ประกันสะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟวิ่งส์ 12/4

ข้ามไปหน้าหลัก

ออมเงินอย่างอุ่นใจ พร้อมได้รับเงินคืนที่แน่นอนตลอดสัญญา


ตอบโจทย์ความต้องการคนทํางานในยุคที่ต้องการอิสระทางการเงินได้อย่างลงตัว ด้วยประกันแบบสะสมทรัพย์ 
"สมาร์ท เซฟวิ่งส์ 15/8"  ที่การันตีเงินคืนทุกปี และรับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา รวมรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 962%* ของจํานวนเงินเอาประกันภัย จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี คุ้มครองยาว 15 ปี โดยเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสามารถนำมา
ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ลักษณะเด่นของแบบประกันสะสมทรัพย์ "สมาร์ท เซฟวิ่งส์ 15/8"

 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี รับความคุ้มครองชีวิต 15 ปี
 • รับเงินคืนปีละ 8%  ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1 – 14 ต่อเนื่องถึง 14 ปี
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 850%  ณ สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 15
 • รับผลประโยชน์ที่แน่นอนรวม 962%  เมื่ออยู่ครบอายุสัญญา 
 • รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น สูงสุดถึง 800%* ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 8-15
 • สมัครง่ายโดยไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันภัยที่จ่ายสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)
 • มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

  %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  *หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะมากกว่า 


ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1-7 บริษัทฯ จะจ่ายเงินจำนวน 100%* - 700%* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับปีละ 100% เช่น เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 บริษัทฯ จะจ่ายเงินจำนวน 300%* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น และหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 8-15 บริษัทฯ จะจ่ายเงินจำนวน 800%* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง


ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุที่รับประกันภัย: 31 วัน ถึง 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท ต่อกรมธรรม์
 • ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

1. กรณีไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ
2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

 ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก
โบรชัวร์และกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ