Zarządzanie ryzykiem

W jaki sposób technologia może pomóc firmom stać się „międzynarodowymi mikroprzedsiębiorstwami”

earth from space

W ciągu ostatniej dekady innowacje przełamały granice geograficzne i zbliżyły do siebie świat.

Jednocześnie COVID‑19 wymusił na przedsiębiorstwach większą zwinność i elastyczność, reorganizację tradycyjnych działań opartych na pojedynczej lokalizacji oraz przyjęcie systemu pracy zdalnej jako normy. W rezultacie przedsiębiorstwa mają możliwość współpracy z dużymi i małymi partnerami zlokalizowanymi na całym świecie — a ponieważ klienci coraz częściej dokonują zakupów i wchodzą w interakcje online, firmy, które podejmują kroki w celu poszerzenia swojego zasięgu mogą zdobyć silniejszą pozycję.

 

Ekspansja na nowe rynki dzięki technologii cyfrowej

Małe i średnie firmy mają do dyspozycji niezliczoną liczbę platform handlu elektronicznego (eCommerce), z których mogą korzystać, aby prowadzić sprzedaż i promocję swoich produktów na nowych rynkach bez konieczności tworzenia nowych łańcuchów dostaw i sprzedaży.

Shopify, Magento i BigCommerce to przykłady łatwo modyfikowalnych rozwiązań wykorzystywanych przez małe i średnie firmy do stworzenia prostego, bezproblemowego i całkowicie cyfrowego systemu sprzedaży. Na samym szczycie tej hierarchii jest Amazon, oferujący plany sprzedaży, które można dostosować do potrzeb zarówno jednoosobowych działalności, jak i firm z listy Fortune 500 — co umożliwia dotarcie do milionów odbiorców. 

Witryny dostosowane do indywidualnych potrzeb, szybki czas dotarcia na rynek i natychmiastowe informacje o kliencie — to wszystko jest możliwe dzięki odpowiedniej platformie, zaś łatwość tworzenia niestandardowych witryn „w locie” za pomocą platform takich jak Wix czy Squarespace sprawia, że usługodawcy mogą również dostarczać spersonalizowane funkcje.

Taki ponadgraniczny sposób pracy jest wspierany przez szereg dostawców usług dodatkowych, którzy wprowadzili tradycyjne procesy biznesowe w XXI wiek. Aplikacje typu Zoom, Microsoft Teams, czy WebEx są obecnie wykorzystywane w każdym biurze, a elastyczne zasady dotyczące miejsca pracy, platformy do udostępniania plików, takie jak Dropbox czy WeTransfer, oraz multum innych rozwiązań jest na wyciągnięcie ręki, umożliwiając firmom prowadzenie działalności w sposób podobny do tradycyjnych korporacji międzynarodowych, ale bez drenażu budżetu.
 

Partner w chronionym rozwoju

Przed COVID‑19 zaledwie 13% respondentów badania małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonego przez Chubb i Accenture wskazywało ekspansję na rynki zagraniczne jako swój priorytet, mimo że 78% zgodziło się, że zmiany w handlu międzynarodowym wpłyną na ich wzrost.

Obecnie nowe technologie i zwiększony apetyt na relacje na odległość mogą dać przedsiębiorstwom doskonałą platformę do odblokowania nowych możliwości. Nie jest to jednak pozbawione ryzyka. 

Przedsiębiorstwa muszą upewnić się, że uwzględniają specyfikę swojej organizacji i znaleźć dostawcę, który spełnia wszystkie wymagania w zakresie funkcjonalności, niezawodności i bezpieczeństwa, a jednocześnie może to wiarygodnie udokumentować swoją dotychczasową historią. Niezbędne są również dodatkowe szkolenia mające zagwarantować, że pracownicy wiedzą, jak korzystać z tych platform, w celu utrzymania takiej płynności operacji, jakby odbywały się one w fizycznym biurze.

Wreszcie, jeżeli na jakimkolwiek etapie łańcucha dojdzie do dysfunkcji, ubezpieczyciel o globalnym zasięgu może zapewnić przedsiębiorstwom wsparcie i ochronę, której potrzebują, aby wykorzystać nowe możliwości. 

Zawartość tego materiału służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi osobistej porady ani zalecenia związanego z produktem lub usługą dla żadnej osoby lub firmy. Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą polisy wydaną w celu uzyskania pełnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233686, NIP 1080001001, REGON 140121695, notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego. Chubb European Group SE jest zakładem ubezpieczeń podlegającym przepisom francuskiego kodeksu ubezpieczeń, zarejestrowanym w Rejestrze Działalności Gospodarczej i Rejestrze Spółek (Registres du Commerce et des Sociétés – RCS) w Nanterre pod numerem 450 327 374, z siedzibą we Francji, adres: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francja. Chubb European Group SE posiada kapitał zakładowy w wysokości 896,176,662 EUR, opłacony w całości.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Masz pytania?

Porozmawiaj z ekspertem.