Ponad połowę (51%) z 57 milionów wyjazdów zagranicznych Brytyjczyków, stanowią podróże kobiet, informuje FortuneWest. Niektóre z wyzwań podróżujących zawodowo kobiet, z jakimi zmagają się w trakcie zagranicznych wyjazdów służbowych, są rozbieżne z tymi, jakich doświadczają ich podróżujący zawodowo koledzy.

Niniejszy artykuł skupia się na specyficznych oczekiwaniach, dotyczących podróży zawodowych kobiet. Ma on za zadanie dostarczyć praktycznych porad i wskazówek z obszaru ochrony pracownika przez pracodawcę.

Dowiedz się, zanim wyruszysz

Niezależnie od faktu, iż obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim swoim pracownikom w trakcie ich podróży i wyjazdów służbowych, to warto zwrócić uwagę na konieczność starannego rozpoznania potrzeb związanych z bezpieczeństwem podróżujących biznesowo kobiet.

„Najważniejszym jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa”, wyjaśnia Chris Conyard - szef Działu Osobowych Ryzyk Korporacyjnych w ACE European Group. ”Podróż pociągiem lub samolotem, nie stanowi dla kobiet problemu, ale kiedy przyjeźdżasz na miejsce docelowe, czy wiesz, jakie będą twoje pierwsze kroki?

”Zarząd powinien zdefiniować strategię dotyczącą bezpieczeństwa wszystkich pracowników, lecz jednocześnie uwzględnić w niej specyficzne potrzeby podróżujących w celach biznesowych kobiet”, mówi Chris Conyard. „Biuro podróży może wskazać pracownikowi najtańszy hotel o określonym standardzie, ale czy mamy pewność, że będzie on w bezpiecznej części miasta? Optymalizacja kosztów jest ważna, ale obowiązek pracodawcy w zakresie zapewnienia ochrony i bezpieczenstwa pracownikom jest czymś znacznie istotniejszym”.

„Niepozyskanie przez pracodawcę pełnej informacji odnośnie stanu zdrowia pracującej zawodowo kobiety lub poznanie jej percepcji zagrożeń, może w finalnym rozrachunku skutkować dla firmy znacznie większymi kosztami, zwłaszcza w perspektywie długofalowej”, przestrzega Carolyn Pearson, założycielka Maiden Voyage, sieci dedykowanej podróżującym kobietom.

Pamietaj o lokalnej kulturze

Normy kulturowe, zasady zachowań czy etykiety, mogą różnić się pomiędzy krajami, a podróżujący pracownicy powinni mieć tego świadomość, tak aby zadaptować swoje zachowania do istniejących lokalnych wzorców. Niejednokrotnie, mimo świadomości norm kulturowych, podróżujący pracownicy nie doszacowują ich wieloaspektowości i złożoności. „Istnieją normy kulturowe, których rozważanie w niektórych krajach, może powodować zakłopotanie, być przedmiotem wykroczeń lub nawet pociagać za sobą konsekwencje prawne”, dodaje Carolyn Pearson „Do takich tematów należą: dress code, kontakt wzrokowy, powitanie, czy chociażby sposób zachowania kobiety i mężczyzny w przestrzeni publicznej”.

Firmy i ich pracownicy powinny być zaznajomieni z lokalnymi zwyczajami i obowiązującą etykietą i  informować wyjeżdżający personel, jak dostosować swoje zachowanie. Nader często wystarczające okazują się najprostsze działania: „Czasami rozwiązaniem podnoszącym poziom bezpieczeństwa są naprawdę proste środki – jak na przykład tania obrączka ślubna, przekazywana osobie wyjeżdżającej”, dodaje Carolyn Pearson. „Wybierając zakwaterowanie w hotelu, możesz zweryfikować, czy pokoje wyposażone będą np. w podwójne zabezpiecznie dzwi”, doradza Carolyn.

Przedsiębiorstwa, optymalizując omawiane działania powinny angażować Risk managerów jak i wykorzystywać wiedzę i doświadczenie kolegów i koleżanek mających już doświadczenia w podróżach w konkretne lokalizacje.

Bądź czujna

To wskazówka o charakterze uniwersalnym. Podczas gdy w kilku odległych miastach, jak np. w Johannesburgu zaobserwować można ostatnio ‒ choć nadal incydentalnie ‒ wyodrębnione przestrzenie czy hotspoty dla podróżujących kobiet, nadal wiele z nich doświadcza skutków negatywnych zdarzeń kulturowych, również w związku z wyjazdami krajowymi (wg ostatnich badań Maiden Voyage *).
Dlatego tak istotnym jest upewnienie się, że pracownicy zostali zapoznani z lokalnymi normami i zwyczajami kulturowymi – wszędzie tam, gdzie podróżują”, mówi Carolyn Pearson. „Menedżerowie muszą stworzyć profile ryzyka dla swoich pracowników, a w konsekwencji dopasować zakres ubezpieczenia do tego czym zajmują się ich pracownicy, tak aby finalnie mieć wiedzę, jakie zdarzenia będą objęte ich polisą ubezpieczeniową.”

Polisa ubezpieczenia zagranicznych podróży służbowych, zawiera informacje o ryzykach objętych ochroną, zakresie ochrony, wysokości świadczeń medycznych jak również definiuje rodzaj wsparcia w sytuacji utraty bagażu, czy assistance na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń i incydentów. O jej pełnej wartości świadczy jednak przede wszystkim sprawność, z jaką ubezpieczona osoba uzyska pomoc i wsparcie. Żadna polisa nie zastapi jednak własnej czujności, wyobraźni, czy też przewidywania konsekwencji własnych działań.

Możliwe konsekwencje

„Straty finansowe mogą być związane nie tylko z daną podróżą służbową, mogą mieć również bardziej dalekosiężne implikacje”, ostrzega Carolyn Pearson. “Jeżeli kobiety uznają, że w trakcie wyjazdów i podróży służbowych nie będą wystarczająco chronione, mogą w rezultacie nie chcieć pracować w danej organizacji”, dodaje. Brak właściwej ochrony i bezpieczeństwa dla kobiet w organizacji, ma znacznie głębsze reperkusje, zwłaszcza jeśli problem dotyczy wyższej kadry kierowniczej.

*Źródło: www.maiden-voyage.com; ‘Traveller Safety and Employer Duty of Care’