Využijte nabídku kybernetických služeb v České republice

Na kybernetické služby mají nárok všichni pojistníci společnosti Chubb. Požádejte o přístup ještě dnes a čerpejte všechny výhody pojistné smlouvy u společnosti Chubb. Níže se můžete zaregistrovat pomocí čísla pojistné smlouvy pro pojištění kybernetických rizik.

Nabídka bezplatných služeb

Pro všechny stávající držitele kybernetických pojistek, bez dodatečných nákladů.

  • Program informování o zranitelnostech  Přihlaste se k odběru aktuálních upozornění na nové kritické zranitelnosti pro vámi využívaný software. Upozornění obsahují praktické rady pro zmírnění rizik a optimální řešení zranitelností před jejich zneužitím. Poskytuje společnost Chubb.​

  • Aplikace Cyber Alert společnosti Chubb —Naše bezplatná aplikace vám umožňuje pohodlně využívat služby pro hlášení a řešení incidentů v režimu 24/7. S aplikací můžete pomocí několika kliknutí snadno kontaktovat poradce společnosti Chubb pro reakce na incidenty, posílat fotografie, informovat svého agenta či makléře a využívat mnoho dalších funkcí. Stáhněte si aplikaci ještě dnes z App Store nebo Google Play.​

  • Řešení pro správu hesel — Zjednodušte si proces správy většího počtu bezpečných hesel a zabraňte nebezpečí v důsledku zaměstnanecké nedbalosti a špatné hygieny hesel – snížíte tak riziko infiltrace kyberzločinců do vaší sítě. Služby jsou k dispozici v angličtině, nizozemštině, francouzštině, němčině, italštině, japonštině, korejštině, portugalštině, zjednodušené čínštině, španělštině a švédštině. Poskytuje společnost Dashlane.​

  • Externí monitorování zranitelností — Bez dodatečných nákladů můžete sledovat kybernetická rizika, a to ve formě každodenního měření výkonnosti zabezpečení prostřednictvím platformy, která upozorňuje na silné i potenciální slabé stránky – získáte tak klíčové metriky a přehled o zabezpečení vaší organizace. Tato služba je k dispozici prostřednictvím online platformy BitSight Core, která nevyžaduje instalaci hardwaru ani softwaru. Poskytuje společnost BitSight.​

     

Nabídka hodnocení podpisů​

Pro všechny stávající držitele kybernetických pojistek, s výraznou slevou od našich partnerů.​

  • Hodnocení povědomí o phishingu — Otestujte, jak vaši zaměstnanci reagují na simulované phishingové útoky založené na nejnovějších aktivních hrozbách a výsledky pak použijte k úpravě programu kybernetické bezpečnosti nebo povědomí o bezpečnosti pro uživatele. Služba je k dispozici ve 36 jazycích. Poskytuje společnost Cofense.​
  • Obrana proti ransomwaru Falcon Prevent — Získejte přístup k antivirovému softwaru nové generace od společnosti CrowdStrike. Zajistěte své počítačové síti ochranu díky nepřetržité detekci a blokování mnoha hrozeb ransomwaru nebo jiných taktik útočníků. Řešení společnosti CrowdStrike poskytuje možnosti nad rámec detekce malwaru a standardních antivirových programů. Poskytuje společnost CrowdStrike.​


Sdělte nám, o která řešení máte zájem, a uveďte příslušné údaje.​

 

Bezplatné služby

This field is required
This field is required
This field is required
This field is required

Hodnocení podpisů

This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
Success!!!!!
FAIL

Osobní údaje, které nám [popř. svému pojišťovacímu makléři] poskytnete, používáme pro účely uzavírání pojistek, správy pojistných smluv, likvidace pojistných událostí a další účely pojištění, jak je dále popsáno v našich hlavních zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese http://www.chubb.com/cz-cz/privacy.com

Tento dokument obsahuje nezveřejněné důvěrné a chráněné informace společnosti Chubb. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Chubb nesmí být zveřejněna ani použita žádná část těchto materiálů. © 2021 Chubb, Inc. Všechna práva vyhrazena.
 
Chubb je marketingový název používaný k označení dceřiných subjektů společnosti Chubb Limited poskytujících pojištění a související služby. Seznam těchto dceřiných subjektů naleznete na našich internetových stránkách na adrese www.chubb.com. Kybernetické služby společnosti Chubb nelze vykládat tak, že nahrazují jakákoli ustanovení vaší pojistné smlouvy. Úplné informace o poskytovaném krytí naleznete v příslušné pojistné smlouvě, včetně všech příloh. Společnost Chubb není povinna poskytovat žádné kybernetické služby pro zmírnění škod. Pojistník není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb s žádným z předem schválených poskytovatelů kybernetických služeb společnosti Chubb. Výběr konkrétního poskytovatele kybernetických služeb je nezávislou volbou pojistníka. Společnost Chubb není smluvní stranou žádné smlouvy uzavřené mezi jakýmkoli poskytovatelem kybernetických služeb a pojistníkem. Poskytovatelé kybernetických služeb jsou považováni za nezávislé smluvní partnery, nikoli agenty nebo zástupce společnosti Chubb. Společnost Chubb nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající ze služeb poskytovaných poskytovatelem kybernetických služeb. Společnost Chubb rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z prodlení v přístupu uživatele na jakýkoli portál poskytovatele kybernetických služeb nebo z prodlení ve službách poskytovaných poskytovatelem kybernetických služeb během bezplatného zkušebního období. Na společnost Chubb se nevztahují žádná práva ani žádné povinnosti či závazky uvedené v jakékoli smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem kybernetických služeb a pojistníkem. Jakákoli práva a jakékoli povinnosti vyplývající z takové smlouvy, mimo jiné včetně vyúčtování, poplatků a poskytnutých služeb, se vztahují výhradně na takového poskytovatele kybernetických služeb a pojistníka, nikoli společnost Chubb. Společnost Chubb ani její zaměstnanci či zástupci neposkytují žádné záruky ani nepřebírají žádnou odpovědnost za plnění jakéhokoli poskytovatele kybernetických služeb, včetně obdrženého zboží nebo služeb. Společnost Chubb neschvaluje poskytovatele kybernetických služeb ani jejich příslušné služby. Předtím, než pojistník naváže spolupráci s jakýmkoli poskytovatelem kybernetických služeb, by měl provést vlastní hloubkovou kontrolu a ujistit se tak, že daná společnost a její služby splňují jeho potřeby.