Podróże

8 wskazówek dotyczących bezpiecznego podróżowania za granicę

luxury swimming pool with palm trees

Fakt, że podróże narażają nas na podwyższone ryzyko nie jest żadnym zaskoczeniem. Jednak dobra wiadomość jest taka, że wielu zagrożeniom związanym z podróżami można całkowicie zapobiec przy zachowaniu należytej ostrożności i uwagi. Aby pomóc Ci w spokojnym i bezpiecznym podróżowaniu, poniżej przedstawiamy kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę podczas planowania podróży.

 

 1. Nie korzystaj z niezabezpieczonych publicznych sieci Wi-Fi

  Według Experian 33% przypadków kradzieży danych ma miejsce podczas podróży zagranicznych, a ich przyczyną są często niezabezpieczone sieci Wi-Fi w hotelach, restauracjach, barach lub na lotniskach. Zaleca się raczej użycie lokalnej karty SIM, którą można włożyć do telefonu lub tabletu i skonfigurować bezpieczny hotspot Wi-Fi. Ponadto telefon należy zawsze chronić hasłem.

 2. Nie zamieszczaj postów ani geotagów w mediach społecznościowych

  Kiedy Ty albo Twoje dzieci publikujecie zdjęcia lub opatrujecie je znacznikami informującymi o położeniu (geotagami) w mediach społecznościowych, dajecie znać włamywaczom, że przebywacie poza domem i informujecie rzeszę złodziei i przestępców o swojej lokalizacji. Zalecamy raczej, aby dzielić się w sieci swoimi przygodami dopiero po powrocie do domu.

 3. Ubierz się stosownie do danej kultury

  Podczas podróży do obcego kraju najlepiej jest wtopić się w tłum, dlatego przy wyborze ubrań i biżuterii, które chcemy zabrać ze sobą należy pamiętać o różnicach kulturowych. Pozwoli to uniknąć zwracania uwagi na siebie, swoją rodzinę i majątek.

 1. Zabezpiecz kopie swoich dokumentów

  Zeskanuj ważne dokumenty (w tym paszport, prawo jazdy, wizę i plan podróży), a przed wyjazdem zostaw kopię tych danych u zaufanej osoby lub członka rodziny. Jeżeli w trakcie podróży coś stanie się Twoimi dokumentami, będziesz mógł uzyskać przynajmniej ich kopie po szybkim „telefonie do przyjaciela”.

 2. Wynajmuj samochód tylko wtedy, gdy znasz teren.

  Poruszanie się po obcym kraju może sprawiać dodatkową trudność poza koniecznością przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego. W razie wypadku podczas podróży narażasz się na dodatkowe ryzyko, a także koszty. Jeżeli planujesz wynająć samochód, upewnij się, że Twoje ubezpieczenie AC i OC obejmuje ochronę za granicą.

 1. Sprawdzaj komunikaty dla podróżnych i lokalne wiadomości dotyczące miejsca docelowego

  Nawet jeżeli wybierasz się do danego kraju nie po raz pierwszy, warto zapoznać się z wytycznymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi podróży zagranicznych, jak również wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, aby być na bieżąco z zaleceniami dotyczącymi podróży do konkretnego kraju. W niektórych krajach mogą obowiązywać specjalne wymagania lub zasady, które różnią się od tych, które obowiązywały podczas Twojej ostatniej wizyty.

 2. Uzyskaj informacje o wszelkich potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia

  Czy będą potrzebne specjalne szczepienia? Czy istnieją szczególne zagrożenia dla zdrowia związane z miejscem przeznaczenia? Na przykład podróż do Namibii wiąże się z większym niż w przypadku innych lokalizacji ryzykiem zachorowania na malarię i polio, więc być może będziesz musiał się zaszczepić się przed wyjazdem. Rozpocznij planowanie podróży za granicę z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że masz wszystkie aktualnie wymagane szczepienia i leki.

 3. Rozważ zakup ubezpieczenia kosztów leczenia w nagłych wypadkach i pomocy w podróży

  Jest to szczególnie istotne w przypadku podróży do miejsc, w których nie funkcjonuje państwowa służba zdrowia lub gdzie placówki medyczne są słabo wyposażone. Zyskujesz pewność, że w przypadku poważnego zagrożenia — medycznego, prawnego lub związanego z Twoim bezpieczeństwem i dobrostanem — uzyskasz wsparcie po jednym prostym telefonie.Nie daj się zaskoczyć za granicą — upewnij się, że jesteś odpowiednio zabezpieczony podczas podróży.

Nie daj się zaskoczyć za granicą — upewnij się, że jesteś odpowiednio zabezpieczony podczas podróży.

Zawartość tego materiału służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi osobistej porady ani zalecenia związanego z produktem lub usługą dla żadnej osoby lub firmy. Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą polisy wydaną w celu uzyskania pełnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233686, NIP 1080001001, REGON 140121695, notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego. Chubb European Group SE jest zakładem ubezpieczeń podlegającym przepisom francuskiego kodeksu ubezpieczeń, zarejestrowanym w Rejestrze Działalności Gospodarczej i Rejestrze Spółek (Registres du Commerce et des Sociétés – RCS) w Nanterre pod numerem 450 327 374, z siedzibą we Francji, adres: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francja. Chubb European Group SE posiada kapitał zakładowy w wysokości 896,176,662 EUR, opłacony w całości.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Masz pytania?

Porozmawiaj z ekspertem.