Widmo Zakłóceń – jak dobrze znasz swoje łańcuchy dostaw?

NOWA ERA
NOWA ERA

Aktualne wyzwania dotyczące łańcucha dostaw wpływają na działalność przedsiębiorstw na całym świecie. W ramach dwuczęściowej serii raportów Chubb analizujemy zagadnienia związane z logistyką łańcucha dostaw oraz sposoby ograniczania zakłóceń działalności gospodarczej poprzez sprawne zarządzanie ryzykiem.

Współcześnie globalne łańcuchy dostaw są coraz częściej narażone na negatywny wpływ wydarzeń geopolitycznych, a także katastrof spowodowanych działalnością ludzką i klęskami żywiołowymi: począwszy od epidemii wirusa COVID-19 po trwającą obecnie wojnę rosyjsko-ukraińską, czy też od coraz wyższej inflacji po rosnące ryzyko globalnej recesji.

Kumulacja tych wszystkich czynników prowadzi do bezprecedensowych zakłóceń funkcjonowania modeli typu JIT, których konsekwencje obejmują wszelkie czynności i etapy działalności przedsiębiorstw, począwszy od liczby zatrudnionych marynarzy i kierowców pojazdów ciężarowych, aż po zapewnienie stałego dostępu do energii i dostaw gazu. 

Co więcej, ograniczenia dotyczące handlu spowodowane przez Brexit wywarły wpływ na funkcjonowanie łańcuchów dostaw w Wielkiej Brytanii, które dodatkowo zaostrzyły inne czynniki o charakterze lokalnym, takie jak strajki wśród pracowników i przeciążenie portów, których skutkiem są zakłócenia w działalności gospodarczej 

+850%
Cena jednego morskiego kontenera towarowego wzrosła z około 1400 USD do nawet 12 000 USD.
1,5 dnia
Zmiana trasy statku przedłuża transport nawet o 1,5 dnia.
66%
Ataki cybernetyczne na systemy dostawcy stanowiły 66% ataków na łańcuchy dostaw na całym świecie
12 miesięcy
Czas potrzebny na wprowadzenie nowego samochodu na rynek w niektórych przypadkach wydłużył się z trzech miesięcy do roku.
RAPORT 1
RAPORT 1

 W ramach pierwszej z serii dwuczęściowych raportów przeanalizowaliśmy przyczyny i skutki tych zjawisk oraz ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa.

RAPORT 2
RAPORT 2

W drugiej części z naszego cyklu raportów przeanalizowaliśmy, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą uzyskać przewagę w niestabilnym otoczeniu globalnym, wzmacniając wytrzymałość swoich łańcuchów dostaw poprzez odpowiednie zarządzanie ryzykiem

 

 

AUTORZY

Sivakumaran Divakaran

Head of Transportation Risk Management, Chubb Asia-Pacific

Peter Kelderman

Marine Risk Management Leader, Chubb Europe

Xavier Pazmino

Regional VP Marine, Chubb Latin America

John Venneman

Marine Risk Management Specialist, Chubb North America

Dame DeAnne Julius (DCMG, CBE)

International Economist and Founding Member of the Monetary Policy Committee of the Bank of England

Nick Wildgoose

CEO of Supplien Consulting and Board Member of the Supply Chain Risk Leadership Council