Likvidace škod

Klademe velký důraz na rychlost vyřízení případné pojistné události.

Mezinárodní programy

Zastoupení Chubb European Group SE s 53 pobočkami a více než 100 partnerskými pojistiteli nám umožňuje být skutečným partnerem nadnárodních společností.

Risk Engineering

Risk engineering naší společnosti pokrývá všechny hlavní oblasti pojištění.