Panaszkezelés

Panaszkezelési alapelveink

Arra törekszünk, hogy kiváló termékeket és gördülékeny kiszolgálást biztosítsunk ügyfeleinknek. Sajnos minden igyekezetünk ellenére is előfordulhat, hogy nem sikerül kifogástalan szolgáltatást nyújtanunk. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez és ügyfeleink elégedettségének növeléséhez fontos számunkra a termékeinket és szolgáltatásainkat érintő minden visszajelzés. Panaszkezelési eljárásunkban minden panaszt körültekintően, teljes körűen megvizsgálunk. Figyelembe vesszük ügyfeleink álláspontját, tevékenységünket érintő minden kifogását, a panasz minden körülményét (a benyújtott dokumentumokat és az ügyben született minden telefonos és egyéb kommunikációt). A panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgáljuk, és arra korrekt, minden részletre kiterjedő választ adunk.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Részletes panaszkezelési szabályzatunkat megtalálja itt vagy kérésére személyesen átadjuk, illetve postai úton vagy e-mailben elküldjük Önnek.

 

Hogyan tehet panaszt?

Panaszát írásban (e-mailben, postai levélben vagy faxon) vagy szóban (telefonon, személyesen) is megteheti.
 

  • személyesen ügyfélfogadásunkon, a 1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center) címen, hétfőn – amennyiben adott héten a hétfő nem munkanap, akkor a hét első munkanapján – 8 és 20 óra között, a többi munkanapon pedig 8 és 16 óra között;
  • telefonon hétfőn – amennyiben adott héten a hétfő nem munkanap, akkor a hét első munkanapján – 8 és 20 óra között, a többi munkanapon pedig 8 és 16 óra között a (06 1) 487-4087-es telefonszámon;
  • e-mailben az ugyfelszolgalat@chubb.com e-mail címen;
  • faxon a (06 1) 487-4081-es számon.
  • levélben a 1054 Budapest, Szabadság tér 7. címen.
  • az MNB panaszbejelentő formanyomtatványán is, amelyet itt talál.
  • A panaszkezelés során az ügyfél eljárhat meghatalmazottja útján is. Amennyiben meghatalmazott útján tesz panaszt, javasoljuk, hogy ezt a meghatalmazás mintát használja!

 

Milyen adatok szükségesek a panasztételhez?

A gördülékenyebb ügymenet érdekében szükségünk van a panaszos személy vagy cég alapvető azonosító adataira (magánszemélynél: név, születési dátum, anyja neve, személyi igazolványszám; cégnél: cégnév, cégjegyzékszám, székhely) és a meglévő fedezettel kapcsolatos adatokra (kötvényszám/fedezetazonosító, kárszám, készülékbiztosításnál a biztosított készülék pontos típusa és IMEI száma). Kérjük, adja meg e-mail címét és telefonszámát a gyorsabb kommunikáció érdekében. Panaszában, kérjük, írja le részletesen, hogy szolgáltatásunk melyik részét (részeit) kifogásolja, és milyen intézkedést kér tőlünk.

 

Mennyi időn belül válaszolunk a panaszokra?

A szóbeli panaszokat, amikor csak lehet, már a bejelentéskor rögtön igyekszünk orvosolni. Ha a panasszal érintett eset bonyolultabb, és megoldásához hosszabb időre van szükség, illetve az írásbeli panaszok esetén a jogszabályok 30 naptári napot biztosítanak számunkra a panaszügyek érdemi kivizsgálására és megválaszolására. Mi mindent megteszünk, hogy ügyfeleink ennél rövidebb idő alatt választ kapjanak, és igyekszünk a panaszok döntő többségét 10 munkanapon belül megválaszolni.

 

Visszajelzés, érdeklődés benyújtott panaszról

Az azonnal nem orvosolt panaszok beérkezéséről visszajelzést küldünk Önnek, amelyben – egyebek között – visszaigazoljuk mikor kaptuk meg panaszát és milyen tárgyban tett nálunk panaszt, továbbá jelezzük a várható elbírálási időt és feltüntetjük a panasz egyedi nyilvántartási számát is. Amennyiben a folyamatban lévő üggyel kapcsolatban bármilyen további információval tud szolgálni vagy bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommmal.

 

Mit tehet a panaszos, ha nem fogadja el a Biztosító panaszra adott válaszát?

Ha panaszára adott válaszunkkal nem elégedett vagy azt nem fogadja el, a Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepének vezetőjéhez fordulhat felülvizsgálatért a fentiekben megadott címeken.

Emellett a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához, a Pénzügyi Békéltető Testülethez, vagy bírósághoz fordulhat. Az MNB honlapján részletes tájékoztatót talál arról, hogy panaszával milyen esetekben melyik szervezethez fordulhat, valamint formanyomtatványokat is találhat. A panaszra adott válaszunkban mi is jelezzük, hogy az adott ügyben melyik szervhez fordulhat további panaszával.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére, illetve az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem (pénzügyi fogyasztóvédelmi beadvány) benyújtására rendszeresített formanyomtatványokat a fenti elérhetőségeinken költségmentesen igényelheti a társaságunktól akár személyesen, akár postai úton vagy e-mailben, de az MNB honlapjáról is letöltheti őket:
 

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

MEGHATALMAZÁS PANASZBEJELENTÉSHEZ