzaju zobowiązania. Na przykład, jeżeli pracownik w godzinach pracy zrani siebie lub inną osobą przebywającą w jego domu, kto ponosi za to odpowiedzialność?

Dlatego też do najistotniejszych elementów decydujących o skuteczności systemu pracy zdalnej należą: przejrzysta komunikacja i szkolenia dla pracowników, inwestowanie w cyberbezpieczeństwo i program zarządzania ryzykiem oraz posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia.

Zawartość tego materiału służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi osobistej porady ani zalecenia związanego z produktem lub usługą dla żadnej osoby lub firmy. Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą polisy wydaną w celu uzyskania pełnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233686, NIP 1080001001, REGON 140121695, notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego. Chubb European Group SE jest zakładem ubezpieczeń podlegającym przepisom francuskiego kodeksu ubezpieczeń, zarejestrowanym w Rejestrze Działalności Gospodarczej i Rejestrze Spółek (Registres du Commerce et des Sociétés – RCS) w Nanterre pod numerem 450 327 374, z siedzibą we Francji, adres: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francja. Chubb European Group SE posiada kapitał zakładowy w wysokości 896,176,662 EUR, opłacony w całości.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Masz pytania?

Porozmawiaj z ekspertem.