Miejsce pracy

W jaki sposób elastyczne zasady dotyczące miejsca pracy mogą pomóc przedsiębiorstwom w przetrwaniu kryzysu

video call on laptop

Nowe technologie przekształcają przedsiębiorstwa i fundamentalnie zmieniają sposób i miejsce pracy ich pracowników. W tym nowym otoczeniu kluczowe stało się oferowanie elastycznych rozwiązań w zakresie pracy, takich jak telepraca i inne formy zdalnego dostępu. Pozwala to przedsiębiorstwom nie tylko działać w sposób bardziej zwinny, ale także przyciągać najbardziej uzdolnione kadry.

 

Duże zainteresowanie elastycznymi miejscami pracy

Ostatnie badania przeprowadzone przez PowWowNow1, dostawcę technologii do pracy zdalnej, wykazały, że 35% osób przedkłada elastyczne możliwości pracy nad podwyżkę wynagrodzenia, a ponad 80% twierdzi, że elastyczne opcje pracy sprawiłyby, że praca stałaby się dla nich atrakcyjniejsza.

Okazuje się więc, że posiadanie elastycznej polityki pracy daje firmom ogromną przewagę — chociaż same firmy zdają się nie do końca świadome pełnego wachlarza korzyści.

 

Polityka elastycznego miejsca pracy jako siatka bezpieczeństwa 

Od kryzysu COVID‑19 po zagrożenie atakami terrorystycznymi lub katastrofami naturalnymi — firmy nie są w stanie przewidzieć wszystkich możliwych zagrożeń. Jak mogliśmy zaobserwować w przypadku COVID‑19, przygotowanie się na takie kryzysy może być trudne, ale elastyczna polityka pracy już udowodniła swoją wartość jako siatka bezpieczeństwa.

Firmy, które posiadają już zdolność do kontynuowania działalności z personelem świadczącym pracę z wielu lokalizacji, mają większe szanse na przetrwanie sytuacji kryzysowych z minimalnymi zakłóceniami. Mówiąc prościej, elastyczne warunki pracy stanowią „próbę generalną” przed poważniejszymi sytuacjami, w których praca zdalna jest już nie tylko korzystną innowacją, ale koniecznością.

Oczywiście nie każda firma może działać zdalnie, a niektóre sektory, takie jak turystyka czy handel detaliczny, stoją przed szczególnie trudnymi wyzwaniami. Jednak dla firm, które są w stanie tak funkcjonować, inwestowanie w elastyczność ma wiele sensu.

Dzięki odpowiednim procesom i technologiom firmy mogą w mniejszym stopniu martwić się o utrzymanie swojej działalności, a bardziej skupić się na zapewnieniu takiej samej wydajności i skuteczności, jak w normalnych warunkach.

 

Co składa się na skuteczną politykę elastycznego miejsca pracy?

Skoro elastyczność i zdolność do adaptacji w miejscu pracy niosą za sobą tak wiele potencjalnych korzyści, pojawia się pytanie: jak firmy mogą je spożytkować?

Nie ma na to jednej uniwersalnej odpowiedzi, a właściwa polityka elastycznego miejsca pracy dla konkretnej firmy będzie uwarunkowana wieloma czynnikami, w tym lokalizacją geograficzną, stopniem uzależnienia od technologii, liczbą pracowników i wieloma innymi elementami.

Warto pamiętać, że w przypadku pracy zdalnej firmy mają znacznie mniejszą kontrolę nad środowiskiem, w którym pracują ich pracownicy, co może rodzić różnego rodzaju zobowiązania. Na przykład, jeżeli pracownik w godzinach pracy zrani siebie lub inną osobą przebywającą w jego domu, kto ponosi za to odpowiedzialność?

Dlatego też do najistotniejszych elementów decydujących o skuteczności systemu pracy zdalnej należą: przejrzysta komunikacja i szkolenia dla pracowników, inwestowanie w cyberbezpieczeństwo i program zarządzania ryzykiem oraz posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia.

Zawartość tego materiału służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi osobistej porady ani zalecenia związanego z produktem lub usługą dla żadnej osoby lub firmy. Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą polisy wydaną w celu uzyskania pełnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.


Chubb European Group SE, zakład ubezpieczeń  podlegający przepisom francuskiego kodeksu ubezpieczeń, zarejestrowany w Rejestrze Działalności Gospodarczej i Rejestrze Spółek (Registres du Commerce et des Sociétés – RCS) w Nanterre pod numerem 450 327 374, z siedzibą we Francji, adres: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francja, kapitał zakładowy w wysokości 896 176 662 EUR, opłacony w całości, działający poprzez swój polski oddział: Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 18 00-103 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233686, NIP 1080001001, REGON 140121695, notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego, reprezentowany przez Przemysława Owczarka- Dyrektora Oddziału.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Masz pytania?

Porozmawiaj z ekspertem.