ประกันสะสมทรัพย์

ข้ามไปหน้าหลัก

 

 

 

 

สนใจทำประกันกับ ชับบ์ ไลฟ์ กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มด้านล่าง

*ข้อมูลที่ต้องกรอก

หมายเหตุ*

  • รับเงินคืนปีละ 1% - 4%* เมื่อถึงสิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 4, 6, 8 และ 10
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา 435%* เมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 12
  • รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นสูงสุด 400%* ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 4 - 12
  • *% ที่ระบุไว้ด้านบน คืออัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • กรณีเงินเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยเฉพาะกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด มากกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยในขณะที่เสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ
  • การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม
  • รายละเอียดแบบประกันภัย ประกันสะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟวิ่งส์ 12/4 (chubb.com)