Chubb Általános Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelem a Chubbnál

A Chubb  („mi” vagy a mi névmás egyéb alakjai) az adatvédelmi előírásoknak megfelelően tároljuk és kezeljük a magánszemélyek, beleértve a biztosítottak, károsultak valamint az üzleti partnerek személyes adatait („Ön”). Tudatában vagyunk annak, hogy kötelességünk az Ön személyes adatait gondosan kezelni, azok biztonságát garantálni és betartani a vonatkozó magántitok-védelmi és adatvédelmi jogszabályokat, különösen az Általános Adatvédelmi Rendeletet (GDPR).

 

A Szabályzat célja és felépítése

A jelen Szabályzat célja, hogy egyértelmű tájékoztatást adjon arról, hogy az Önhöz kapcsolódó információkat („személyes adatok”) mikor, miért és hogyan szerezzük be, illetve használjuk fel.

A Szabályzat összeállítása során törekedtünk a felhasználóbarát megoldásokra. További információért kattintson az alábbi listában található valamely témára, vagy a különböző linkeket követve tájékozódhat részletesebben az egyes témákról. A Szabályzat egyes részeit címkékkel láttuk el, hogy könnyebben megtalálhassa az Ön számára legfontosabb információkat.

 

Fontos

Alaposan olvassa át ezt a Szabályzatot. Fontos információkat tartalmaz arra nézve, hogy hogyan használjuk személyes adatait, és ismerteti az Ön törvényes jogait is. A jelen Szabályzat nem azzal a szándékkal készült, hogy a velünk fennálló biztosítási kötvényében vagy szerződésében található feltételek vagy a vonatkozó adatvédelmi jog alapján Önt megillető jogok helyébe lépjen.

A jelen Szabályzatban használt fogalmakat alább találja:

ACPR: az „Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution”-t jelenti, amely közigazgatási szervként a bankok és biztosítók tevékenységét felügyeli Franciaországban.

Segítségnyújtók: a szolgáltatók egy speciális csoportja, akiket egyes biztosítástípusoknál (pl. bizonyos utasbiztosításoknál) veszünk igénybe azért, hogy vészhelyzetben vagy más asszisztencia-igény esetén segítséget tudjunk nyújtani Önnek.

Alkuszok (brókerek): a biztosítási alkuszok segítenek a természetes személyeknek vagy vállalkozásoknak a biztosítások megszervezésében és letárgyalásában, továbbá a biztosítást kötni szándékozó személyek vagy vállalkozások nevében közvetlen kapcsolatot tartanak a biztosítókkal, így a Chubb-bal is.

Kárszakértők: a biztosításhoz kötődő meghatározott terület szakértői, például egészségügy, igazságügyi könyvszakértő, mediáció vagy rehabilitáció, akik a Chubb megbízásából segítenek elbírálni a kárigény valódiságát és értékét, és tanácsot adnak a kár rendezéséhez és a károsultak megfelelő kezeléséhez.

CNIL: a „Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés”-t jelenti, amely a személyes adatok kezelését felügyeli minden szervezet tekintetében Franciaországban.

Adatkezelő: olyan természetes vagy jogi személy (például egy cég), amely a személyes adatok kezelésének eszközeit és célját meghatározza. Például az Önnel biztosítást kötő Chubb vállalkozás az Ön Adatkezelője, mivel ő dönti el az Ön személyes adatai gyűjtésének módját, a gyűjtött adatok körét és ezek felhasználásának célját.

FCA: az FCA a „Financial Conduct Authority”-t jelenti, amely egy pénzügyi szabályozó szerv. Az FCA a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cégek tevékenységének a szabályozásával foglalkozik.

ICO: az „Information Commissioner’s Office”-t jelenti, amely a személyes adatok kezelését felügyeli minden szervezet tekintetében az Egyesült Királyságban.

Kárrendező: független kárszakértő, aki a nevünkben komplex vagy vitatott kárigényeket vizsgál ki.

Egyéb Biztosítók / Viszontbiztosítók: egyes esetekben közösen vagy „szindikátus” keretében nyújtunk biztosítást. Ez azt jelenti, hogy biztosítók egy csoportja (amelynek mi is tagja vagyunk) köti meg a biztosítási szerződést. Viszontbiztosításra is sor kerülhet, ami azt jelenti, hogy a biztosító maga is biztosítást köt egy viszontbiztosítónál az általa Önnel szemben vállalt kockázatok egy részére. A Chubb is vásárol viszontbiztosítást, és más biztosítók vonatkozásában viszontbiztosítóként is működik.

PRA: a PRA a „Prudential Regulation Authority”-t jelenti, amely pénzügyi szabályozó szerv. A PRA a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cégek prudenciális felügyeletét látja el. Általános hatáskörében a PRA felelős azért, hogy hozzájáruljon a szerződő felek megfelelő szintű védelmének biztosításához.

Profilalkotás: a személyes adatok elemzésére szolgáló, emberi beavatkozás nélküli automatizált folyamat (például számítógépes program), amelynek célja, hogy értékelje az Ön viselkedését vagy előre jelezzen bizonyos dolgokat, melyek biztosítási szempontból relevánsak lehetnek, például az Ön valószínűsíthető kockázati profilját.

Leendő Biztosított és Biztosított: ez a kifejezés jelenti a jövőbeli, jelenlegi vagy korábbi szerződő feleket, és minden olyan személyt, aki valamely biztosításunk alapján biztosítási fedezetben részesül (például amikor egy alkalmazott a munkáltatója által kötött biztosítás fedezetéből részesül).

Különleges Személyes Adat: a GDPR szerinti személyes adatok különleges kategóriája alá eső adatok (azaz az Ön egészségi állapotára, genetikai vagy biometrikus jellemzőire, szexuális életére, szexuális orientációjára, faji vagy etnikai származására, politikai, vallási vagy filozófiai nézeteire, illetve szakszervezeti tagságára vonatkozó adatok), valamint a bűnügyi személyes adatok. A Chubb-nál (a munkavállalóinkra vonatkozó adatoktól eltekintve, melyek kívül esnek a jelen Szabályzat tárgykörén) rendszerint csak az egészségi állapotra vagy büntetett előéletre vonatkozó Különleges Személyes Adatokat kezeljük.

Szolgáltatók: harmadik felek, akikhez tevékenységünk egyes feladatait kiszervezzük. Szolgáltatókat veszünk igénybe például az új szerződések adatainak adminisztrálásához. Egyes ilyen szolgáltatók "felhőalapú" informatikai alkalmazásokat vagy rendszereket használnak, ami azt jelenti, hogy az Ön személyes adatait a szervereiken tárolják, de a mi ellenőrzésünk alatt és utasításaink szerint. Minden szolgáltatónktól megköveteljük, hogy tartsa tiszteletben a személyes adatok bizalmas jellegét és biztonsági követelményeit.

Ügyvédek: gyakran alkalmazunk ügyvédeket, ha komplex vagy vitatott kárigények kapcsán vagy akár károkhoz nem kapcsolódóan jogi tanácsra van szükségünk. Amennyiben Ön kárigényt jelent be, úgy Önt is képviselhetik saját ügyvédei.

Telematikai adatok: személyre szabottabb megújítási ajánlatot tudunk készíteni az Ön viselkedését monitorozó eszköz által automatikusan előállított adatok felhasználásával. Ilyen például egy járműbe szerelt eszközből származó adat, amely az Ön vezetési szokásairól árulkodik.

Külső Ügyintézők: a Chubb csoporton kívüli társaságok, amelyek a biztosítások megkötésének, a kárigények kezelésének vagy mindkettőnek az ügyintézését végzik a nevünkben. Minden külső ügyintézőtől megköveteljük, hogy a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak, a jelen Szabályzatnak és utasításainknak megfelelően kezelje.

Adatvédelmi Szabályzat

 

A Chubb egy vállalkozáscsoport, melyhez a Combined Insurance és Chubb Life Europe márkák is hozzátartoznak. Az Ön személyes adatainak kezeléséért elsősorban az a Chubb csoporthoz tartozó társaság felelős, amely eredetileg az Önnel kapcsolatos információt begyűjtötte (az Ön Adatkezelője). Ha Ön nálunk kötött biztosítást, akkor a szerződésben szereplő Chubb vállalat tölti be ezt a szerepet.

Az alábbiak szerint tudja megállapítani, hogy a biztosítási fedezet nyújtásának keretében melyik társaság kezeli az Ön személyes adatait:

Amennyiben Ön kötötte a biztosítást: A Chubb vállalat és/vagy amennyiben alkuszon keresztül kötött biztosítást, az alkusz megadta nevét, címét és elérhetőségeit.

Ha munkáltatója vagy egy harmadik személy kötött biztosítást az Ön javára: keresse meg munkáltatóját, aki meg tudja adni Önnek a Chubb vállalat adatait. 

Ha a személyes adatait átadtuk egy másik Adatkezelőnek (pl. viszontbiztosítónak): az első Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy az Ön személyes adatait átadták más Adatkezelőnek, amelyet megkereshet személyes adatainak felhasználása kapcsán, amint azt a jelen Szabályzat 6. pontjában ismertetjük. 
 

A Chubb csoporthoz tartozó vállalkozások leírását a következő helyen érheti el: www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/uk-en/footer/privacy-policy/documents/pdf/chubbgroupentities.pdf

Tudnia kell, hogy bár alapvetően egyetlen Chubb társaság felel az Ön személyes adatainak kezeléséért, olyan adatbázisokban is tárolhatunk információkat, amelyekhez más Chubb társaságok is hozzáférhetnek. Személyes adataihoz történő hozzáférés esetén valamennyi Chubb társaság betartja a jelen Szabályzatban lefektetett normákat.

Kaliforniai lakosok

Ha Ön Kaliforniában él, bizonyos adatvédelmi jogok illetik meg Önt a kaliforniai törvények, ideértve a „California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) értelmében. Kérjük, olvassa el a Kaliforniát érintő Adatvédelmi Szabályzatunkat www.chubb.com/us-en/online-privacy-policy.html, amely részletezi e jogokat.

Az esetek többségében, az Ön adatkezelője a Chubb European Group SE vagy a Chubb Life Europe SE, amely az egyik európai fióktelepén keresztül jár el. Mindazonáltal, minden esetben ellenőrizze a biztosítási szerződését (vagy lépjen velünk kapcsolatba közvetlenül) az egyedi esetekben eljáró adatkezelő meghatározása érdekében.

 

Szenzitív és nem szenzitív, valamint a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokhoz és bűncselekményekhez kapcsolódó személyes adatokat is gyűjtünk és kezelünk.

Leendő biztosítottak és biztosítottak. A kockázatértékelés és a biztosítási szerződések kezelése során információkat gyűjtünk be a leendő biztosítottakról, szerződő felekről és a hozzájuk kapcsolódó személyekről. Ebbe a körbe tartozhatnak a leendő biztosítottra, szerződő félre vagy képviselőikre vonatkozó háttér- és kapcsolattartási adatok, valamint a kockázat felméréséhez és a biztosítási szerződések kezeléséhez szükséges információk. A leendő biztosított vagy szerződő természetes személy, vállalkozás vagy ezek képviselője is lehet. Az általunk begyűjtött és felhasznált személyes adatok köre attól függ, hogy milyen biztosítást kíván kötni vagy kötött, és beletartozhat más olyan személyekre vonatkozó információ is, akiket a biztosítás részeseinek kell tekinteni. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy Különleges Adatokat gyűjtsünk be és használjunk; ilyenek lehetnek például az egészségi állapotra vagy a büntetett előéletre vonatkozó adatok. Különleges Adatait csak a jog által meghatározott kivételes esetekben használhatjuk fel - további részletekért ld. az 5. pontot.

Amennyiben Ön Biztosított, úgy szükség esetén elkérhetjük Öntől harmadik személyek személyes adatait is, így például felelősségbiztosítás alapján benyújtott kárigény esetén a sérelmet szenvedett harmadik fél személyes adatait. Amennyiben az lehetséges, tájékoztassa a harmadik felet arról, hogy adatait meg kell osztania biztosítójával, a Chubb-bal. Ezen harmadik személyek személyes adatait is a jelen Szabályzatnak megfelelően kezeljük.

Károsultak. Ha egy biztosítási szerződés alapján kárigényt jelent be, bekérjük az alapvető kapcsolattartási adatait, valamint a kárigény jellegére és esetleges korábbi kárigényekre vonatkozó információkat. Amennyiben Ön a Biztosított, úgy ellenőriznünk kell az Önre vonatkozó biztosítási szerződés adatait és az Ön kártörténetét. A kárigény jellegétől függően szükség lehet arra, hogy Különleges Adatokat is bekérjünk és használjunk, például egy baleset során az Ön által elszenvedett személyi sérülés részleteit.

Üzleti Partnerek és Látogatók. Ha Ön üzleti partner, akkor üzleti kapcsolattartási adatokat kérünk Öntől. Szükség esetén a szakmai ismereteire és tapasztalataira vonatkozó információt is gyűjthetünk. 


Begyűjthetjük az Ön kapcsolattartási adatait, ha meglátogatja a honlapunkat, feliratkozik az egyik hírlevelünkre vagy ellátogat az egyik rendezvényünkre. Ha személyazonosításra alkalmas adatokat gyűjtünk a honlapunkon keresztül, akkor egyértelműen jelezni fogjuk, hogy mikor gyűjtjük a személyes adatokat, valamint megmagyarázzuk, hogy mit szándékozunk tenni a személyes adatokkal. Begyűjthetjük azon Felhasználók Személyes Adatait, akik hozzáférnek a honlapjainkhoz, vagy akik úgy döntenek, hogy – a megfelelő online részben – hozzájárulnak hírlevelek fogadásához vagy úgy döntenek, hogy részt vesznek a csoport egyik társasága által szervezett rendezvényen. Amennyiben a honlapunkon keresztül személyazonosításra alkalmas adatokat gyűjtünk, úgy erre a személyes adatok begyűjtésekor felhívjuk a figyelmet és ismertetjük az adatgyűjtés célját is.

Az általunk begyűjtött adatokra vonatkozóan további információt ide kattintva szerezhet.

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak
 

 • Közvetlenül Öntől gyűjtünk adatokat, amikor biztosításkötési szándékát jelzi felénk.
 • Önnel kapcsolatos információkat kaphatunk biztosítási alkusztól, a munkáltatójától, családtagjától vagy bármely harmadik személytől, aki olyan biztosítást kíván kötni, nálunk, amelyben Ön megnevezésre kerül vagy amelynek Ön a kedvezményezettje.
 • Más forrásból is gyűjthetünk információt Önről, ha úgy véljük, hogy ez szükséges a biztosítási szerződéshez kapcsolódó kockázat hatékony kezeléséhez és/vagy a pénzügyi bűncselekmények elleni fellépéshez. Ilyen egyéb források lehetnek például a hitelinformációs ügynökségek vagy más megbízható szervezetek kezelésében álló, szabadon hozzáférhető nyilvántartások és adatbázisok.
   

Károsult

 • Adatokat gyűjtünk Öntől akkor, amikor kárt jelent be. A kárt bejelentheti közvetlenül nálunk vagy képviselőjén, alkuszán vagy a nevünkben kárigények kezelésével foglalkozó képviselőn keresztül. A kárigényt megbeszélhetjük Önnel telefonon, személyesen vagy a mi vagy harmadik fél képviselőink által vezetett videóinterjúkon keresztül.
 • Akkor is gyűjthetünk információt Önről, ha olyan harmadik személy nyújt be kárigényt hozzánk, aki Önnel szoros kapcsolatban áll vagy egyéb módon kapcsolódik a kárigényhez - például ha a szerződő az Ön munkáltatója, vagy ha egy harmadik fél által beadott kárigénynek Ön az alanya.
 • Kaphatunk továbbá információkat az Ön ügyvédeitől (vagy a munkáltatója nevében eljáró ügyvédektől).
 • Más forrásból is gyűjthetünk információt Önről, ha úgy véljük, hogy ez szükséges a kárigény ellenőrzéséhez és/vagy a pénzügyi bűncselekmények elleni fellépéshez. Ebben a körben igénybe vehetünk szabadon hozzáférhető nyilvántartásokat, közösségi oldalakat és más online forrásokat, hitelinformációs ügynökségeket vagy más megbízható szervezeteket.
   

Üzleti Partnerek és Látogatók

 • Abban az esetben is gyűjtünk információt Önről, ha Ön vagy vállalkozása közös munkánk során megadja nekünk elérhetőségeit vagy más adatait, akár közvetlenül üzleti partnerként, akár cégének képviselőjeként dolgozik velünk.
 • Akkor is gyűjthetünk információt Önről, ha az általunk szervezett megbeszéléseken, rendezvényeken vagy konferenciákon részt vesz, honlapunkon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot vagy feliratkozik hírlevél- vagy értesítő-szolgáltatásunkra.
 • Amennyiben szükségesnek ítéljük az üzleti partnerekkel történő kapcsolattartáshoz, más nyilvános forrásokból (pl. a munkáltatója honlapjáról) is beszerezhetünk  információkat.
   

Mindenkire vonatkozóan
 

 • Amikor Ön felhívja telefonon a Chubb-ot (pl. egy kárigény bejelentésekor vagy a kárigény velünk történő megbeszélése miatt) vagy amikor a Chubb hívja fel Önt telefonon (pl. kötvény értékesítése miatt), a telefonbeszélgetéseket rögzíthetjük. A beszédparancsokra adott válaszok automatizálása és a felvétel adatainak elemzése érdekében úgynevezett Interaktív Hangválasz (Interactive Voice Response, „IVR”) technológiát is alkalmazhatunk. A telefonbeszélgetések felvételeit annak bizonyítására használjuk, hogy Ön hozzájárult egy biztosítási szerződés megkötéséhez vagy egy kárigény bejelentéséhez, továbbá arra, hogy munkatársainkat oktassuk, és annak érdekében, hogy a hívás pontos felvételét biztosítani tudjuk reklamációk vagy megkeresések esetén. A hívások felvételeit automatizált technológiával elemezhetjük annak érdekében is, hogy vevőszolgálati hibákat tárjunk fel (és ezt követően ezeket javítsuk) vagy csalás potenciális bizonyítékait fedezzük fel.

Az Ön személyes adatait az alábbiakban meghatározott célokból használjuk fel. További részletekért – ideértve az egyes esetekhez kapcsolódó jogalapokat is – kérjük, olvassa el a 2. sz. Függeléket.

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak. Ha Ön Leendő Biztosított vagy Biztosított, akkor személyes adatait felhasználjuk a biztosítás iránti kérelmének mérlegeléséhez, a kockázatok felméréséhez és értékeléséhez, illetve, a vonatkozó feltételek teljesülése esetén a kötvény kibocsátásához. A kockázatelbírálás során Profilalkotásra is sor kerülhet. Miután biztosítási szerződést kötöttünk Önnel, személyes adatait biztosításának kezelésére, kérelmeinek megválaszolására és a megújítási folyamat kezelésére használjuk. Személyes adatait felhasználjuk továbbá törvény vagy szabályozó hatóság által biztosítóként ránk rótt kötelezettségek teljesítéséhez is.

Károsultak. Ha Ön károsult, a személyes adatait felhasználjuk kárigényének elbírálásához, illetve az esetleges kártérítés kifizetéséhez. Szükségünk lehet személyes adataira a potenciális csalások kockázatának megítéléséhez is, amelynek során automatikus eljárásokon alapuló Profilalkotásra is sor kerülhet. Ha Ön egyben Biztosított is, úgy a kárigényhez kapcsolódó személyes adatait felhasználjuk a biztosítás megújítása, illetve esetleges későbbi biztosítási kérelmének elbírálása során is.

Üzleti Partnerek és Látogatók. Ha Ön üzleti partnerünk, személyes adatait kapcsolatunk fenntartásához használjuk, amibe beletartozik, hogy marketing-anyagokat küldünk Önnek (amennyiben ehhez megfelelő hozzájárulással rendelkezünk) és meghívjuk rendezvényeinkre. Szükség esetén személyes adatait használjuk ahhoz is, hogy szolgáltatást nyújtsunk vagy megrendeljünk, továbbá hogy az Önnel vagy munkáltatójával fennálló szerződésünket kezeljük és adminisztráljuk. 

Ha Ön látogató, személyes adatait jellemzően arra használjuk, hogy regisztráljuk honlapunk egyes részein, további tájékoztatást kérjünk Öntől, eljuttassuk Önhöz a kért referenciaanyagokat vagy meghívjuk valamely rendezvényünkre. A Chubb felhasználja továbbá a honlapjain regisztráló felhasználók adatait annak érdekében, hogy promóciós anyagokat vagy rendezvénymeghívókat küldjön a részükre.

Adatelemzés. Rendszeresen elemezzük az információkat különböző rendszereinkben és adatbázisainkban annak érdekében, hogy így javítsuk üzleti működésünket, jobb szolgáltatást nyújthassunk és növeljük kockázatelemzési és más biztosításmatematikai modelljeink pontosságát. Mielőtt az információkat az elemzéshez rendelkezésre bocsátanánk, az adatmezők összesítése és, ahol erre lehetőség van, anonimizálás útján (különösen a Biztosítási Szerződés Adatai és a Kárigény Részletei tekintetében, amelyek meghatározása az 1 Függelékben található) törekszünk személyes adatai védelmének biztosítására.

Gondoskodunk arról, hogy személyes adatait kizárólag a 4. pontban és a 2. Függelékben meghatározott célokból és csak akkor használjuk fel, amennyiben megbizonyosodtunk róla, hogy
 

 • Ön hozzájárulását adta az adat ilyen felhasználásához, hogy a személyes adatok felhasználása egy szerződés teljesítéséhez vagy egy Önnel megkötendő szerződés előkészítéséhez szükséges (pl. hogy kezeljük biztosítási szerződését), vagy
 • a személyes adatok felhasználása egy szerződés teljesítéséhez vagy egy Önnel megkötendő szerződés előkészítéséhez szükséges (pl. hogy kezeljük biztosítási szerződését), vagy
 • személyes adatainak felhasználása a tevékenységünkhöz kapcsolódó "jogos érdekünk" céljára szükséges (például termékeink fejlesztése vagy elemzések futtatása adatbázisainkon), feltéve, hogy minden esetben arányosan, az Ön személyiségi jogainak tiszteletben tartásával járunk el.
   

Különleges Adatok gyűjtése és/vagy felhasználása előtt igazolnunk kell, hogy törvényben meghatározott valamely kivételszabály kifejezetten lehetővé teszi az adott információk felhasználását. Ezek a kivételek általában a következők:
 

 • az Ön kifejezett hozzájárulása,
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme általunk vagy harmadik személy jogosultak által; vagy
 • az EU tagállamok vagy az Általános Adatvédelmi Rendeletet (GDPR) érvényesítő más országok jogszabályai által adott biztosító-specifikus kivétel, például a biztosított családtagjai egészségügyi adatainak kezelése vagy csoportos biztosítás alá tartozó személyek Különleges Adatai vonatkozásában.
   

FIGYELEM: Amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul Különleges Személyes Adatainak kezeléséhez, vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ugyanakkor tudnia kell, hogy ha ezt teszi, úgy elképzelhető, hogy a továbbiakban nem tudunk biztosítási szolgáltatásokat nyújtani Önnek (és ha Ön visszavonja a hozzájárulását ahhoz, hogy egy biztosító vagy viszontbiztosító használja az adatait, úgy lehetséges, hogy a biztosítást nem tudjuk fenntartani). Ez azt jelentheti, hogy biztosítási szerződése megszüntetésre kerülhet. Amennyiben Ön mégis a visszavonás mellett dönt, úgy részletesen ismertetjük annak lehetséges következményeit, köztük a megszüntetés következményeit (például ilyen esetben nehézségekbe ütközhet későbbi biztosításainak más biztosítónál történő megkötése során), valamint a megszüntetéshez kapcsolódó esetleges díjakat.

Kérjük, kattintson ide, ha többet szeretne megtudni arról, hogy milyen információkat gyűjtünk és használunk fel Önről, és miért véljük úgy, hogy az információk felhasználása megfelelően történik az egyes tevékenységek esetében.

Számos kívülálló személlyel működünk együtt annak érdekében, hogy segítsenek bennünket tevékenységünk végzése és szolgáltatásaink nyújtása során. Ezen harmadik feleknek időnként szükségük lehet arra, hogy hozzáférjenek az Ön személyes adataihoz.

Leendő Biztosítottak és Biztosítottak esetében ilyen harmadik felek lehetnek:
 

(a)    bármely adatvédelmi felügyeleti hatóság, az alább felsoroltak szerint, de különösen a CNIL (a Chubb EU-n belüli, Franciaországban található tevékenységi központjával kapcsolatban) vagy az ICO (az Egyesült Királyságban);

(b)    bármely biztosítási / pénzügyi szolgáltatásokat felügyelő hatóság; de különösen az ACPR (a Chubb EU-n belüli, Franciaországban található tevékenységi központjával kapcsolatban) vagy az FCA vagy a PRA (az Egyesült Királyságban);

(c)    valamint az EU-ban és máshol működő szabályozó hatóságok és bűnüldöző szervek
 

 • Hitelinformációs ügynökségek és a pénzügyi szolgáltatások terén a csalás megelőzéséért dolgozó szervezetek,
 • Ügyvédek és egyéb szakmai szolgáltatásokat nyújtó cégek.
   

Károsultak esetében ide tartozhatnak:
 

 • Külső Ügyintézők akik együttműködnek velünk a kárigények kezelésében,
 • Kárrendezők és Kárszakértők, akik segítenek a kárigények értékelésében és kezelésében,
 • Szolgáltatók, akik segítenek informatikai és back office rendszereink működtetésében,
 • Segítségnyújtók, akik káresemény bekövetkeztekor segítséget nyújthatnak Önnek,
 • Ügyvédek, akik Önt, bennünket vagy egy harmadik fél károsultat képviselik,
 • Hitelinformációs ügynökségek és a pénzügyi szolgáltatások terén a csalás megelőzéséért dolgozó szervezetek.
   

Elképzelhető, hogy törvény vagy hatósági rendelkezés kötelez minket arra, hogy személyes adatait kiadjuk a bíróságoknak, szabályozó hatóságoknak, bűnüldöző szerveknek vagy bizonyos esetekben más biztosítóknak. Ha vállalkozásunk egy részét eladnánk, akkor személyes adatait is át kellene adnunk a vevőnek.

Személyesadatait felhasználhatjuk arra, hogy direkt marketing üzeneteket küldjünk Önnek a biztosítási konstrukcióinkról vagy kapcsolódó szolgáltatásainkról. Ez történhet e-mail, levél, SMS, telefon vagy célzott online hirdetések útján. A fogyasztókat célzó marketing tevékenység során, vagy ahol az alkalmazandó jogszabályok másként írják elő, csak akkor célozzuk meg Önt marketing célból, ha Ön hozzájárulását adta a marketing tevékenységhez, kivéve, ha a marketing tevékenység ugyanazokkal vagy hasonló termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, amelyeket már korábban is értékesítettünk Önnek, és ezért megkaptuk az Ön elérhetőségi adatait.

Társaságokat is megcélozhatunk marketing anyagokkal, kivéve, ha a társaság ezt kifejezetten megtiltotta.

A legtöbb esetben a személyes adatok marketing célú felhasználása a jogos érdekünkön alapul, hogy olyan információkat nyújtsunk Önnek, amelyek hasznosak lehetnek a biztosítási kockázatok kezelésében, a biztosítás megújításában, illetve egyéb olyan termékek, szolgáltatások és ajánlatok, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára, bár egyes esetekben az Ön hozzájárulása szükséges hozzá (például ahol jogszabály ezt megköveteli). Önnek lehetősége van arra, hogy bármikor megtiltsa a közvetlen üzletszerzés bármely formáját - oly módon, hogy követi az elektronikus üzenetekben található leiratkozó linket vagy megkeres bennünket a 12. pontban található elérhetőségeinken.

Arra törekszünk, hogy a közvetlen üzletszerzést ésszerű és arányos keretek között tartsuk, és hogy olyan üzenetekkel keressük meg Önt, amelyek a rendelkezésünkre álló információk alapján érdeklődésére tarthatnak számot.

Bizonyos esetekben szükséges lehet, hogy személyes adatait átadjuk a Chubb csoport Európán (az Európai Gazdasági Térségen) kívül található tagjainak. Emellett adataihoz hozzáférést biztosíthatunk Európán kívül található Szolgáltatóinknak vagy Segítségnyújtóinknak. Egyéb esetekben is továbbíthatjuk külföldre a személyes adatait, például amennyiben egy külföldi bűnüldöző hatóságtól erre irányuló megkeresést kapunk.

Minden esetben törekszünk arra, hogy az információk külföldre történő továbbítását gondosan, az Ön jogainak és érdekeinek védelmét biztosítva végezzük:
 

 • Személyes adatait csak olyan országokba továbbítjuk, amelyek biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét, vagy amennyiben megbizonyosodunk arról, hogy az Ön személyes adatok védelméhez fűződő jogait egyéb megállapodások biztosítják. Ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan az Egyesült Királyság (az EU-ból történő adattovábbítás esetén);
 • a Chubb vállalatcsoporton belüli információátadásra belső megállapodás vonatkozik, amely konkrét szerződéses rendelkezések révén biztosítja, hogy a személyes adatok a Chubb csoporton belül mindenhol megfelelő és egységes szintű védelmet élvezzenek;
 • Szolgáltatóknak és más harmadik feleknek történő adattovábbítást minden esetben szerződéses kötelezettségek biztosítják, szükség esetén pedig további garanciákat is megkövetelünk;
 • a bűnüldöző szervektől vagy szabályozó hatóságoktól érkezett információ-kéréseket alaposan megvizsgáljuk, mielőtt személyes adatokat adnánk át.

Ön jogosult további információt kérni tőlünk a fentiekben részletezett garanciákról. Ha további tájékoztatást szeretne, keressen meg minket a 12. pontban ismertetett módon.

Az Automatikus Döntéshozatal olyan döntést jelent, amely személyes adatainak kizárólag automatizált kezelése alapján születik meg. Ezt azt jelenti például, hogy olyan szoftverkódot vagy algoritmust alkalmazunk az adatkezeléshez, amelyhez nincs szükség emberi beavatkozásra.

Mivel a Profilalkotás automatikus adatkezelést használ, időnként összekapcsolják az automatikus döntéshozatallal. Nem minden profilalkotás eredményez azonban automatikus döntéshozatalt, de ez is előfordulhat.

Ha Ön Leendő Biztosított vagy Biztosított, úgy lehetséges, hogy automatikus döntéshozatal útján ellenőrizzük a hitelképességét. A biztosítási kockázatvállalás körében a profilalkotást rutinszerűen végrehajtjuk az (1. . sz. Függelék szerint meghatározott) Személyes Kockázattal Kapcsolatos Információk alapján, így értékeljük az egyéni kockázatot (illetve, hogy Ön milyen hatással lehet a Biztosítottak egy csoportjának összesített kockázatára), és így számoljuk ki a biztosítási díjakat, továbbá így döntjük el, hogy megkössük vagy megújítsuk-e Önnel a biztosítást. Emellett Automatikus Döntéshozatalt használhatunk a Telematikai Adatok kapcsán is a megújítási döntés során.

Ha Ön Károsult, akkor Profilalkotás vagy az automatizált adatkezelés más formája segítségével mérhetjük fel annak valószínűségét, hogy kárigénye elfogadható-e. Nem minden kárigény kapcsán alkalmazunk azonban automatizált döntéshozatalt – az összetettebb kárigények egy kárügyintéző részére kerülnek továbbításra egyedi áttekintés céljából.

Azért vezettük be az automatizált döntéshozatalt, mivel segítséget nyújt abban, hogy az egyszerű kárigényeket gyorsabban és pontosabban dolgozzuk fel, így zökkenőmentes kárügyintézési folyamatot kialakítva valamennyi fél számára. Az algoritmusaink szigorú tesztelési folyamaton mennek keresztül, mielőtt alkalmazzuk őket a kárügyintézés során.

Amikor automatizált döntéshozatalt alkalmazunk, a következő jogalapokra támaszkodunk:
 

 • A nem szenzitív személyes adatok (például: név, cím, email cím, telefonszám) kapcsán az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (ideértve a biztosítási kötvényt).
 • A személyes adatok különleges kategóriái körébe tartozó személyes adatok (például: a kárigénye kapcsán releváns egészségügyi adat) esetén:

- ahol az adatkezelés a tagállami jog alatti kifejezett hozzájárulásán alapul, ezen kifejezett hozzájárulását kérjük, amikor kárigényét előterjeszti;

  amennyiben kifejezett hozzájárulás nem szükséges, a következő  jogalapot kell alkalmazni, 


- ha az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, azon tagállami jog alapján, amely lehetővé teszi az egészségügyi adatok kezelését biztosítási kárigények kapcsán.

Amennyiben az automatizált döntéshozatal során meghozott döntés jelentős hatással van Önre (például: a kárigénye elutasítása), úgy Ön:
 

 •  kifogást terjeszthet elő az automatizált döntéshozatallal szemben / emberi beavatkozást kérhet – ha ezt megteszi, megkérjük az egyik követeléskezelőnket, hogy vizsgálja felül az automatizált döntést, és állapítsa meg, hogy az helyes-e; vagy
 •  kifejezheti álláspontját a döntéssel kapcsolatban.
   

Ha Ön Károsult, akkor Profilalkotás vagy az automatikus adatkezelés más formája segítségével mérhetjük fel annak valószínűségét, hogy kárigénye csalárd, vagy más módon gyanút kelt-e.

Ha a Profilalkotás szempontjából a Különleges Személyes Adatok vagy a büntetőjogi felelősség megállapítása releváns, (például a kórtörténet az életbiztosításnál vagy a korábbi közlekedési kihágásokra vonatkozó adatok a gépjármű-biztosításnál), úgy a Különleges Személyes Adatait is felhasználhatjuk modellünkben.

Amennyiben az automatikus döntéshozatal során meghozott döntés jelentős hatással van Önre, például ha jogi következményeket von maga után, Önt megilletik bizonyos jogok. Ezen jogait illetően további tájékoztatást a 11 és 12 pontokban talál.

Személyes adatait a jelen Szabályzat 4. pontjában ismertetett célok eléréséhez szükséges ideig őrizzük meg. Bizonyos körülmények között hosszabb ideig is megőrizhetjük személyes adatait, például amennyiben erre jogi előírások, hatósági, adózási vagy számviteli rendelkezések köteleznek bennünket.

Például, ha Ön baleset- és egészségbiztosítással rendelkezik, az Ön Személyes Adatait – ellenkező rendelkezés hiányában – rendszerint a biztosítási szerződés megszűnését követő 10 évig őrizzük meg.

Ha Ön az első károsult egy vagyoni károkra fedezetet biztosító biztosítás tekintetében, az Ön, kárigényben feltüntetett Személyes Adatait – ellenkező rendelkezés hiányában – a biztosítási szerződés fennállása alatt, valamint az igény rendezését követő 10 évig vagy a biztosítási szerződés megszűnését követő 10 évig terjedő időtartam közül a hosszabbik időtartam végéig őrizzük meg.

Egyéb megőrzési idők is alkalmazandóak lehetnek. További részletekért, kérjük, forduljon az Adatvédelmi Tisztviselőhöz (akinek az elérhetőségei megtalálhatók a 12. pontban).

Speciális körülmények fennállása esetén szintén hosszabb ideig őrizzük meg személyes adatait annak érdekében, hogy pontos nyilvántartásunk legyen az Önnel folytatott ügyletekről, arra az esetre, ha panasszal élne vagy megkérdőjelezné valamely döntésünket, illetve ha alapunk van azt feltételezni, hogy a személyes adataihoz vagy ügyleteihez kapcsolódóan perre kerülhet sor.

Adatmegőrzési szabályzatot dolgoztunk ki, amelyet az általunk kezelt nyilvántartások vonatkozásában alkalmazunk. Ha már nincs szükség az Ön személyes adataira, akkor gondoskodunk róla, hogy azokat biztonságos módon töröljük, vagy úgy tároljuk, hogy a továbbiakban tevékenységünk során ne tudjuk felhasználni azokat.

Személyes adataihoz fűződően számos joggal rendelkezik. 

Kérhet az adataihoz hozzáférést, kérheti az esetleges hibák helyesbítését, a szükségtelenné vált adatok törlését, az adatai kezelésének korlátozását, tiltakozhat adatainak kezelése ellen, élhet az adathordozhatósághoz való jogával, kérhet további információt az Automatikus Döntéshozatal és Profilalkotás vonatkozásában, továbbá felvilágosítást kérhet a nemzetközi adattovábbítás jogalapja tekintetében. Emellett panasztételi jogával élhet a Felügyeleti Hatóságánál. Az egyes jogokkal kapcsolatosan további információ érhető el a vonatkozó linkre kattintva vagy az alábbi táblázatban.

Jogainak érvényesítése érdekében a 12. pontban ismertetett módon léphet velünk kapcsolatba. Amennyiben jogait érvényesíteni kívánja, úgy a következőkre hívjuk fel a figyelmét:

Nevesített Jog A jog tartalma
Hozzáférés Kérheti, hogy:
 • erősítsük meg, hogy kezeljük-e személyes adatait,
 • adjuk át Önnek adatai másolatát,
 • amennyiben a kérdéses információ ebben a Szabályzatban nem szerepel, úgy adjunk további tájékoztatást személyes adatairól, így például arról, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, mire használjuk őket, kinek bocsátjuk rendelkezésére azokat, továbbítjuk-e külföldre az adatokat és a továbbítás során hogyan gondoskodunk védelmükről, meddig őrizzük meg őket, milyen jogai vannak Önnek, hogyan tehet panaszt, honnan szereztük meg személyes adatait és végeztünk-e Automatikus Döntéshozatalt vagy Profilalkotást.
Helyesbítés

Kérheti tőlünk, hogy helyesbítsük pontatlan személyes adatait.

Mielőtt a helyesbítést végrehajtjuk, elképzelhető, hogy meg kívánunk győződni az adatok pontosságáról.

Törlés

Kérheti tőlünk, hogy töröljük személyes adatait, de csak abban az esetben, ha

 • már nincs szükség rájuk abból a célból, amiért begyűjtöttük azokat, vagy
 • Ön visszavonta hozzájárulását (ahol az adatkezelés hozzájáruláson alapult), vagy
 • érvényesítette a tiltakozáshoz való jogát (ld. alább, "Tiltakozás"), vagy
 • az adatkezelés jogellenesen történt, vagy
 • a törlés a Chubb-ra irányadó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

Nem vagyunk kötelesek eleget tenni az Ön személyes adatok törlésére irányuló kérésének, ha a személyes adatok kezelésére:

 • valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükség.

Vannak más esetek is, amikor nem vagyunk kötelesek eleget tenni az adatok törlése iránti kérésnek, de a fent említett körülmények esetében a legvalószínűbb, hogy a törlés iránti kérelmét visszautasítjuk.

Korlátozás

Kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk (vagyis megtartsuk, de ne használjuk) személyes adatait, de csak abban az esetben, ha

 • helyességüket megkérdőjelezte (ld. Helyesbítés), hogy meggyőződhessünk helyességükről, vagy
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön nem igényli a törlést, vagy
 • már nincs szükség rájuk abból a célból, amiért begyűjtöttük azokat, azonban továbbra is szükségünk van rájuk jogi igények megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • Ön gyakorolta tiltakozáshoz való jogát és az elsőbbséget élvező indokok ellenőrzése még folyik.

A korlátozás iránti kérés után tovább használhatjuk személyes adatait, amennyiben

 • ehhez Ön a hozzájárulását adta, vagy
 • azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek, vagy

azok más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez szükségesek.

Hordozhatóság

Kérheti tőlünk, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek, vagy közvetlenül egy másik Adatkezelőnek, de kizárólag akkor, ha

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződés teljesítésén alapul, és
 • az adatkezelés automatikusan történik.

Az adathordozhatósághoz való jog kizárólag az Ön által átadott adatokra vonatkozik.

Tiltakozás

Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben azok kezelésének jogalapja a mi "jogos érdekünk", és Ön úgy véli, hogy alapvető jogai és szabadságai felülírják a mi jogos érdekeinket.

Miután Ön kifogást emelt, nekünk lehetőségünk van bizonyítani, hogy olyan megfelelő jogos érdekünk áll fenn, amely felülírja az Ön alapvető jogait és szabadságait.

Automatikus Döntéshozatal

Kérheti, hogy ne hozzunk ügyében olyan döntést, amely kizárólag automatikus adatkezelésen alapul (ld. 9. pont), de kizárólag akkor, ha az ilyen döntés

 • Önre nézve joghatással járna (például egy kárigény elutasítása), vagy
 • másként jelentős hatást gyakorolna Önre.

Ilyen esetben Ön emberi közreműködés beiktatását is kérheti a döntéshozatalba, mi pedig gondoskodunk róla, hogy Ön lehetőséget kapjon a folyamat során álláspontja kifejtésére és/vagy az automatikus döntés megkérdőjelezésére.

Az Ön emberi beavatkozás kérésére vagy a döntés megkérdőjelezésére vonatkozó joga nem érvényesíthető akkor, ha az automatikus döntéshozatal révén született döntés

 • szükséges az Önnel fennálló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez,
 • jogszabályi felhatalmazáson alapul és az Ön jogait és szabadságait megfelelő garanciák védik, vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Mindazonáltal, ezekben az esetekben Ön emberi közreműködés beiktatását kérheti a döntéshozatalba, mi pedig gondoskodunk róla, hogy Ön lehetőséget kapjon a folyamat során álláspontja kifejtésére és/vagy az automatikus döntés megkérdőjelezésére.

Visszavonás Ha a személyes adatainak a kezelése az Ön hozzájárulásán alapul (ld. 2. sz. Függelék), Ön bármikor jogosult visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A hozzájárulása visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Nemzetközi adattovábbítás

Kérheti, hogy bocsássunk az Ön rendelkezésére másolatot a személyes adatainak az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő továbbítására vonatkozó garanciákról, vagy adjuk meg az elérésükhöz szükséges hivatkozást.

Az adattovábbítási megállapodásokat és egyéb kapcsolódó dokumentumokat szerkeszthetjük (például kitakarhatunk a dokumentumokból bizonyos információkat) az üzleti titkok védelme érdekében.

Felügyeleti Hatóság

Személyes adatainak kezelése kapcsán Ön jogosult panasszal élni a szokásos tartózkodási helye, munkavégzési helye szerinti felügyeleti hatóságánál a GDPR állítólagos megsértésére hivatkozva.

Az egyes országok felügyeleti hatóságai a következők:

 

 

Egyesült Királyság

ICO (https://ico.org.uk/).

Ausztria

Osztrák Adatvédelmi Hatóság (Österreichische Datenschutzbehörde), (https://www.dsb.gv.at)

Belgium

Belga Adatvédelmi Hatóság (www.dataprotectionauthority.be)

Hollandia

Holland Adatvédelmi Hatóság (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en)

Bulgária

CPDP (https://www.cpdp.bg/)

Cseh Köztársaság

Úřad pro ochranu osobních údajů  (ÚOOÚ, https://uoou.cz/)

Dánia

Datatilsynet (http://www.datatilsynet.dk/)

Feröer-szigetek

Dátueftirlitið (https://dat.fo/)

Finnország

Tietosuojavaltuutetun toimisto  (https://tietosuoja.fi/)

Franciaország

CNIL (www.cnil.fr)

Németország

•          Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/),

•          Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (https://www.lda.bayern.de),

•          Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-berlin.de),

•          Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg (https://www.lda.brandenburg.de),

•          Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen (https://www.datenschutz.bremen.de/),

•          Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-hamburg.de),

•          Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.hessen.de),

•          Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern (https://www.datenschutz-mv.de),

•          Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (https://www.lfd.niedersachsen.de),

•          Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (https://www.ldi.nrw.de),

•          Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (https://www.datenschutz.rlp.de),

•          Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.saarland.de),

•          Sächsischer Datenschutzbeauftragter (https://www.saechsdsb.de/),

•          Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (https://datenschutz.sachsen-anhalt.de),

•          Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (https://www.datenschutzzentrum.de),

•          Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (https://www.tlfdi.de).

Gibraltár

Gibraltar Regulatory Authority

(https://www.gra.gi/data-protection)

Magyarország

NAIH (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., tel. szám: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)

Írország

CBI és DPC

Olaszország

Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it.)

Norvégia

Norway           Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/)

Lengyelország               

PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

(https://www.uodo.gov.pl/pl)

Portugália

CNPD https://www.cnpd.pt/)

Spanyolország

AEPD (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es)

Svédország

Integritetsskyddsmyndigheten  (www.imy.se)

 

 

Kérjük, hogy először velünk próbálja meg rendezni az esetleges problémákat, bár joga van bármikor kapcsolatba lépni a felügyeleti hatósággal.

Azonosítás Komolyan vesszük a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások titkosságát, ezért fenntartjuk a jogot, hogy személyazonosságának igazolására kérjük Önt, ha ezen nyilvántartásokra vonatkozó kéréssel fordul hozzánk.
Díjak

Nem kérünk díjat azért, hogy Ön a személyes adataihoz fűződő bármely jogát gyakorolja, kivéve, ha az információhoz való hozzáférés iránti kérése megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzott mértékű, mely esetben a körülmények fényében észszerű mértékű díjat számítunk fel. A kérés teljesítése előtt tájékoztatjuk az esetleges díjakról.

Időigény Törekszünk arra, hogy minden jogos kérésre egy hónapon belül válaszoljunk, kivéve, ha különösen bonyolult ügyről van szó vagy több kérést is kaptunk Öntől, mely esetben törekszünk a három hónapon belüli válaszadásra. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időt vesz igénybe válaszunk, erről tájékoztatni fogjuk Önt. Előfordulhat, hogy megkérdezzük Önt, hogy pontosan mit szeretne kapni tőlünk vagy mi aggasztja. Ez segít bennünket abban, hogy gyorsabban reagáljunk kérésére.
Harmadik Felek Jogai Nem vagyunk kötelesek eleget tenni az olyan kérésnek, amely hátrányosan befolyásolná más érintett személyek jogait vagy szabadságait

A jelen Szabályzattal kapcsolatos minden kérdésben, ideértve az érintettek jogainak érvényesítésére vonatkozó kéréseket is, az elsődleges kapcsolattartó az Adatvédelmi Tisztviselőnk.

Az Adatvédelmi Tisztviselővel az alábbi módokon veheti fel a kapcsolatot:
 
E-mail cím:

dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Postacím:

Data Protection Officer,
Chubb, 100 Leadenhall Street,
EC3A 3BP, London, Egyesült Királyság

Amennyiben személyes adatai használatával kapcsolatban panasza vagy aggodalma merül fel, kérjük, először velünk vegye fel a kapcsolatot, és mi a lehető leggyorsabban megpróbáljuk megoldani a problémát. Emellett Ön bármikor jogosult panasszal élni országa adatvédelmi hatóságánál.

Frissítve: 2022 december

További információk a francia törvények hatálya alá tartozó feldolgozáshoz:

Franciaországban Önt az alábbi jogok is megilletik:

Rendelkezés az Ön halálát követő adatkezelések tárgyában: Ön jogosult a személyes adatainak a halálát követően történő kezelése tárgyában utasításokat adni, az alábbiak szerint:

 • Utasításokat adhat a jelen pont szerinti jogai halálát követő gyakorlása tárgyában, amelyek kiterjedhetnek különösen az adatai megőrzési idejére, törlésére és/vagy közlésére, valamint az e jogok gyakorlására kijelölt személyre.
 • Általános utasításokat adhat, amelyeket rábízhat egy megbízható harmadik félre és egy – rendelet által létrehozott – általános nyilvántartóra.
 • Konkrét utasításokat adhat, amelyek kifejezetten a személyes adatai Chubb általi kezelésére vonatkoznak és ezen utasításokat nyilvántartásba vetetheti nálunk a lenti e-mail címen keresztül.
 • Ön bármikor jogosult visszavonni vagy módosítani az utasításait.
   

Öröklési Jogok: Az Ön halála esetén az Ön Személyes Adataival kapcsolatos fenti jogokat az a személy gyakorolhatja, akinek személyes érdeke fűződik az Ön Személyes Adataihoz, vagy aki az Ön nevében, az Ön képviselőjeként vagy védelmet érdemlő családi okokból jár el. Ön a fent felsorolt jogok egy részének megbízottjai általi gyakorlását kifejezetten megtilthatja a Chubb-hoz intézett és a 12. pontban megjelölt címre megküldött írásbeli nyilatkozattal. A nyilatkozat később azonos módon vonható vissza vagy módosítható.

További információk az olasz törvények hatálya alá tartozó feldolgozáshoz:

Összhangban az Olasz Adatvédelmi Hatóság iránymutatásaival és döntéseivel, a profilalkotás Különleges Személyes Adatok kezelése nélkül történik, és az érintett hozzájárulásán vagy – kizárólag abban az esetben, ha a profilalkotás nem invazív, valamint a felhasznált személyes adatok és az elvégzett ellenőrzési tevékenység típusától függően– a Chubb jogos érdekén alapul.

További információk az ír törvények hatálya alá tartozó feldolgozáshoz:

A biztosítása egyes részleteit felvisszük a „Motor Third Party Liability Database” elnevezésű adatbázisba, amelyet a „Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)” tart fenn. A MIBI elérhetővé teszi ezeket az információkat a fuvarozásért, turisztikáért és sportért felelős miniszter, valamint az An Garda Síochána részére a mindenkori 1961. évi Közúti Törvény 78A szakaszában megjelölt célból. A MIBI felhasználhatja ezeket az információkat:
 

 • a saját jogi kötelezettségeinek való megfelelés érdekében (pl. a mindenkori 651/ 2003 SI 5(5) szabályozás alapján információátadás olyan személy részére, akinek balesete volt egy azonosítatlan személlyel); és
 • a fuvarozási miniszterrel 2009. január 29. napján kötött mindenkori megállapodása szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében, amely azért jött létre, hogy kompenzációt biztosítson azon személyek számára, akik nem biztosított vezetőkkel kerültek balesetbe.
   

További részletek a MIBI adatvédelmi honlapján ezen a linken találhatók www.mibi.ie/, ami a projekt indulásakor frissül, hogy tükrözze az MTPL-t.

Ha a személyes adatait az adatbázisainkban tároljuk és más Chubb társaságok is hozzáférnek ezekhez az információkhoz, akkor az Ön személyes adatait továbbítjuk a vonatkozó Chubb társaságoknak.

További információ a feldolgozáshoz a törvények hatálya alá tartozó
Hollandia:

Személyes adatok Hollandiában folytatott kezelésére a Holland Biztosítók Egyesületének Magatartási Kódexe „A személyes adatok kezelése” (Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens”) is alkalmazandó. E Kódex tartalmát a Biztosítók Egyesületének honlapján, https://www.verzekeraars.nl/dutch-association-of-insurers ismerheti meg, vagy a Biztosítók Egyesületétől elkérheti azt: Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefon +31(0)70-3338500.

Hollandiában a Chubb felhasználhatja az Ön személyes adatait önszabályozó rendelkezések betartása érdekében, mint pl. a „Protocol Incident Warning System for Financial Institutions (PIFI)” www.verzekeraars.nl/branche/zelfreguleringsoverzicht-digiwijzer/protocol-incidentenwaarschuwingssysteem-financiële-instellingen elnevezésű dokumentum.

További információk az Egyesült Királyság törvényei hatálya alá tartozó feldolgozáshoz:

Az Egyesült Királyságban a biztosítás magában foglalja az Ön személyes adatainak a biztosítási piac különböző szereplői, például közvetítők, biztosítók és viszontbiztosítók, általi felhasználását és közzétételét. A „London Insurance Market Core Uses Information Notice” elnevezésű tájékoztató www.londonmarketgroup.co.uk/gdpr határozza meg az alapvetően szükséges személyes adat-felhasználásokat és -közzétételeket. Az alapvető felhasználási és közzétételi tevékenységeink összhangban vannak a „London Insurance Market Core Uses Information Notice” elnevezésű tájékoztatóval. Javasoljuk, hogy tekintse át ezt a tájékoztatót.

További információk a spanyol törvények hatálya alá tartozó feldolgozáshoz:

Spanyolországban zároljuk is az adatait, ha azok egy helyesbítési vagy törlési kérelem teljesítése érdekében kerültek feldolgozásra. Ez az adatzárolás az adatok azonosításából és karbantartásából áll, biztosítva, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedések fennállnak az adatkezelés leállításához, ideértve a megjelenítést is, kivéve a releváns hatóságok általi hozzáférést vagy az adatkezelésből eredő esetleges felelősségi kérdéseket, és kizárólag az elévülési idő végéig. Amikor ez megtörténik, töröljük vagy anonimizáljuk az adatokat

További információk a lengyel törvények hatálya alá tartozó feldolgozáshoz:

Lengyelországban az Adatvédelmi Tisztviselőnk és az elsődleges kapcsolattartónk Nikolai Dythtchenko.

Adatvédelmi szabályzat más nyelveken